Innenriks

Elev tatt med strømpistol

Sist uke ble en videregåendeelev hentet på skolen av politiet etter å ha blitt tatt med strømpistol. Ved en annen skole skjøt en elev med et luftvåpen med metallkuler.

Bilde 1 av 2

Det bekrefter politiet overfor Dagsavisen.

Det var ved ettiden sist onsdag at en elev ved Stovner videregående skole i Oslo ble oppdaget av en innleid miljøarbeider idet han holdt et elektrosjokkvåpen opp foran andre medelever på et av skolens fellesområder.

To dager tidligere ble samme elev tatt med et annet elektrosjokkvåpen av en lærer. Våpenet, som ser ut som en uskyldig lommelykt, skyter ut elektrisitet som lammer musklene hos offeret.

Kort tid etter onsdagens hendelse ble den 16 år gamle eleven hentet av politiet og tatt med for ransaking på egen bopel.

Det bekrefter Jarle Kolstad, leder for forebyggende enhet ved politiet på Manglerud og Stovner.

– Det ble ikke gjort ytterligere beslag under ransakingen, sier seksjonsleder Jarle Kolstad til Dagsavisen.

Han bekrefter at eleven ikke tidligere har vært i politiets søkelys.

Les også: Saksøker Oslo-skole for å ha handlet "grovt uaktsomt"

Traff vindu

Dagen etter hendelsen på Stovner, torsdag 14. september, skjøt en elev med et luftvåpen med små metallkuler på Ulsrud videregående skole. Skuddene ble avfyrt utenfor selve skolebygningen og traff et vindu på vaktmesterboligen i A-blokka, som blant annet brukes som pauserom for rengjøringspersonale.

Minst én person var til stede inne i rommet da metallkula traff og skadet vinduet i skolens bygg.

I en felles sms fra Ulsrud-rektor David Dunlop blir de ansatte informert samme dag:

«Det har i dag kl. 09.50 vært en hendelse på skolen med mulig luftvåpen. Dette skjedde ved vaktmesterboligen. (En person, journ.anm.) var i rommet da det ble skutt mot vinduet. Det ble sår i glasset, men ikke knust. Politiet antar at han ikke var målet.»

Rektor skriver videre at politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser, og at forholdet vil bli politianmeldt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Turbulent

Ifølge politiet var to eller tre elever involvert i skyteepisoden på Ulsrud.

– Det ble tatt bilde av guttene i forbindelse med hendelsen, som politiet nå har mottatt. Vi etterforsker saken og oppfordrer guttene til selv å melde seg for politiet, sier Kolstad, som ser alvorlig på de to hendelsene:

– Bruk av elektrosjokkvåpen kan i verste fall være dødelig. Det samme gjelder luftskytevåpen med metallkuler som finnes med ulik styrkegrad og potensielt kan være livsfarlig, forklarer Kolstad.

Han mener de to episodene er en del av et større bilde som i stor grad bekymrer politiet:

– Årets skolestart har vært preget av flere uønskede hendelser og et mer urolig skolemiljø enn vi synes å ha registrert tidligere. Det er særlig ved en del utsatte skoler vi ser dette mønsteret, bekrefter Kolstad, som mener problemene er sammensatt:

– Vi ser hele spekteret av saker med mobbing, vold og trusler, slagsmål både mellom enkeltpersoner og større gjenger samt narkotikasalg. Også sexrelaterte spørsmål og maktkamp om hvem som skal være sjefen i klassen har tatt stor plass. Det dreier seg om mange forskjellige ting, men inntrykket nå er at omfanget er større enn før, sier seksjonsleder Jarle Kolstad i oslopolitiet.

Les også: Skole i Oslo tar i bruk sikkerhetssluse med adgangskort

Daglige slåsskamper

Dagsavisen vet at felles for de to hendelsene på Stovner og Ulsrud videregående skole, er at lærere som har de to elevene i ordinær undervisning, opplever at de ikke er blitt informert om at de potensielt har å gjøre med elever som kan utgjøre en trussel mot deres egen eller elevers sikkerhet.

Flere kilder, som ikke ønsker å stå fram med navn i avisen, forteller om lærere som tar til tårene i fortvilelse:

– Mange er redde, engstelige og føler seg direkte utrygge på egen arbeidsplass, sier en kilde til Dagsavisen.

– Vi får høre at elevmassen er utfordrende, men bare i generelle vendinger. Alle tenker at de må passe seg mer enn før. Det er mange av elevene våre som har en voldshistorikk – både fra tidligere skole og politi. Problemet er bare at vi ofte ikke vet hvem de er før det smeller, sier en annen.

Les også: Bekrefter «verstingliste»

For snart to uker siden var det daglige slåsskamper på Stovner videregående skole, der en elev blant annet ble fraktet til legevakta med mulig brudd i nesa, mens en lærer ble dyttet kraftig av en elev da vedkommende forsøkte å gå imellom.

Dagsavisen vet at det som følge av alle hendelsene ved skolen er satt inn tre ekstra innleide miljøarbeidere til å håndtere situasjonen. Ekstraressursen er satt inn som et akuttiltak og er foreløpig ikke gjort permanent.

Aina Skjefstad Andersen er leder i Utdanningsforbundet Oslo, og kommenterer saken slik:

– Vi er godt kjent med situasjonen ved flere av de videregående skolene i Oslo, og har tett kontakt med flere av våre tillitsvalgte. Vi er også i dialog med etaten om situasjonen ved flere osloskoler – både generelt og knyttet til enkeltsaker, sier hun.

Debatt: Skolen trenger miljøterapeuter – ikke «verstinglister», sikkerhetssluser eller vektere

– Uakseptabelt

Lærerlederen mener det er svært alvorlig dersom lærere opplever at de er utrygge i sin egen arbeidshverdag.

– Jeg forventer at både skoleledelsen og Utdanningsetaten i Oslo kommune tar dette på det største alvor og møter den enkelte lærers behov for støtte. Lærere skal informeres om elever som kan være til fare for seg selv eller andre. Denne informasjonsplikten følger av Arbeidsmiljøloven og er rektors ansvar å etterleve. Dersom lærere opplever at så ikke skjer, vil vi gjerne at de tar kontakt.

– Det er uakseptabelt at folk skal føle frykt på sin egen arbeidsplass, sier Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet.

Det har foreløpig ikke lykkes Dagsavisen å få en kommentar fra rektorene ved Stovner og Ulsrud videregående skole.

Bruker Brooklyn-modell i Oslo-skolen

Les også: Bruker Brooklyn-modell i Oslo-skolen

Vold og trusler i Oslo-skolen

* Dagsavisen har i en serie artikler satt søkelys på vold og trusler mot lærere og medelever i osloskolen, og avdekket omfattende underrapportering både internt og til Arbeidstilsynet.

* Lærere har fortalt hvordan problemer dysses ned, mens skoleledelsen skyver ansvaret for å løse alvorlige utfordringer ned på dem.

* I fjor rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv, biting og andre alvorlige trusler. I sum er dette mer enn en dobling fra året før.

* Ingen av de alvorlige eller svært alvorlige voldshendelsene er rapportert til Arbeidstilsynet. Et klart lovbrudd, mener professor emeritus Henning Jakhelln.

* Forsker Børge Skåland ved HiOA, har skrevet doktorgrad om vold mot lærere. Et hovedfunn er at lærere som opplever vold ofte føler seg sviktet og isolert. Flere føler seg direkte motarbeidet av skoleledelsen når de vil anmelde forholdet til politiet.

Les også: Politiet: Skolevolden øker

Mer fra Dagsavisen