Innenriks

Vil ha egne verstingklasser

Frps Christian Tybring-Gjedde vil samle elever som utøver vold i egne klasser. Hvis de ikke endrer atferd, skal de kastes ut av skolen.

– Det er ikke korrekt at alle gårsdagens løsninger ikke virker. Mange kan ha godt av å gå i egne gutteklasser. Ingen har vondt av å lære disiplin og høflighet.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) mener det må gjøres noe umiddelbart med elevene som har utøvd vold eller oppført seg truende mot lærere eller andre elever i Oslo-skolene. Han beskriver utviklingen som «veldig bekymringsfull» og foreslår nå at det skal opprettes egne klasser for elevene som lager bråk.

– Det er en rettighet å gå på skole, men du har også en plikt til å oppføre deg. Disse elevene trenger langt strengere oppfølging. Hvis man får 10–15 elever i samme klasserom med en lærer som er i stand til å takle dem, vil det gå bra. Da har de ingen andre å plage, bortsett fra hverandre.

– Forskning viser at det ikke er en god løsning å opprette spesialklasser. Hvorfor mener du at det er det?

– Det er en god løsning for det store flertallet av elever som oppfører seg ordentlig. De vil få et bedre læringsmiljø. Frp vil beskytte flertallet som ønsker å være på skolen for å lære. Vi må gjerne forske på hvorfor utviklingen stadig blir verre, men det vi trenger nå er handling.

Kommentar: Oslo, vi har et problem

– Machokultur

For noen uker siden innkalte kunnskapsminister Henrik Asheim (H) til hastemøte om vold og trusler i Oslo-skolen. Etter møtet lovte kunnskapsministeren at det skal bli enklere å utvise elever som utøver vold.

Tybring-Gjedde mener at de som ødelegger et godt læringsmiljø ikke har noe på skolen å gjøre. Hvis elevene som plasseres i spesialklasser, ikke endrer atferd, mener han de bør miste retten til skoleplass.

– Hva slags oppfølging skal disse elevene få?

– Hvis de mister skoleplassen, vil de bli et stort samfunnsproblem og kanskje havne på skråplanet. Men vi kan ikke ta ansvar for alle mennesker fra vugge til grav. Det er foreldrene som har ansvaret for sine barn. Jeg tror de kan bli reddet og få et godt og verdig liv, men da trengs det strenge og tydelige lærere. Dette handler også om at vi har mistet disiplinen i skolen og at noen elever utnytter det.

Les også: Stovner-rektor ber om akutt hjelp

Tybring-Gjedde mener utfordringene i Oslo-skolen har sammenheng med for «rask innvandring».

– Det handler om en machokultur, mangel på respekt for kvinner og jenter. Mødre som ikke har innflytelse over egne sønner, og fedre som bruker fysisk avstraffelse. Det er ikke overraskende at det er blitt sånn, men jeg mener det må bli slutt på å sy puter under armene på dem som utøver vold.

På spørsmål om elever helt ned i barneskolen skal plasseres i spesialklasser, svarer han:

– Nei, men fra ungdomsskolen mener jeg man kan gjøre det.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Veldig dårlig forslag

Nina Tollefsen, psykolog og assisterende fagdirektør ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, mener forslaget til Tybring-Gjedde er dårlig.

– Det er veldig dårlig fordi vi vet at det å samle elever med samme typer problemer har negative konsekvenser for den enkelte og for samfunnet på sikt. Vi vet at problematferd «smitter».

Tollefsen mener det var gode grunner til at man gikk vekk fra spesialklasser for elever med atferdsproblemer.

– Før var det veldig vanlig med såkalte observasjonsklasser, men det har man forlatt for lenge siden. Grunnen til det var at det ikke hadde noen effekt – elevene ble ikke bedre.

Hun er også sterkt kritisk til tiltakene politikerne har kommet med.

– Overvåking, adgangskontroll og utvisning er tiltak som ikke vil løse problemene.

Les også: Skolebyråden vil bortvise voldselever med en gang

Fagdirektøren mener det er helt andre tiltak som må settes inn.

– Noe av det viktigste skolen kan gjøre, er å få et godt samarbeid med foreldrene og at man også får andre yrkesgrupper, som for eksempel vernepleiere og barnevernspedagoger, inn i skolen – et team som har som mål å løse problemene i samarbeid med lærere og PP-tjenesten, sier Tollefsen.

Jo Fiske, regiondirektør i Statlig spesialpedagogisk tjeneste, har heller ikke noe til overs for forslaget til Tybring-Gjedde.

– Dette tiltaket vil bare forsterke problemene. Forskningen er helt klar på at spesialklasser ikke er en god løsning. Det sier seg egentlig selv.

Regiondirektøren mener det viktigste er å sette inn tiltak tidlig.

– Det er i barnehagen man kan gjøre mest. Derfor bør det settes inn tidlig innsats. I dag er det for liten kompetanse både i barnehagene og i skolene på hvordan man skal jobbe med problematikken. Barn får ofte hjelp av ufaglærte assistenter, som kan gjøre vondt verre. De blir møtt med feil medisin som forsterker problemene. sier Fiske.

Les også: Kunnskapsministeren: Det gikk en støkk gjennom meg (Dagsavisen pluss - krever abonnement)

Sier blankt nei

Tone Tellevik Dahl, skolebyråd i Oslo, kommer ikke til å høre på Tybring-Gjedde i denne saken.

– Jeg sier blankt nei til forslaget. Vi kommer ikke til å samle elever som utøver vold i fellesklasser. Elevene kan forsterke sin egen og hverandres negative atferd, sier hun og legger til:

– Å skulle lede og undervise en slik gruppe ville være svært utfordrende, og det er vanskelig å se for seg at elevenes muligheter til læring vil være særlig gode under slike forutsetninger.

Skolebyråden ønsker derimot at kommunene skal ha mulighet til umiddelbar bortvisning av elever som utøver vold.

– Men elevene skal ikke bortvises til ingenting. De må i stedet få individuell oppfølging. Vi skal ikke gi opp noen elever, men skal vi klare å få alle elever inn i et spor de kan trives og utvikle seg i, må vi gjøre skolesystemet mer fleksibelt enn det er i dag.

Les også: Elevflukt fra utsatte Oslo-skoler

Mer fra Dagsavisen