Innenriks

Talte oljen midt imot

Tidligere Obama-rådgiver advarer mot videre subsidiering av oljeindustrien.

– En farlig politikk, betegnet Brian Deese dette som under Zerokonferansen i Oslo, og ble møtt med applaus fra salen.

100 milliarder

Norge er et av landene som har fått mye kritikk for sin subsidiering av oljeindustrien. Siden leterefusjonsordningen kom på plass i 2005, er det utbetalt nær 100 milliarder kroner til oljeselskapene.

I Dagsavisen 7. september anbefalte MDGs Rasmus Hansson en avvikling av ordningen allerede fra neste år.

– Hvis vi lar oljeselskapene ta risikoen selv, vil vi fort få beviset på hvor mye tro de egentlig har på bransjens framtid, uttalte Hansson.

Les hele saken her: Statsstøtte til Sps oljetopp

Deese argumenterte på samme måte under Zerokonferansen og pekte på betydningen av å synliggjøre de reelle kostnadene ved oljesektorens aktivitet, slik at den ikke blir videreført på et kunstig høyt nivå samtidig som verden er på vei mot en høyst påkrevd avkarbonisering.

Deese var en av president Barack Obamas nærmeste rådgivere mellom 2009 og 2016, og arkitekten bak Obamas klima- og energipolitikk.

Under sitt innlegg og i den påfølgende debatten, uttrykte Deese stor tro på at den grønne omstillingen vil skyte fart i de nærmeste årene, til tross for at det nå er klimafornekteren Donald Trump som styrer USA. Deese viste i den anledning blant annet til kraftig fallende priser på fornybar energi som sol og vind.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Står opp imot Trump

– Det ironiske ved valget av Trump var at det forente store deler av næringslivet i USA om behovet for handling mot klimaendringene. 1.700 selskaper, 16 stater og hundrevis av byer har stått opp for dette. Til sammen representerer de en veldig kraft og over halvparten av befolkningen i USA, påpekte Deese.

Han understreket også at kutt i utslippene ikke nødvendigvis betyr kutt i velstanden. Tvert imot opplevde USA i en 72 måneder lang periode med økonomisk vekst på 12 prosent, at utslippene i samme periode gikk ned med 10 prosent.

– Minst 20 andre land verden rundt har opplevd det samme.

Mer fra Dagsavisen