Innenriks

Slakter forskningsinnsatsen deres

Mens Solveig Horne og Per-Willy Amundsen må nøye seg med terningkast 1, får Terje Søviknes 6 for sin forskningsinnsats.

Bilde 1 av 4

Det er dommen Forskningsrådet feller etter å ha vurdert samtlige statsråder og regjeringen samlet.

Fingrene legges ikke imellom når det gjelder barne- og likestillingsministeren og justis- og beredskapsministeren og det som skjer i deres departementer.

«Tilsynelatende lite interessert i forskning til tross for store utfordringer på feltet», heter det om Solveig Horne (Frp).

Slakten av Per-Willy Amundsen (Frp) blir begrunnet slik: «Altfor lave investeringer i forskning sammenlignet med de store og kunnskapskrevende utfordringene innen kriminalitetsforebygging, strafferettskjeden, innvandring og integrasjon, og beredskap.»

– Pådriver for løsninger

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) har derimot ingen grunn til å gremmes.

«Prioriterer forskning høyt i sitt budsjett. Tar viktig rolle som pådriver for utvikling av klimaløsninger. Har jobbet hardt for å følge opp forpliktelsene fra klimamøtet i Paris, som binder oss til en dobling av FoU-innsatsen (forskning og utviklingsarbeid, journ. anmrk.) innenfor miljøvennlig energi», sammenfatter Forskningsrådet.

Samlet får regjeringen inkludert statsminister Erna Solberg (H) terningkast 5.

– De siste tre årene har Norge hatt betydelig høyere vekst i bevilgningene til FoU enn de andre nordiske landene. Veksten vises også i at de offentlige bevilngningene til FoU nå utgjør mer enn 1 prosent av BNP, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, om denne femmeren.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Har ansvar

– Hvorfor har dere trillet terning over samtlige ministre?

– Alle ministrene er også forskningsministre. Regjeringen har snakket varmt om forskning og innovasjon gjennom hele regjeringstiden, som en viktig del av løsningen på omstillingsutfordringene. Forskning skal gi oss framtidens bærekraftige næringsliv og løsninger på vår tids store samfunnsutfordringer. Det er vi veldig fornøyd med. De har i stor grad levert på dette som helhet. Nå ønsker vi å vise hvordan de har levert på de ulike områdene, svarer Røttingen.

– Det å ha et desentralisert ansvar gir hver enkelt minister et viktig eierskap på sine felt, men vi ser at de prioriterer forskning veldig ulikt. For å få til den nødvendige omstillingen må alle statsråder ta sitt ansvar, fortsetter han.

– Har ikke bidratt

Flere statsråder har grunn til å være mellomfornøyd med Forskningsrådets dom. Både finansministeren, utenriksministeren, forsvarsministeren, kulturministeren, samferdselsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren blir avspist med terningkast 3.

Om sistnevnte, Bjørn Tore Sanner (H), heter det: «Skulle være motoren i moderniseringen av Norge. Statsråden har finansiert mye forskning som styrker regionalt næringsliv, men han har ikke bidratt til at forskning skal få en viktig rolle i omstillingen og digitaliseringen av offentlig sektor. Altfor lite til IKT-forskningen.»

Om kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) skriver Forskningsrådet: «Små forskningsbudsjetter, har vært et passivt forskningsdepartement, men viser nå vilje til å investere mer. Jobber med ny FoU-strategi.»

– Synliggjøre ansvar

– Hvem har bidratt til terningkastene?

– Relevante ledere og fagfolk i Forskningsrådet har bidratt til vurderingene, svarer Røttingen.

– Vi har blant annet sett på hvor mye de enkelte statsrådene bruker på forskning av sitt totalbudsjett, hvor stor vekst det har vært til forskning gjennom perioden, hvor mye de investerer gjennom Forskningsrådet som nasjonal konkurransearena, og hvordan de bruker forskning i sin politikkutforming.

– Hva håper dere å oppnå?

– Vi vil synliggjøre ansvaret til hvert enkelt departement, rose dem som investerer godt og klokt i forskning, og oppmuntre andre til bedre innsats. Det er viktig å skape oppmerksomhet om dette i samfunnet siden omstilling og bærekraftig utvikling vil måtte bygge på forskning og innovasjon.

Dommen over statsrådene

Får 6: Olje- og energiminister Terje Søviknes.
Får 5: Statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, næringsminister Monica Mæland.
Får 4: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, fiskeriminister Per Sandberg, landbruksminister Jon Georg Dale, klima- og miljøminister Vidar Helgesen.
Får 3: Finansminister Siv Jensen, utenriksminister Børge Brende, kommunalminister Jan Tore Sanner, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kulturminister Linda Hofstad Helleland.
Får 1: Barne- og likestillingsminister Solveig Horne, justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug blir sett på som en del av Justisdepartementet).

– Terningkast gir ikke et godt bilde

– Det å kaste terning for hver enkelt statsråd gir ikke noe godt bilde av regjeringens forskningsinnsats.

Det sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Dagsavisen har bedt statsrådene Horne, Amundsen og Søviknes om en kommentar til Forskningsrådets vurdering av deres forskningsinnsats. I stedet svarer kunnskapsministeren fordi «han har ansvaret for å koordinere regjeringens forskningspolitikk».

Har plan

– En samlet regjering har sørget for at vi nå bruker en større andel av statsbudsjettet til forskning enn noensinne tidligere, begynner Isaksen.

– Vi har laget en ambisiøs langtidsplan for forskning og høyere utdanning som hele regjeringen står bak. Her peker vi ut noen langsiktige prioriteringer som favner om mange departementers ansvarsområder. For eksempel er ett av de prioriterte områdene i langtidsplanen, forskning på hvordan vi kan effektivisere offentlig sektor og gi bedre velferdstjenester. Det er noe som angår samtlige departementer, fortsetter han.

Forsvarer statsråder

– Når det er sagt er ikke det desentraliserte ansvaret for forskning uten ulemper. Men vi velger å organisere arbeidet på den måten, for det gjør at fagstatsrådene som er tett på de aktuelle problemstillingene på sitt felt, også må ta ansvar for forskningen, påpeker Isaksen videre.

– Barne- og likestillingsministeren er svært opptatt av forskning for å sikre en utvikling av gode tjenester. Barne- og likestillingsdepartementet bruker betydelige ressurser på forsknings- og utredningsarbeid, ikke minst gjennom deltagelse i flere av velferdsforskningsprogrammene under Forskningsrådet. Det er imidlertid helt klart at det er behov for både mer og bedre forskning på våre områder. Dette vil vi gi mye oppmerksomhet fremover. Justis- og beredskapsministeren og Innvandrings- og integreringsministeren har til sammen et meget bredt ansvarsområde. Jeg vet at de jobber systematisk med forskning. Særlig har de jobbet målrettet for å styrke innsatsen innen samfunnssikkhetsområdet og innen IKT-sikkerhet.