Innenriks

Nordea skal slanke bort 6.000 jobber

Nordea vil ha færre filialer i Norge om fire år som følge av at det nordiske bankkonsernet skal kvitte seg med 6.000 ansatte og konsulenter.

Av Jon Even Andersen

– For å sikre vår langsiktige konkurransekraft planlegger vi å redusere antall ansatte og konsulenter med minst 6.000, hvorav cirka 2.000 er konsulenter, opplyser Nordeas administrerende direktør Casper von Koskull.

Kuttene ble varslet i forbindelse med presentasjonen av selskapets kvartalsresultat torsdag.

Kutt i Norge

Administrerende direktør Snorre Storset i Nordea Norge sier til NTB at det vil bli færre filialer i Norge – men at det er for tidlig å si hvordan kuttene vil slå ut i praksis.

– Vi ser at kundene bruker oss på en annen måte enn før, og at vi som bank er blitt mer automatisert. Dermed trenger vi færre ansatte i mange deler av organisasjonen. Da blir det også behov for færre filialer, sier han.

Prosessen vil gå over de neste tre til fire årene. Storset sier at det vil skje i nær dialog med de tillitsvalgte og inkludere bistand til de berørte om å hjelpe dem med en videre karriere i finansbransjen.

Digitalisering

Nordea er Nordens største bank, og nest størst i Norge etter DNB. Totalt har konsernet 32.000 ansatte.

Kuttene kommer som en følge av digitalisering og at kundene i stadig større grad bruker banktjenester på nye måter.

– Hvert femte kundemøte foregår nå på video over nettet. To år tilbake i tid var dette et ukjent tema. Fortsetter den andelen å øke, noe vi forventer, blir det også behov for færre filialer. For oss handler det om tilgjengelighet. Nå kan du ha et møte med en rådgiver umiddelbart, fremfor å vente i to uker for å booke et møte på kontoret, sier Storset.

Investeringer

I forrige måned introduserte Nordea en såkalt chatbot, som så langt har svart på 10.000 spørsmål fra kundene. Og i desember skal banken ta i bruk en robotrådgiver, som skal gi investeringsråd.

– Vi har investert store beløp i å bygge en helt ny digital plattform. Det gjør at vi kan ta ut effektivitetsgevinster i årene fremover, fremholder Storset.

Samtidig er det en utfordring å ta vare på de kundene som ønsker å bruke banken på en gammeldags måte, medgir han:

– Det er en balansegang vi diskuterer ganske mye. Vi må nok ta noen vanskelige valg når vi ser på hvor stor denne gruppen er, kontra hva det koster å ha en infrastruktur for å møte denne gruppen, sier Storset.

Bedring i resultat

Nordeas kvartalstall for tredje kvartal 2017 var på nivå med forventningene for konsernet. Tallene viser at Nordea Norge fikk et driftsresultat på 1.560 millioner kroner for tredje kvartal. Det er en bedring på 367 millioner kroner fra samme kvartal i fjor.

– Driftsresultatet er vesentlig forbedret, noe som kommer av den endringen vi ser i norsk økonomi nå, sier Storset.

Konsernet fikk et driftsresultat på 1.090 milliarder euro etter inntekter på 2.373 milliarder euro.

Driftsinntektene for Nordea Norge endte på 3.196 millioner kroner, som er nær uendret fra året før.

Netto renteinntekter økte til 1.185 millioner euro, som er opp fra 1.175 millioner euro for tredje kvartal i 2016. (NTB)

Mer fra Dagsavisen