Innenriks

Støre om Solberg: – Unnvikende og lite presis om SSB-bråket

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun ikke husker konkret når Siv Jensen (Frp) tok opp sin bekymring rundt SSB-direktør Christine Meyer.

– Jeg har full tillit til Siv Jensens håndtering. Jeg gjør meg ikke til overdommer i en situasjon som selvfølgelig er vanskelig, sier Solberg.

Statsministeren ble møtt med en rekke spørsmål fra opposisjonen om hva som egentlig hendte i SSB-saken, da hun møtte i Stortingets spørretime onsdag.

Ap-leder Jonas Gahr Støre ga uttrykk for at begrunnelsen fra finansminister Siv Jensen (Frp) ikke har vært god nok. Han ba Solberg klargjøre.

– Hvordan kunne det gå så galt, spurte Støre.

Solberg viste i sitt svar til at omorganisering i SSB har vært et tema som både Finansdepartementet og hun selv har befattet seg med i lengre tid. Allerede i februar ble det tatt opp av partene i arbeidslivet i forbindelse med et møte i kontaktutvalget.

Det var bekymring om planene ville gå ut over statistikkproduksjonen. Dette har vært på listen over ting vi har fulgt i styringsdialogen, sa Solberg.

Les også: Fakta og makta

– Unnvikende og upresis

Støre var lite fornøyd med svarene. Unnvikende og lite presise, oppsummerer han overfor NTB.

– Vi ville vite grunnen til at SSB-direktøren mistet tillit. Statsministeren beskriver problemer med omorganiseringsprosessen, men vi vil vite konkret hvorfor det måtte toppe seg på denne måten, sier han.

Han lurer på hvorfor finansministeren ikke «satte skapet på plass» langt tidligere, hvis det var slik at omorganiseringen har vakt bekymring i lang tid. Og han stiller spørsmål om Meyer i realiteten fikk munnkurv underveis.

– Jeg er opptatt av de elleve dagene som gikk fra direktøren sa at hun var villig til å sette omorganiseringen på vent, men ikke fikk lov å fortelle offentligheten om det. Det reiser mange spørsmål om hva som skjedde internt i regjeringen, sier han.

Spiller ballen videre

Solberg mener det blir feil å kalle det «munnkurv». Hun viser til at det var en pågående prosess mellom Finansdepartementet og SSB-sjefen. Men på spørsmål etter spørsmål henviser hun til Jensen.

Solberg understreket at SSB-prosessen endret karakter i oktober fordi man da gikk over fra en utredningsfase til en implementeringsfase. SSB-direktøren var ikke villig til å ta signalene om at arbeidet gikk for fort, mente hun.

Solberg fikk også spørsmål om i hvilken grad hun har vært enig i Jensens vurderinger.

– Vi har vært enige i at det var vært viktig å få ro rundt oppdraget og sørge for at SSB kan levere på de oppdragene som vi har, sier Solberg. Hun beskriver Meyer som «en flink dame» og sier at det var leit at det gikk som det gikk.

Les også: Slik ville Meyer rydde opp i SSB-bråket

Tidslinjen

Spørsmålet om nøyaktig når tilliten til Meyer glapp, er noe av det viktigste å få svar på i saken, mener SV.

– Vi vet at Meyer ble ansatt for å omorganisere, det går tydelig fram av tildelingsbrevet. Regjeringen har ikke klart å gi noe svar på når de ble bekymret, og de har heller ikke gitt svar da temaet kom opp i vår i Stortinget, sier nestleder Kari Elisabeth Kaski.

Solberg sier hun ikke husker nøyaktig når saken kom opp, men at hun og Jensen har hatt løpende diskusjoner om SSB.

–  Saken kom opp i oktober først og fremst da det var klart at man satte i gang raskere enn man forutsatte og at man ikke nødvendigvis tok hensyn til de innvendingene som var gjort, sier hun.

Finansdepartementet kunngjorde tirsdag at man vil offentliggjøre alle advarsler som ble gitt Meyer i forbindelse med omorganiseringen. Meyer har hevdet at støtten fra Finansdepartementet først forsvant da det ble kjent at 25 forskere skulle flyttes fra forskningsavdelingen til statistikkavdelingen – inkludert innvandringsforsker Erling Holmøy.

Samtidig har kontroll- og konstitusjonskomiteen sendt Jensen et brev med en rekke spørsmål om hvordan hun har håndtert uroen rundt SSB. (NTB)