Innenriks

NHO: Mor og far må dele foreldrepermisjonen likt

Foreldrene går foran, det er deler av det politiske miljøet som bremser full likestilling i foreldrepermisjonen, mener NHO-direktør Kristina Jullum Hagen.

Bilde 1 av 2

Torsdag fortalte Dagsavisen om NAV-undersøkelsen som viser at norske mødre og fedre slutter opp om fedrekvoten i stort monn. Resultatet av undersøkelsen forteller en suksesshistorie:

• De aller fleste fedre tar ut fedrekvote.

• Både mødre og fedre vil ha lengre fedrekvote enn dagens ti uker.

• Fedre tar en større del av omsorgen enn tidligere.

• Nesten ingen er lengre negative til egen fedrekvoten, en formidabel holdningsendring på få år.

Det inspirerer NHO, som mener at tilnærmet like langt fravær fra jobb for både mor og far, vil være positivt for likestillingen i arbeidslivet.

LES OGSÅ: Tar gjerne enda mer pappaperm

– Fedrekvote var riktig

– Det er veldig gledelig å se at holdningen til fedrekvoten er så positiv blant foreldrene, og at den har endret seg på så kort tid. Det viser at det ganske dristige grepet med en stor fedrekvote var riktig. Nå mener vi tida er inne for å vurdere neste skritt. Vi ønsker en todeling av permisjonstiden for mor og far, med selvstendige, individuelle rettigheter til mødre og fedre, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Kristina Jullum Hagen, til Dagsavisen, og legger til:

– Vårt budskap er at fedrekvoten har vært en suksess, men at vi bør slutte å snakke om kvote. Vi bør heller snakke om likedeling.

LES OGSÅ: Full snuoperasjon fra unge Høyre-topper om fedrekvoten

– Politikerne bremser

I mars i år la Barnefamilieutvalget en utredning om offentlig støtte til barnefamilier på barne- og likestillingsministerens bord. I sitt innspill la NHO vekt på likedeling av permisjonstiden, og skrev:

«En todeling av foreldrepermisjonen kan av noen oppleves som en for sterkt inngrep i familienes valgfrihet. NHO mener imidlertid at forslaget er godt begrunnet og fremtidsrettet, selv om det sannsynligvis vil trenge modning før det realiseres».

Basert på den store oppslutningen om fedrekvoten som Nav-undersøkelsen avdekker, mener imidlertid Jullum Hagen at en diskusjon om todeling av permisjonen bør opp relativt raskt.

– Det kan hende at vi her ser at foreldrenes holdninger endrer seg raskere enn politikernes. Den største motstanden nå er politisk ideologisk motivert, en form for valgfrihetsfundamentalisme.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ha tiltro til foreldrene

Torsdag møtte Dagsavisen 33 år gamle Geir Vikane, som er inne i ti uker pappaperm. Han ønsker seg mer neste gang, men hva mener han om NHO-forslaget? I en tekstmelding til Dagsavisen, meddeler han en viss skepsis:

– At man skal tvinge begge til drastisk endring, mener jeg blir feil. For min del vil 14 uker bli en stor forskjell fra 10 uker. I et likestillingsperspektiv så skjønner jeg forslaget, for da vil man som arbeidsgiver ikke sitte med tanker i bakhodet som man kanskje ikke burde.

– Allikevel så synes jeg man skal ha tiltro til at foreldre tar et valg som de mener er best for barnet sitt. Som foreldre er man i veldig mange ulike situasjoner, og da må man faktisk kunne velge selv. Om man ønsker en så stor økning som dette, så tror jeg at man eventuelt bør gjøre det gradvis.