Innenriks

SV varsler seks forslag på Stortingets første dag

SV frir til KrF med en forslagspakke som skal legges fram så snart Stortinget åpner. Partileder Audun Lysbakken øyner reelt håp om flertall i flere saker.

Av Anne Marjatta Gøystdal

Lysbakken viser til at det er flere veier til å nå flertallet på 85 stemmer i det nye Stortinget enn i det foregående, noe partiet akter å utnytte til fulle.

Full av pågangsmot understreker han at partiet ikke skal sløse med tiden. I talen til partiets landsstyremøte fredag gjorde han det klart at det kommer seks forslag allerede på første dag.

Forslagene gjelder:

* Familier med alvorlig syke barn skal kunne motta pleiepenger så lenge barnet trenger det.

* Barnetrygden økes.

* Sette stopper for at private som tilbyr grunnleggende velferdstjenester, kan ta ut profitt.

* Innføre lærernorm med maks 15 elever per lærer på 1.- 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. -10. trinn.

* En forpliktende plan for å kutte klimagassutslipp.

* Norge må gå inn for et forbud mot atomvåpen.

Finner felles verdisaker

Valgkvelden var bittersøt for SV, som fikk en betydelig framgang, samtidig som flertallet på rødgrønn side glapp. Men Lysbakken mener det er gode muligheter for at opposisjonen kan forenes i mange saker framover. Blant annet tror han forslagene SV har på trappene vil være interessante for Kristelig Folkeparti.

– Hvis KrF mener alvor med at de vil stille seg fritt, og hvis de andre opposisjonspartiene mener alvor med å stemme for det de er for og mot det de er mot, kan vi finne sammen ganske ofte, sa Lysbakken.

Han viser til at KrF, sammen med Miljøpartiet De Grønne, var eneste støtte til et SV-forslag om pleiepenger da det ble behandlet i vår.

Nå har partiet en ny mulighet til å gi støtte til familier i en vanskelig situasjon, påpekte han, med tanke på de mange historiene i flere medier de siste dagene om vanskeligstilte familier.

– Hvis Ap og Senterpartiet snur i den saken, kan Stortinget komme disse foreldrene i møte. Det er opp til Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Vi kan få ordnet dette før jul, sa Lysbakken.

Han mener forslag om lærernorm og økt barnetrygd er andre saker som bør ligge nær KrFs hjerte.

Lofoten-advarsel til Ap

Han sender også en utfordring til Arbeiderpartiet om å låne mer øre til den øvrige opposisjonen.

– Det er ingen grunn til at tyngdepunktet skal ligge så langt til høyre i det Stortinget vi har nå. Valgresultatet viser at det ikke er ønske om det i folket, sa Lysbakken.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fikk også en advarsel for å ha åpnet for å støtte regjeringen i eventuell konsekvensutredning av oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

– De kan slutte å ymte frampå om å gi Lofoten, Vesterålen og Senja til oljedirektørene. Hvis målet er å få til godt rødgrønt samarbeid, begynner du ikke med å slå deg sammen med høyresiden om oljeboring, sa Lysbakken, og fortsatte:

– Vi kompromisser aldri i den saken. Der har vi ingenting å gi. (NTB)

Nyeste fra Dagsavisen.no: