Innenriks

Norge solgte våpen og ammunisjon for 100 millioner til Emiratene

Flere land i den Saudi-ledede alliansen som kriger i Jemen, kjøpte våpen og forsvarsmateriell av Norge i fjor. Emiratene alene handlet for over 100 millioner.

Av Mats Rønning, NTB

– Utenriksdepartementet kan ikke garantere at norsk ammunisjon ikke er blitt brukt til krigsforbrytelser i Jemen, sier SVs Petter Eide til NTB.

Han mener Norge øyeblikkelig må slutte med å selge våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell til landene i Saudi-koalisjonen som kriger i Jemen.

– Vi mener denne eksporten bryter med intensjonene i den norske lovgivningen, som sier at vi ikke skal eksportere våpen til land i krig, sier Eide.

Også organisasjoner som Redd Barna og Changemaker reagerer.

– Det er helt utrolig at Norge eksporterer våpen til Emiratene, som bidrar til brudd på humanitærretten. Det er naivt å tro at Emiratene ikke bruker våpnene som Norge eksporterer, sier Changemakers leder Tuva Krogh Widskjold til NTB.

Kraftig vekst

Norsk eksport av våpen, ammunisjon og annet forsvarsmateriell økte med 10 prosent i fjor. I alt ble det solgt for 3,6 milliarder kroner i 2016.

Tallene er hentet fra stortingsmeldingen om norsk våpeneksport som ble lagt fram fredag. Der går det også fram at Norge i 2016 solgte våpen, ammunisjon eller forsvarsmateriell til Jordan, Kuwait, Malaysia og Oman, i tillegg til De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Alle disse er med i Jemen-alliansen.

– Disse landene utgjør framvoksende og potensielle markeder for norsk forsvarsindustri, heter det i stortingsmeldingen.

100 millioner

Størst var handelen med Emiratene, som kjøpte våpen og våpenkomponenter for 79 millioner, ammunisjon for 21,5 millioner og elektronisk utstyr for 734.000 kroner.
Eksporten til Saudi-Arabia var til sammenligning svært beskjeden i fjor og besto av 23.000 kroner til elektronisk utstyr. Jordan kjøpte norsk forsvarsmateriell for 733.000 kroner, Malaysia handlet for 7 millioner, Kuwait for 7,5 millioner og Oman for 14,6 millioner.

FN-bekymring

Ulike FN-rapporter har flere ganger flagget sterk bekymring for brudd på humanitær rett i forbindelse med krigføringen i Jemen.

– Det er ikke framkommet påstand om koblinger til norsk utstyr eller ammunisjon, framholdes det i stortingsmeldingen som ble lagt fram fredag.

Likevel valgte regjeringen i januar 2016 midlertidig å stanse salget av ammunisjon til Emiratene.

Gjenopptok salget

– Tilbakeholdelsen var et uttrykk for en streng «føre var-linje» fra norsk side i lys av situasjonen i Jemen. Denne linjen ligger fast. Det har ikke vært grunnlag for å formelt trekke tilbake noen lisenser, heter det i meldingen.
I 2017 ble utførslene av ammunisjon til Emiratene tillatt videreført.

– Vi tar situasjonen på det aller største alvor. Det er derfor vi fortsatt har en streng praksis og særlig årvåkenhet når det gjelder risiko for bruk i strid med humanitærretten i Jemen, sier kommunikasjonsrådgiver Ane H. Lunde i UD til NTB.

Avslo 34 søknader

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at Norge er i første linje når det gjelder åpenhet om egen våpeneksport og hevder at salget skjer innenfor rammen av et «strengt og tydelig regelverk».

Samtidig medgir den ferske utenriksministeren at væpnede konflikter og «andre globale trusler» er utfordrende.

– Derfor er det nødvendig at alle søknader om eksport til risikoutsatte områder blir grundig og konkret vurdert på individuelt grunnlag, sier utenriksministeren.

Av stortingsmeldingen framgår det at i alt 34 eksportsøknader ble avslått i 2016. Avslagene rettet seg mot Aserbajdsjan, Bangladesh, Colombia, Djibouti, Egypt, Filippinene, Iran, Israel, Kapp Verde, Kasakhstan, Kypros, Macao, Makedonia, Marokko, Moldova, Pakistan, Saudi-Arabia, Taiwan, Tunisia, Ukraina, Uruguay og Vietnam.

Mer fra Dagsavisen