Innenriks

Norge nær CO2-sisteplassen

Norge er en sinke i omstillingen til å bli et lavkarbonsamfunn, viser ny rapport.

Bilde 1 av 3

Bare Saudi-Arabia, Argentina, Brasil og Mexico kommer dårligere ut enn Norge i den nye rapporten utarbeidet av rådgivnings- og revisjonskonsernet PwC.

– Vanskelig forenlig

– Norge har i perioden fra 2000 til 2016 vært blant de fem landene som har hatt dårligst omstilling til en lavkarbonøkonomi, opplyser bærekraftsdirektør Jeanett Bergan i PwC.

Dette framkommer i en sammenligning med utviklingen i EU-landene og de øvrige 19 landene som er del av samarbeidsforumet G20 (se fakta).

De beste av disse landene, Storbritannia og Russland, har siden 2000 årlig redusert karbonutslippene sine i gjennomsnitt med henholdsvis 3,7 og 3,1 prosent, mens Norge kun kan vise til en nedgang på 0,9 prosent, konstaterer PwC.

Like fullt er ambisjonen til regjeringen at Norge skal bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

– Det er vanskelig å se hvordan en storstilt norsk oljeutvinning i 30-40 år til vil være forenlig med de politiske målsettingene og Parisavtalen, sier Bergan.

– Dette gjør vel utfallet av klimarettssaken, som startet i Oslo tingrett i går, enda mer interessant?

– Ja, utfallet av denne rettssaken vil kunne påvirke den norske omstillingen til en lavkarbonøkonomi. Dette blir spennende, svarer Bergan.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Dagens fossil

Klimarettssaken har allerede fått det utfallet at Norge er blitt tildelt en høyst tvilsom pris under det pågående klimatoppmøtet i Bonn. Mandag kveld avgjorde Climate Action Network-International (CAN) at Norge fortjente prisen «Fossil of the Day» fordi den norske staten nå kjemper i rettssalen for å kunne fortsette oljeletingen i Arktis.

– I retten vil den norske regjeringen forsvare avgjørelsen, som ble gjort mindre enn seks måneder etter undertegningen av Parisavtalen, om å tillate ny oljeleting i Arktis, påpeker CAN i en pressemelding.

– At det i det hele tatt er nødvendig for norske miljøorganisasjoner å saksøke regjeringen, er et tydelig eksempel på at et land neglisjerer det fundamentale prinsippet om et felles, men samtidig selvstendig ansvar, skriver CAN videre.

– Vi fortjener denne typen utnevnelser, sier Fanny Pindsle i miljø- og utviklingsorganisasjonen Spire.

– Dette er med på å synliggjøre klimasøksmålet samtidig som det setter fokus på hvordan Norge oppfører seg og tar stilling til klimaspørsmål om Parisavtalen på hjemmebane. Ny oljeutvinning i Arktis strider sterkt mot Norges rykte under internasjonale klimaforhandlinger, hvor vi regnes som en viktig og sterk forkjemper for klima.

Pindsle følger nå selv klimatoppmøtet i Bonn.

Også Truls Gulowsen, som er del av klimarettssaken i Oslo tingrett, i kraft av å være leder av Greenpeace i Norge, mener «Fossil of the Day»-prisen til Norge, er vel fortjent.

– Norges oljeavhengighet må bli kurert, fastslår han.

Les også: Eks-statsråder med på søksmål mot staten

– Redusere her hjemme

Jeanett Bergan i PwC har fått med seg at Norge er tildelt fossilprisen.

– Det er viktig at Norge i tilstrekkelig grad greier å vurdere konsekvensene av den politikken vi fører, understreker hun.

– Parisavtalen ser ikke ut til å lykkes, om ikke karbonutslippene reduseres drastisk i tiden framover. Norge har ambisiøse klimamål og gode tiltak, men de viktigste tiltakene er ikke på hjemmebane. Det må bli et sterkere fokus på å redusere utslipp her hjemme.

PwCs rapport viser også at det er Storbritannia og Kina som nå leder an i arbeidet med å sikre en ren vekst, med en «dekarboniseringsrate» på henholdsvis 7,7 og 6,5 prosent i fjor.

– De har oppnådd denne nedgangen i karbonintensiteten blant annet ved å stenge kullkraftverk og ta i bruk mer fornybar energi, opplyser Bergan.

Samlet sett gikk den globale karbonintensiteten ned med 2,6 prosent i 2016.

– Dette er et skritt i riktig retning, men langt unna behovet som er på 6,3 prosent reduksjon årlig, om vi skal nå Parisavtalens mål om en global oppvarming på maksimalt 2 grader, og helst ikke mer enn 1,5 grad. Reduksjonene i utslippene må bli større, påpeker Bergan.

Til Norges forsvar skal det nevnes at PwCs rapport også avdekker at det er land som har økt sitt karbonavtrykk i perioden som er undersøkt. For de dårligste er det snakk om over 1 prosent økning årlig.

Mer fra Dagsavisen