Innenriks

Milliard i det blå

«Teknomilliarden» som skulle pumpes inn i forskning og ny teknologi de neste fire årene, har fislet ut til 75 millioner det første året.

«Teknomilliard»: Løftet om én milliard over fire år til satsing på framtidas jobber, har resultert i 75 millioner i forslaget til statsbudsjett for neste år. Nå spør leder Kari Sollien i Akademikerne seg om Høyres løfte bare var valgflesk.

– Et museskritt i forhold til milliarden som var lovet.

Slik betegner leder Kari Sollien i Akademikerne den blåblå regjeringens bevilgning i forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag. Sollien er øverste sjef for 200.000 medlemmer i arbeidstakerorganisasjonen for langtidsutdannede.

«Framtidas olje»

Det var i sommer statsminister Erna Solberg (H) snikåpnet valgkampen med et løfte om å sette av minst én milliard kroner de neste fire årene til forskning og teknologi.

– Vi skal spesielt satse på muliggjørende teknologier som IKT, nanoteknologi, bioteknologi og avansert produksjon, sa Solberg, ifølge NTB.

Men i forslaget til statsbudsjett er det bare satt av 75 millioner kroner til såkalt muliggjørende teknologi. Eller enklere sagt: Forskning på det vi skal leve av etter oljen.

– Dette er forskning på «framtidas olje». Dette trenger vi for å få nye løsninger og grønn teknologi, slik at vi kan skape de nye jobbene vi vil trenge når det blir færre arbeidsplasser i olje og gass, sier Kari Sollien i Akademikerne.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Å skyte seg selv i foten

– Vi har noen konkurransefortrinn med den kompetansen vi allerede har i olje- og gassnæringen. Å bruke denne kompetansen innen nye felter, er superviktig for å klare konkurransen framover. Å satse lite på denne teknologien er som å skyte seg selv i foten, fastslår Sollien.

Ingenting tyder på at den blåblå regjeringen vil få større handlingsrom for å satse på forskning i årene som kommer, mener hun.

– Dette ligner fælt på valgflesk. Å komme opp på én milliard i løpet av fire år, vil kreve et ganske voldsomt taktskifte av regjeringen.

Høyre: – Rart å være skuffet

Høyres Kent Gudmundsen (H) synes det er rart at Akademikerne er skuffet.

– Vi har levert solid på forskning, sier Kent Gudmundsen, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget for Høyre.

– Den lovede teknologimilliarden inneholdt mer enn bare satsing på muliggjørende teknologier. Og vi har bare så vidt kommet i gang. Vi har en god del satsinger i budsjettet vårt som helt åpenbart vil støtte opp under arbeidet med å få Norge i stand til å satse på digitalisering, forskning og ny teknologi. Men vi må selvfølgelig summere opp hvor mye som går til muliggjørende teknologi når vi ser hvordan Forskningsrådet og andre målretter satsingen.

– Kan du love at det kommer en milliard i løpet av fire år?

– Ja, det ligger jo til grunn i utspillet i valgkampen. Vår ambisjon er å levere en milliard på dette området.