Innenriks

– Jeg ble totalt sjokkert da de pågrep Amir den natta

For ett år siden ble rundt 70 unge afghanere pågrepet midt på natta for umiddelbar utsendelse. Aksjonen fikk et rettslig etterspill som fortsatt pågår.

1 av 3

– Amir ble hentet halv tre på natta av fire politibetjenter, påsatt håndjern og satt på glattcelle. Det var et totalt sjokk, sier Sidsel Lundebø, som kjente Amir svært godt.

Natt til 15. november 2016 ble 68 afghanske ungdommer pågrepet for umiddelbar utsendelse og transportert til Trandum interneringsleir. Fem andre ble også pågrepet, men på en annen dato.

Politiets storaksjon har senere blitt beskrevet som «skrekknatta». Den ble fordømt på det sterkeste av Advokatforeningen som mente Politiets utlendingsenhet (PU) brøt norsk lov. 62 av de pågrepne ble fremstilt for fengsling.

Les også: 9 av 10 har forsvunnet: – Dette er en konsekvens av politikken som føres og mangelen på ivaretakelse av denne gruppen. Vi er svært bekymret

– Skrekkslagen

Lundebø forteller at Amir kalte henne «mamma». Gjennom barnevernet var hun besøkshjem for afghaneren. Han hevdet selv at han var mindreårig, men ble ikke trodd av myndighetene. Ved å bruke en svært omstridt alderstest, hadde UDI konkludert med at Amir og mange av de andre afghanerne som bodde på norske mottak var over 18 år.

– Ni av dem som bodde på et lite mottak i Bergen fikk denne beskjeden. De ble flyttet til et annet mottak. Jeg var der hver eneste dag. De var veldig redde og langt nede psykisk.

Afghanerne anket vedtaket de hadde fått fra UDI. De trodde ankene fremdeles lå til behandling da politiet troppet opp på mottaket.

Lundebø besøkte Amir på glattcella i Bergen før han ble transportert til Trandum.

– Han gråt og gråt og var helt skrekkslagen.

På Trandum ble en gråtkvalt Amir intervjuet av TV 2.

– Jeg er ikke et dyr. Jeg er et menneske, jeg er en ungdom. Jeg trenger bare hjelp.

Han fikk vite om avslaget på anken etter at han ble arrestert. En advokat jobbet på spreng for å få omgjort vedtaket, uten hell.

– De hadde rett på å få presentert avslaget og ta stilling til om de ville velge frivillig retur. Det som skjedde var ulovlig, slår Lundebø fast.

11. desember 2016 ble Amir returnert til Kabul. Lundebø besøkte ham på Trandum rett før avreise.

– Han hadde fått medisiner og var litt roligere. Han var tappet for krefter og hadde resignert.

Lundebø har beholdt kontakten med Amir etter at han ble sendt til Kabul. Hun forteller at han ikke har noe nettverk der siden han vokste opp som flyktning i Iran.

– Afghanerne som ikke har det, blir mistenkeliggjort. Bare det å leie et slumlignende rom er vanskelig hvis man ikke har familie.

Ifølge Lundebø har han det svært vanskelig.

– Når det er bombenedslag, er han shaky i lang tid og går ikke ut. De har ingenting og hjelpeorganisasjonene fungerer ikke.

Les også: «Nok er nok, Arbeiderpartiet. Jeg melder meg med dette ut av Arbeiderpartiet.»

Etterspillet

I disse dager skal fem av dem som ble pågrepet under aksjonen få prøvd sin sak i Oslo tingrett. Myndighetenes fastsettelse av afghanernes alder står sentralt.

– Mange som ble pågrepet hadde fått oppjustert sin alder etter såkalte medisinske aldersundersøkelser. Legen som utførte disse undersøkelsene ble dømt i Legeforeningens etiske råd. Vi mener myndighetene la altfor stor vekt på denne aldersundersøkelsen, sier Jon Martin Martinsen, seniorrådgiver i NOAS, som er partshjelper i søksmålet mot staten.

Aksjonen for ett år siden førte også til stor dramatikk på mottakene rundt om i Norge. Det ble rapportert om selvskading, selvmordsforsøk og mye uro.

– Den førte til stor skrekk blant de enslige mindreårige asylsøkerne som var igjen. Mange valgte å forlate mottakene og ble drevet på flukt til andre europeiske land, sier Martinsen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fra hånd til munn

Ida Holter, som er representant og verge for afghanere, har forsøkt å samle all dokumentasjon på hva som skjedde under storaksjonen og hvordan det har gått med dem som ble sendt ut av landet. Fortsatt vet de ikke hvem alle er som ble arrestert den natta, men det tikker stadig inn meldinger om hvordan det har gått med noen av dem.

– De aller fleste har flyktet videre fra Afghanistan. Mange lever fra hånd til munn. Det minste vi kan gjøre for disse menneskene nå er å ikke glemme den uretten de ble utsatt for, sier Holter.

Dagsavisen har vært i kontakt med Politiets utlendingsenhet. I en mail skriver de at bakgrunnen for de koordinerte pågripelsene var en vurdering av antatt unndragelsesfare. PU understreker at de fikk medhold i tingretten i samtlige fengslingssaker og at de også fikk medhold i sakene som ble anket til lagmannsretten.

– To saker ble anket til Høyesterett, som forkastet begge ankene.

De skriver videre at de koordinerte pågripelsene inngikk i arbeidet med «å effektuere negative vedtak» og at politiet pågriper personer med slike vedtak hver eneste uke. Så langt i år er 4.579 personer blitt uttransportert.

Les også: Verge: Jeg gråter nesten hver dag