Innenriks

Eksplosiv økning i kjønnsskifte

Stadig flere barn og unge får innvilget ønsket om å skifte kjønn. Fagfolk er overrasket over utviklingen.

Bilde 1 av 3

Av Ida Wammer

– Det har vært en enorm økning i henvisninger av barn og unge til den Nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme (NBTS) de siste årene.

Det forteller Anne Wæhre, overlege ved seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Oslo Universitetssykehus.

Totalt ble 331 personer henvist til NBTS i 2016, der 148 av dem var barn. I 2013 var det til sammenligning 134 henviste hvor rundt 45 av dem var under 18. Det viser årsrapporten fra NBTS.

Ifølge Wæhre er dette en økning som også ses internasjonalt, hvor det er spesielt én gruppe som skiller seg ut.

– Det er særlig gruppen som henvises etter pubertet som har økt, og her er det flest «gutter født i jentekropp», sier hun.

En oversikt fra Astrid Lindgrens barnesykehus i Solna i Sverige viser at 75 prosent av barn og unge som henvises dit for kjønnsinkongruens (se faktaboks) oppfatter seg som gutt.

– Vi har ikke noen tall for Norge ennå, da det kun er måneder siden vi tok over ansvaret for NBTS-barn. Men, for den eldste pasientgruppen, 15-18 år, så er dette en sannsynlig fordeling også her til lands, sier Wæhre.

– Tøffere for transkvinner

Wæhre trekker fram at noe av årsaken til dette kan være at det er vanskeligere å være feminin gutt enn «guttejente».

– Mitt kliniske inntrykk er at mange «jenter født i guttekropp» fortsatt mobbes massivt i oppveksten for å være feminine gutter.

Hun utdyper:

– Kanskje kan man tenke seg at det er mer krevende å «komme ut» som «jente født i guttekropp» enn «gutt født i jentekropp», sier hun.

Lukas Skoe (24) er transmann (født jente), og begynte behandlingen for transseksualitet i 2012. Nå har han gått to år på testosteronbehandling.

– Det er nok vanskeligere å være transkvinne enn transmann, sier Skoe.

Skoe tror det kan være flere årsaker til dette.

– Det kan kanskje henge sammen med at det er lettere å passere som transmann enn transkvinne, forteller han.

«Passere» er et ord som ofte brukes i forbindelse med transseksualitet, og handler om at samfunnet leser deg som det kjønnet du ønsker å presentere deg som.

Han trekker fram at flere mannlige trekk, som for eksempel adamseple og mørk stemme, ikke lar seg reversere når det først har kommet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Transkvinner voldsutsatt

– I tillegg er transkvinner mer utsatt for trakassering, vold, og noen steder drap, enn det transmenn er, sier Lukas.

I 2015 ble det dokumentert minst 21 drap på transpersoner i USA, det viser en rapport fra Human Rights Campaign (november, 2015). Alle de 21 var transkvinner.

Skoe er ellers ikke overrasket over økningen av kjønnsinkongruens på generelt grunnlag.

– Jeg tror det henger sammen med at vi er blitt mer åpne, det er mindre tabu og folk reflekterer mer over egen kjønnsidentitet, konkluderer han.

Utforsker kjønnsidentitet

Ifølge Wæhre diskuteres den generelle økningen i hele det internasjonale miljøet som jobber med kjønnsinkongruens.

– Det er noe som har hendt, men vi vet ikke sikkert hva, sier Wæhre.

Den mest sannsynlige årsaken kan, ifølge Wæhre, være mer kunnskap og tilgjengelighet til behandling. Åpenhet kan også være en faktor, sier hun.

– Samfunnsforhold som økt åpenhet for spørsmål knyttet til kjønn kan nok bidra til at flere ungdommer utforsker sin kjønnsidentitet som en del av identitetsutviklingen, sier hun.

I juni 2016 vedtok Stortinget at endring av juridisk kjønn skulle være basert på egen opplevelse av kjønn. Tall fra Skatteetaten viser at det har blitt behandlet 672 søknader om endring av juridisk kjønn siden den gang.

Les også: Caitlyn Jenner ut mot Trumps diskriminering av transpersoner

– Enormt lidelsestrykk

Tone Maria Hansen er daglig leder på Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) – en pasientorganisasjon for mennesker med kjønnsinkongruens.

– Ja, vi har sett en eksplosiv økning av gutter født i jentekropp. Helt klart, sier hun.

Hva det kommer av er hun ikke sikker på, men hun peker på at det sannsynligvis er sammensatte årsaker.

Hansen har selv gjennomgått en kjønnskorrigerende behandling , og tror ikke at frykten for vold eller trakassering gjør at noen unngår å skifte kjønn.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror jeg kan si at har du dette i deg, dette enorme lidelsestrykket, så stopper det deg ikke.