Innenriks

Uartig for arter

Flere av artene som Stortinget har bedt regjeringen ta bedre vare på, er i stedet tapere i forslaget til statsbudsjett, påpeker WWF.

Bilde 1 av 2

I et nytt notat ramser miljøorganisasjonen opp ti av disse taperartene. Blant dem finner vi både lundefugl, ulv og grønlandshval. Sistnevnte blir omtalt som den største taperen i statsbudsjettet i og med at denne hvalen kan bli 20 meter lang og 90 tonn tung.

Men selv om WWF Verdens naturfond tillater seg denne lille spøken, er ikke situasjonen for de ti omtalte artene, og hvordan regjeringen forholder seg til dem, noe å ta lett på, understreker miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde.

Les også: Mindre penger til arter i fare

– Ekstra skuffende

– Mange av disse artene har Stortinget helt nylig bedt regjeringen om å prioritere opp. Derfor er det ekstra skuffende at regjeringen legger fram et budsjett med kutt på så mange viktige områder for norsk natur. Nå er det opp til KrF, Venstre og resten av Stortinget å sørge for et statsbudsjett som tar vare på disse artene, sier hun.

Slik mener WWF Verdens naturfond at forslaget til statsbudsjett gjør vondt verre for noen av de aktuelle artene:

Grønlandshval: Klassifisert som kritisk truet på den norske rødlisten over truede arter. Den norske bestanden er anslått til 50 dyr. Regjeringen vil bruke 36 millioner kroner til skyting av seismikk i Barentshavet og Norskehavet. En fersk rapport viser at grønlandshvalen forstyrres av seismikk.

Lundefugl: Regnes som sårbar. Bestanden har sunket med 30-50 prosent de siste 50 årene. Stortinget vedtok i fjor at arbeidet med å bevare prioriterte arter og truede naturtyper må styrkes betraktelig. Likevel foreslår regjeringen å kutte bevilgningene til dette med 30 prosent.

Ulv: Klassifisert som kritisk truet. Stortinget har bedt regjeringen om å utrede hva det innebærer å ha en livskraftig bestand av ulv i Norge. Likevel er det ikke satt av egne midler i budsjettet til en slik utredning.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mer penger

De øvrige artene som omtales i WWF Verdens naturfonds notat er:

* Elvemusling.

* Gjøk.

* Gammel gran.

* Myrflangre.

* Strandmurerbie.

* Sukkertare.

* Villaks.

Slik WWF Verdens naturfond vurderer situasjonen, må kuttene reverseres og mer penger på bordet for å sikre eksistensen for disse artene. Ett av deres forslag er å øke bevilgningene til truede arter med 60 millioner kroner, og øremerke 10 av disse millionene til den nye handlingsplanen for sjøfugler, som Stortinget har fattet vedtak om. Det foreslås også å øke støtten til restaurering av myr og annen våtmark med 6 millioner kroner.

Les også: Sier ja til trær de bekjemper

Nyeste fra Dagsavisen.no: