Innenriks

Tar gjerne enda mer pappaperm

Norske foreldre vil ha flere uker til far. Nesten ingen er negative til fedrekvoten lenger. Fedre tar større del i omsorgen enn før.

1 av 2

Da 33 år gamle Geir Vikane og Agnes (8,5 mnd.) trillet ut av døra hjemme på Grünerløkka tirsdag formiddag, var den første dagen i en ti uker lang pappapermisjon i gang.

Dagsavisen treffer de to på Oslo City i sentrum. Vikane har en klar oppfatning av fedrekvotens betydning – faktisk var den utslagsgivende for hvilket parti 33-åringen stemte på valgdagen.

– Etter at noen kompiser spurte meg om hva jeg skulle stemme, så slo jeg opp på en nettside om hva de ulike partiene mente om pappapermisjon. For meg sto det da mellom KrF og Arbeiderpartiet. Nå blir det bare ti uker denne gangen, men jeg antar jo at det kommer én til i løpet av de neste fire årene, og da vil jeg gjerne ha lengre permisjon, sier Vikane, og legger til:

– For min del handler fedrekvoten om å knytte bånd. Det blir det viktigste disse ti ukene.

Les også: Derfor snur de om fedrekvoten

Et overraskende funn

Mellom februar og mars i år gjennomførte Nav en stor undersøkelse som ble sendt ut til drøyt 14.000 nybakte mødre og fedre. Endringen i holdningen til fedrekvotedelen av permisjonstiden er verdt å merke seg:

I 2008, som var sist Nav gjennomførte en slik undersøkelse, var én av tre nybakte foreldre negative til fedrekvoten. Nå er det nesten ingen.

Det poenget trekker kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i Nav fram som et av de viktigste, og samtidig mest overraskende, funnene.

– Ja, at det har vært såpass store endringer i holdninger til fedrekvoten som det har vært, er kanskje overraskende, sier han.

– Men her kommer det nye generasjoner foreldre til, og dagens fedre er oppvokst i et mer likestilt samfunn enn de før dem, legger han til.

Undersøkelsen viser at fedrene tar en større del av omsorgen. Flere menn enn før er alene med barnet når de er i pappaperm, og i nesten halvparten av foreldreparene var far alene om omsorgen på dagtid.

Et annet viktig poeng Åsholt trekker fram, er dette:

Tre av fire fedre tar ut nøyaktig den delen av foreldrepengeperioden, som er angitt i regelverket.

– Selv om de har mulighet til å omfordele, later det til at fedrekvoten som settes, virker normgivende på uttak av permisjon. Rundt en av fem tar flere uker enn kvoten, men en kunne tenkt seg at flere tok ut mer, sier Åsholt, og legger til:

– Det viser at de som var bekymret da fedrekvoten ble redusert, hadde all grunn til bekymring.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Fedre vil ha 15 uker

Undersøkelsen avdekker også et tredje poeng:

Både mødre og fedre ønsker lengre fedrekvote enn dagens ti uker.

I snitt ønsker mødrene 13 uker til far, mens fedre selv ønsker 15 uker. Det er én uke mer enn nivået som ble innført under den rødgrønne regjeringen, men altså reversert da Høyre og Frp kom til makten i 2013.

– Det er interessant at både mødre og fedre vil ha flere uker enn dagens nivå. Far må jo ofte forhandle både med mor og med arbeidsgiver om fedrekvoten, sier Åsholt.

Han mener undersøkelsen viser at norske foreldre ønsker mer likestilling når det kommer til barnepass.

– De som var redde for at reduksjon i fedrekvoten ville føre til at fedre tok ut mindre permisjon, viste seg å ha rett. Det er grunn til å tro at dersom fedrekvoten økes igjen, vil flere fedre ta ut flere uker. Det understøttes av den holdningen som både mødre og fedre gir uttrykk for. Ellers følger svarene i undersøkelsen et mønster vi har sett tidligere. De som har best råd og de med høyere utdanning, tar ut mer pappaperm. Og det viser seg at det blir mer likestilling i barnepasset over tid, noe man kan si at norske foreldre ønsker seg.

– Et godt kompromiss

På Oslo City har pappa Geir og vesle Agnes et ærend, men tar seg tid til en prat med Dagsavisen først.

– Fedre ønsker 15 uker fedrekvote, mens mødre at den skal være på 13 uker. Hva mener du?

– Dette er vel to sider av samme sak. Når far vil ha 15 og mor 13, så er vel 14 uker et godt kompromiss, svarer Geir Vikane.

Etter at Høyre/Frp-regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til ti uker, stupte andelen menn som tok ut mer enn ti uker. De rødgrønne partiene, med støtte fra KrF og Venstre, sikret i høst at fedrekvoten igjen økes til 14 uker.

Men hvorfor er det slik at menn bare tar ut den kvoten de får tildelt, og ikke mer?

– Det handler kanskje om at det er mor som er i fokus når det kommer til barn. Så tror jeg det er forskjell på barn nummer én og nummer to. Etter det første barnet er nok fedrene tryggere, tror Vikane.

Les også: - Alle sjefer bør si til mennene i bedriften sin at de venter at de tar hele fedrekvoten sin