Innenriks

Nytt oljeråd fra Norges Bank: – Dette er et sterkt signal og et tegn i tiden

Norges Bank mener oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje. – En stor og viktig beslutning som blir lagt merke til internasjonalt, sier oljeanalytiker Thina Saltvedt.

Norges Bank foreslår i et brev til Finansdepartementet at oljefondet ikke bør eie aksjer i selskaper som utvinner olje og gass.

– Jeg er absolutt overrasket. Dette er en stor beslutning og veldig interessant, sier Thina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets.

Miljøpartiene på Stortinget jubler og mener beslutningen sender et viktig signal til regjeringen. Saltvedt understreker at oljefondet ikke er et politisk styringsverktøy.

– Det styres etter hvor de forventer at inntektene vil komme framover. Dette er derfor et sterkt signal og et tegn i tiden. Skal man følge Parisavtalen, må bruken av olje og gass bli mindre. I tillegg har prisen på sol- og vindkraft falt mye. Usikkerheten skyldes også at transportsektoren nå ser alternative energikilder. Transportsektoren utgjør 55 prosent av verdens oljeforbruk.

Les også: Norge kan tape hvis vi lykkes

Blir lagt merke til internsjonalt 

Hun er ikke i tvil om at det vil bli snakket om dagens nyhet langt utenfor landets grenser.

– Det er ingen tvil om at det blir lagt merke til internasjonalt når verdens største statlige investeringsfond endrer investeringsstrategi.

Olje- og gassaksjer utgjør i dag omtrent seks prosent av fondets referanseindeks for aksjer, eller omtrent 300 milliarder norske kroner.

– Staten har i tillegg eierskap i Statoil og vi er en stor produsent av olje og gass. Et fall i oljeprisen slår derfor hardt ut på norsk økonomi, sier Saltvedt.

Flere trekker seg ut av oljeproduksjon

Norges Bank foreslår i et brev til Finansdepartementet å ta oljeaksjene ut av referanseindeksen for fondet. Norges Bank mener det vil redusere sårbarheten for et varig fall i oljeprisene.

– Rådet er utelukkende basert på finansielle argumenter og analyser av statens samlede oljeeksponering og gjenspeiler ikke et bestemt syn på utvikling i oljepris, fremtidig lønnsomhet eller bærekraft i olje- og gassektoren, sier visesentralbanksjef Egil Matsen i en pressemelding.

Saltvedt viser til at det er flere investeringsfond som ønsker å trekke seg ut av olje. Franske BNP Parisbas, verdens åttende største bank, varslet nylig at banken ikke lenger vil gi lån til selskaper som har  oljesand- eller skiferoljeproduksjon som sin hovedaktivitet.

Selskapet vil heller ikke støtte leting eller utvinning av olje og gass i Arktis.

Mens Norges Bank begrunner sitt forslag ut fra rene finansielle hensyn, er BNP Parisba klare på at de gjør det ut fra klimahensyn.

Saltvedt støtter forslaget til Norges Bank.

– Vi har en svært stor eksponering mot utviklingen i prisen på en enkelt råvare og det gjør oss sårbare.

Les også: Én av fire sier nei til mer olje

Miljøpartiene jubler 

Både Miljøpartiet De Grønne, SV og KrF er strålende fornøyd med anbefalingen til Norges Bank.

– Nå må finansminister Siv Jensen og resten av regjeringen lytte til fagekspertisen. Om ikke vi får tydelige signaler om at regjeringen raskt vil følge opp anbefalingen fra Norges Bank, så kommer De Grønne til å ta initiativ til et eget forslag om dette Stortinget, sier økonom Per Espen Stoknes til NTB. Han er vararepresentant for MDG til Stortinget.

Greenpeace Norge omtaler forslaget som «banebrytende klokt».

– Norge er allerede altfor tungt investert i olje- og gassressurser, så et salg av oljefondets fossilaksjer vil bidra til å minske vår finansielle karbonrisiko, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen til NTB.

– En god idé

– Jeg synes det er en god idé som et tiltak for å redusere risikoen, sier oljeøkonom Jørgen Juel Andersen ved BI til NTB.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er på høy tid med en slik anbefaling.

– Dette er noe mange økonomer har foreslått i lang tid, og noe jeg synes er en god idé. Det var på høy tid, men bedre sent enn aldri, sier Holden til E24.

Finansprofessor Karin Thorburn ved Norges Handelshøyskole (NHH) er derimot mer kritisk. Thoburn, som også satt i Mork-utvalget, påpeker overfor E24 at det hittil ikke er bevist at statens totale risiko synker dersom man selger olje- og gassaksjene.

– Dersom Norges Bank har påvist dette etter en grundig analyse, mener jeg det er fornuftig. Hvis ikke, mener jeg det bare er spekulasjon som man ikke skal drive med, sier Thorburn.

Mer fra Dagsavisen