Innenriks

Alle skal ned

Ap vil bruke makten de har i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø til å kutte Norges klimautslipp.

Dette skal de fire Ap-styrte byene få til ved å følge samme tipunktsplan.

– Byrådslederne og ordførerne i de fire byene har kommet til enighet om disse punktene, og de ønsker å lære av hverandre, opplyser Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Oslo er for eksempel første by som har lagt frem et karbonbudsjett, og Trondheim er første by som skal bruke el-busser i stor skala.

Til sammen har de fire byene 1,2 millioner innbyggere. Det tilsvarer om lag hver femte nordmann.

Les også: Listefest på tampen: Her er de 12 listene som oppsummerer valgkampen 2017

Dette er planen

Dette er hva tipunktsplanen innebærer:

* En forpliktelse til å kutte utslippene.

* Utslippsfri offentlig transport fra 2025.

* Etablering av flere bildelingsordninger.

* En felles standard for klima- og miljøkrav ved offentlige anskaffelser.

* Utprøving av karbonfri anleggsplasser.

* Mindre matsvinn.

* Satsing på selvkjørende kollektivtrafikk.

* Klimaforsøk i samarbeid med forskere, for å finne fram til klimatiltak som virker.

* Grønn infrastruktur, slik som grønne tak.

* Årlige klimabudsjetter hvor det helt konkret rapporteres om utviklingen i utslippene.

Les også: Dette mener de om klima og olje

– Hvorfor bare en storbysatsing? Hvorfor ikke også satse på tilsvarende tiltak i alle Ap-styrte kommuner?

– Vi skal satse på klimatiltak over hele landet, men storbyene har en viktig rolle fordi de kan gå foran, slik som Oslo gjør. Målet er at de store byene skal bane vei for alle byer og kommuner, svarer Støre.

– Hva slags samlet effekt kan storbystrategien deres få for klimautslippene?

– Utslippsfri kollektivtransport, samarbeid om klima- og miljøkrav i offentlige anskaffelser og karbonfrie anleggsplasser vil være viktig for å kutte klimautslippene. Gjennom samarbeid kan byene lære av hverandre og nå klimamålene raskere enn de ellers ville ha gjort.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Belønning

– Dere vil også belønne kommuner som kutter klimagassutslippene betydelig, med midler til nye miljøtiltak. Hvor mye vil dere sette av til dette?

– Arbeiderpartiet vil belønne både store og små byer og kommuner som kutter klimautslippene. Vi kommer tilbake til hvordan senere i høst, men målet er at staten skal støtte opp om kommuner som går foran i klimapolitikken.

Som Støre er inne på, er flere av tiltakene i tipunktsplanen allerede iverksatt av ulike byer. I mars kunne byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), fortelle Dagsavisen om 15 prosent kutt i klimautslippene i hovedstaden. Dette skyldes i stor grad mindre bruk av olje til oppvarming.

Debatt: Hold dere unna unga mine, rasister

Mer fra Dagsavisen