Innenriks

Slikt blir det lærermangel av

Skolenes landsforbund mener at nåværende og kommende lærermangel enten må være villet, eller så vitner den om en total mangel på innsikt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Stadig flere elever blir undervist av ufaglærte, og problemet er økende. Nåværende regjering har ved en rekke, isolert sett, tilforlatelige vedtak gjort grep som har dystre konsekvenser. Stortingsflertallet har stort sett støttet regjeringen i disse, når man ser det samlet, alvorlige feilgrepene.

Først kom kompetansekravene. For å undervise i norsk/samisk, matte og engelsk må en nyutdannet lærer ha henholdsvis 30/60 studiepoeng på barne-/ungdomsskolen. For å undervise i de øvrige fagene på ungdomsskolen må man ha 30 studiepoeng.

Skolenes landsforbund advarte mot disse kravene, ikke fordi vi ikke er enige i at en lærer bør ha utdanning i hva hun/han underviser i, men fordi vi så de langsiktige konsekvensene. Vi så at i framtiden ville læreryrket risikere å bli et deltidsyrke på grunn av disse kravene. Det er allerede stor mangel på lærere som har kompetanse i samisk opplæring. På veldig mange av landets små og middels store skoler ville det bli vanskelig å få en heltidsstilling med disse kravene. Det er rett og slett ikke nok timer i de enkelte fagene til å fylle opp en heltidsstilling. Mange av framtidens lærere ville altså måtte ta til takke med en deltidsstilling. Vi er overbevist om at deltidsstillinger ikke fører til at flere ønsker å bli lærer. Slikt blir det lærermangel av!

Siden har kompetansekravene også fått tilbakevirkende kraft. Nå må også de som tidligere var godkjente lærere i et fag øke sine studiepoeng til 30/60 før skoleåret 2025/2026. Resultatet er en stor satsing på videreutdanning av lærere med 10-, 20- og 30-års erfaring. Videreutdanningen medfører permisjon i 37,5 % av stillingen. Alle de tusener av lærere som er på denne, kanskje helt unødvendige, utdanningen jobber bare 62,5 %. Slikt blir det lærermangel av!

Så innførte regjeringen krav om femårig masterutdanning for alle nye lærere. De første startet denne utdanningen i høst. Siden dagens lærerutdanning er fire år, og den nye er fem år, betyr det at i 2021 kommer det ingen nye lærere inn i skolen. De som er på den gamle utdanningen blir ferdige i 2020, og de som er på den nye i 2022. Altså ingen nye lærere i 2021. Slikt blir det lærermangel av!

En som gjennomfører lærermaster for 5. – 10. trinn vil ha undervisningskompetanse i to eller tre fag. Legg dette sammen med de tidligere nevnte kompetansekravene og summen blir = deltidsstilling. Med deltidsstillingen kommer ett ekstra år med studielån som skal tilbakebetales. Slikt blir det lærermangel av!

Sist, men på ingen måte minst, har regjeringen innført kravet om karakteren 4 i matematikk fra videregående for i det hele tatt å komme i betraktning som lærer. Spiller ingen rolle om du har 6 i alle andre fag, uten en firer i matematikk er du diskvalifisert selv om du aldri har tenkt å undervise i faget. Faktum er at halvparten av alle som har karakteren 4 fra videregående må ønske å bli lærer for å fylle opp alle de tomme studieplassene. Det gjør de ikke. Deltidsarbeid til lav lønn frister tydeligvis ikke. Slikt blir det lærermangel av!

Regjeringen har varslet at de også ønsker å kreve karakteren 4 fra videregående i engelsk og norsk for å bli lærerstudent. Nåløyet blir altså trangere. Konsekvensen? Slikt blir det lærermangel av!

Resultatet av alt dette er at mange studieplasser står tomme, og klasserommene styres i økende grad av ufaglærte. Skolenes landsforbund har advart mot disse konsekvensene ved hver korsvei. Vi har levert høringssvar, vi har vært på Stortinget, vi har snakket med politikere, vi har skrevet leserinnlegg og gjort det som står i vår makt for å opplyse om de langsiktige konsekvensene av en forfeilet og populistisk skolepolitikk. Som vanlig lytter ikke regjeringen og stortingsflertallet til lærerne i skolepolitikken. Hva vet vel lærere om skole?

En annen konsekvens av denne politikken er en sannsynlig massesentralisering av skoler. Kun veldig store skoler vil kunne tilby heltidsstillinger til lærere som bare har lov til å undervise i to-tre fag. For elevene betyr dette mer reisetid og at de vil måtte forholde seg til langt flere lærere enn i dag. Det vil bli slutt på den tiden da kontaktlæreren har elevene i de fleste fag. Kompetansekravene vil gjøre dette ulovlig.

Skolenes landsforbund mener skole er en av bærebjelkene i vårt norske samfunn. Man kan ikke vurdere et hvert nytt tiltak isolert, man må se sammenhengen, man må se konsekvensene. Regjeringen, som ellers er så opptatt av at alt skal være forskningsbasert, har feilet grovt i skolepolitikken. Når man ikke kan, eller vil, se konsekvensene av egen politikk, når man nekter å lytte til fagfolk, når man baserer seg på urealistisk ønsketenkning har man ingenting i verken Kunnskapsdepartementet eller andre departement å gjøre.

For de som er opptatt av skolepolitikk og framtiden til nåværende og kommende elever, er det bare en ting å gjøre: Bytt ut regjeringen med noen som er i stand til å lytte og opptre rasjonelt. Bare slik kan vi redde framtiden!

Godt valg!

Mer fra: Innenriks