Innenriks

Russere advarer mot oljeboring i Lofoten

Russiske fiskere i nord er bekymret for mulig olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, og de er kritiske til utvinning i disse områdene.


 
Det skriver nettstedet High North News. Det er Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebretsen som har mottatt bekymringen i form av et brev fra generaldirektør Nikolai Demianenko i den russiske fiskeriindustriunionen.

Den russiske organisasjonen er det norske fiskerlagets samarbeidsorganisasjon i Murmansk. Ifølge Ingebretsen skriver Demianenko at det er behov for norsk-russisk koordinering av petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

Norges Fiskarlag har gjentatte ganger advart regjeringen og Stortinget mot å åpne opp for petroleumsvirksomhet i områdene mellom Barentshavet og Lofoten.

Ingebrigtsen sendte onsdag brev til statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre, der han ber om at synspunktene til de norske og russiske fiskerne vektlegges i de videre diskusjoner om saken.

I brevet skriver Ingebrigtsen at områdene er viktige gyte- og fangstområder, og at aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland.

– Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere, skriver han. (NTB)

Fakta om oljeutvinning-striden

* Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har rast siden midten av 1970-tallet.

* Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her.

* Aps landsmøte gikk i april inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land være petroleumsfri sone. Hele Vestfjorden defineres også som petroleumsfritt område. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

* De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene.

* Høyre og Frp har de siste fire årene vært bundet av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre som sier at det ikke skal åpnes for en konsekvensutredning av områdene.

* Motstanderne frykter konsekvensene for natur, miljø, fiskerinæring og turisme ved et stort oljeuhell. Tilhengerne mener faren for uhell er svært liten.

* Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 36 prosent av forekomstene er gass, 64 prosent olje. (NTB)

Mer fra Dagsavisen