Innenriks

1 milliard kroner til elsykler

Inspirert av Oslo setter den svenske regjeringen av 1 milliard kroner til en nasjonal støtteordning for kjøp av elsykler og -mopeder.

Bilde 1 av 3

De første 350 millionene kommer i statsbudsjettet for 2018. Også i 2019 og 2020 er planen å sette av like mye i støtte til dem som kjøper elsykkel eller elmoped.

– Hvorfor vil dere bruke så mye penger på dette, miljøminister Karolina Skog?

– Elsykkel er en klimasmart måte å reise på, som ennå ikke har fått bredt gjennomslag på det svenske markedet. På denne måten håper vi å få vekket interessen hos flere, og at det kan bli en elsykkelboom i Sverige, svarer Miljöpartiets statsråd.

Les også: Åpner for ny dieselavgift i Oslo

Tett samarbeid

Den svenske støtteordningen er en «oppskalert versjon» av tilskuddsordningen som Klimaetaten i Oslo kommune lanserte i fjor, opplyser kommunikasjonssjef Roar Løkken i Syklistenes Landsforening.

– Vår generalsekretær Morgan Andersson har samarbeidet tett med lederen av Cykelfrämjandet, vår søsterorganisasjon i Sverige, i utviklingen av forslaget, forteller han.

Byrådet i Oslo varslet sin støtteordning høsten 2015, og satte av 5 millioner kroner til formålet i 2016. De som kjøpte elsykkel kunne motta inntil 5.000 kroner i støtte.

– Syklistenes Landsforening arbeidet i sin tid for at Oslo kommune skulle etablere denne ordningen, opplyser Løkken.

Den svenske «elcykelpremien» innebærer 25 prosent i støtte for kjøp av elsykler som koster opp til 40.000 kroner, altså inntil 10.000 kroner i støtte. Alle som har kjøpt elsykkel siden 20. september i år, vil kunne nyte godt av ordningen.

Miljøminister Karolina Skog forteller at sykkelbransjen i Sverige regner med å kunne selge opp til 20.000 flere elsykler i året på grunn av «elcykelpremien».

– Fordi elsykkelen har en tendens til å være forlokkende for folk som ikke tidligere har syklet, innebærer det at premien kan gi tusentalls nye syklister per år, tilføyer hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Må kopieres

Syklistenes Landsforening mener nå at den norske regjeringen må følge i svenskenes hjulspor.

– Det kan gjøres «enkelt» ved å kopiere ordningen som nå lanseres i Sverige, men da med én endring - at ordningen kun rettes mot innkjøp av elsykler og ikke elmoped, sier generalsekretær Morgan Andersson.

– Er det nødvendig å bruke så mye penger til dette? Det er jo allerede sterk vekst i salget?

– Selv om vi kan få et annet inntrykk fra mediene, sto elsykkel for anslagsvis kun 10 prosent av det totale sykkelsalget i fjor. Salget øker hvert år, men ikke tilstrekkelig. I flere land i Europa er hver fjerde sykkel som selges, en elsykkel. Det er behov for sterke incentivordninger for å få vekst, og da helst en eksponentiell vekst, svarer Andersson.

– Hvorfor er det viktig med mange flere elsykler?

– Det er varslet sterk befolkningsvekst i Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrå kan befolkningen vokse med opp mot 1 million de neste 15 årene. Det er bred politisk enighet i Norge om at den medfølgende veksten i persontransporten skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Dette må følges opp med konkrete, effektive tiltak fra politisk hold. En støtteordning til innkjøp av elsykkel, er et slikt tiltak.

– Hva slags effekt vil en norsk elsykkelmilliard kunne få?

– Den vil uten tvil få stor effekt. Elsykkel henvender seg i stor grad til mennesker som ikke sykler fra før. Mange av dem velger nå bil til de daglige gjøremålene, og elsykkel er et fullgodt alternativ til bilen på korte reiser.

Les også: Stor interesse for støtteordning for elsykkel i Oslo

Blandet mottakelse

Oslo kommunes langt mer beskjedne tilskuddsordning, fikk en mildt sagt blandet mottakelse. Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum mente den rett og slett var «sinnssvak», etter som en rekke millionærer fra Oslo Vest var blant dem som fikk støtte.

Om ordningen vil bli videreført, er foreløpig ikke avklart, får Dagsavisen opplyst, men byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), er enig med Syklistenes Landsforening i at det er behov for en nasjonal støtteordning.

– Elsykkelen er for mange et attraktivt alternativ til bilkjøring, men mange forteller at prisen er altfor høy i dag til at de kan kjøpe seg en elsykkel. Med en nasjonal støtteordning vil vi legge til rette for at flere skal la bilen stå oftere, sier Berg.

– Å gi flere muligheten til å benytte elsykkel vil gi bedre luft i byene, mindre klimagassutslipp og ha positive effekter på folkehelsa, sier Berg også.

Kommentar: Hurra for Miljø-Oslo! Endelig kan middelklassen få god samvittighet!

Mer fra Dagsavisen