Innenriks

Oslo Ap: – Revurder sakene til oktoberbarna

Mener enslige asylsøkere ikke kan sendes tilbake til Afghanistan før det er trygt.

Arbeiderpartiets største lokallag, Oslo Ap, krever at de enslige, mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan skal få sakene sine revurdert.

De såkalte Oktoberbarna er de som fyller 18 år denne høsten og dermed skal sendes tilbake til Afhanistan når de blir myndige.

"Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan skal returnering stoppes", står det i vedtaket, som ble enstemmig vedtatt i Oslo Arbeiderpartis styre i kveld.

– Vi mener det har blitt reist såpass mye tvil om dette at utenriksministeren nå må komme på banen og dokumentere at det er sikkert å sende dem tilbake, sier Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, til Dagsavisen.

– Vi har en ekstremt usikker situasjon i Afghanistan, sier han.

– Hvis regjeringen sier det er trygt, vil dere da si det er greit?

– Vi må høre hva som er begrunnelsen for det. Men med bakgrunn i de rapportene vi har hørt, både fra frivillige organisasjoner og fra hvordan andre land oppfatter situasjonen, så er jeg urolig. Men dette er regjeringens ansvar å vurdere, sier han.

Signal til stortingsgruppa

Agnes Viljugrein er leder i Oslo AUF og sitter også i styret i Oslo Ap. Hun har stilt forslaget, sammen med Torunn Husvik og Helge Stoltenberg, og mener dette sender et viktig signal til Stortingsgruppa i Arbeiderpartiet.

– Jeg håper de tar signalene fra grasrota i denne saken. Vi mener Arbeiderpartiet må ta en grundig vurdering på dette, sier hun.

– Dette er en forferdelig situasjon. Det er ca 130 barn. Det er ikke veldig mange, Norge har plass til å ta vare på dem, sier hun.

– Er dette vedtaket et brudd med Aps linje i asylpolitikken?

– Dette er ikke et skillespørsmål i asylpolitikken. Det handler om hvorvidt vi skal sende 130 barn til et land hvor det ikke er trygt, sier hun.

– Hvor akutt er det?

– dette haster selvfølgelig. Vi må kreve at utenriksministeren svarer raskt, sier hun.

Her er hele vedtaket fra Oslo Arbeiderparti:

En streng, rettferdig og human asylpolitikk

Oslo Arbeiderparti er opptatt av at Stortingsgruppa legger følgende punkter til grunn for det videre arbeidet knytta til den aktuelle asylpolitikken:

•       De enslige mindreårige asylsøkerne fra Afghanistan, også omtalt som Oktoberbarna, skal få sakene sine revurdert.
•       Dersom utenriksministeren ikke raskt kan godtgjøre at det er trygt å returnere disse asylsøkerne til Afghanistan, skal returnering stoppes fram til det er sikkert å returnere.
•       Ved returtilfeller av mindreårige skal hensynet til barnets beste, nettverk og sikkerhetssituasjonen i returlandet legges vekt på.
•       Returavtaler skal bare inngås med legitime regimer. UNHCRs anbefalinger skal tillegges vekt og mottakerlandet må gi tilfredsstillende forsikringer om en forsvarlig situasjon for de som skal returneres.
•       Oslo Arbeiderparti forventer at stortingsgruppa samarbeider med opposisjonen for å danne et flertall som ivaretar landsmøtets klare forventning om å få ned bruken av midlertidighet til et absolutt minimum.