Innenriks

Begeret er fullt: Mehtab Afsar og Islamsk Råd kan kastes ut

Selve tungvekteren i tros- og livssynsdialog har fått nok. Nå utelukker de ikke å skrote samarbeidet med Islamsk Råd, og peker på generalsekretær Mehtab Afsar som en sentral del av problemet.

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har sittet tause gjennom alt fra nikab-bråk til styretrøbbel i Islamsk Råd Norge (IRN) det siste året. Men etter at et av styremedlemmene i IRN nylig ble dømt for å ha begått underslag med deres midler, tar de endelig bladet fra munnen:

STL har slitt med samarbeidet med IRN over flere år, innrømmer ledelsen nå overfor Dagsavisen.

Dårlig kommunikasjon og mangel på tillit er blant verkebyllene.

– Vi vet ikke lenger hvem Islamsk Råd snakker på vegne av. Vi opplever at Islamsk Råd har spilt seg selv ut på sidelinjen, og blitt irrelevante, sier generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys.

Les også: Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd

– Alvorlig tillitsbrudd

Som fellesorganisasjon for tros- og livssynssamfunnene skal de ivareta alle medlemmers interesser. De har derfor hittil prioritert forsøk på dialog innad.

Etter at det ble kjent at Islamsk Råds dialogansvarlige i STL har begått underslag med rådets egne midler, slik Dagsavisen meldte i slutten av august, har imidlertid begeret nå blitt fullt også for STL.

– Dette er et alvorlig tillitsbrudd. Hele vårt samarbeidsprosjekt bygger på tillit. Det gjør denne situasjonen veldig alvorlig, sier STLs styreleder, Britt Strandlie Thoresen.

– Når en som har et tillitsverv internt i sektoren misbruker midler, så er det krise for hele tros- og livssynsfeltet, sier Joys.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Har gitt flere sjanser

Underslagssaken omhandlet et nå avgått styremedlem i IRN, som også møtte fast som dialogansvarlig i STL. For halvannen uke siden tilsto han å ha begunstiget seg med 245.000 kroner fra lokallaget DOTL i Drammen. Torsdag kom dommen på sju måneders fengsel for dette og andre overtredelser.

Selv om mannen trakk seg med en gang, roer ikke det STL. Tillitsbruddet kommer nemlig bare på toppen av et betent forhold mellom STL og IRN.

– Vi har virkelig forsøkt det vi kan. Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på. Men vi har ikke nådd gjennom, forteller styreleder Thoresen.

Les også: Ny muslimsk fellesorganisasjon etablert

Tilliten er borte

Sammen med spesialrådgiver i STL, Anne Sender, ramser hun og generalsekretæren opp problemene: Dårlig kommunikasjon, sviktende tillit og manglende forståelse og enighet om at Samarbeidsrådet er et fellesprosjekt for alle medlemsorganisasjonene, samt det de ser som Islamsk Råds gjentatte hang til å spille på en offerrolle.

Kulturdepartementet har allerede fryst statsstøtten til IRN på bakgrunn av en totalvurdering av hvordan IRN har opptrådt over tid, og hvordan de jobber.

Nå frykter STL-ledelsen at problemene vil ødelegge tros- og livssynsorganisasjonenes gode forhold til myndighetene:

– Vår betydning som tilrettelegger for tros- og livssynsdialog er avhengig av at vi opprettholder den gode relasjonen vi har til myndighetene, og spesielt Kulturdepartementet, sier Joys.

– Kan de andre medlemmene komme til å stemme IRN ut av STL?

– Vi ønsker ikke å forhåndsprosedere det. Jeg kan ikke uttale meg om noe sånt utover hva STL kommer fram til som vedtak. Og der går rådslagningen videre, svarer Thoresen.

– Så det ligger der som et tema?

– Det ligger som en uttalt usikkerhet, sier Thoresen.

Hun erkjenner at de har forberedt seg på en slik avstemning, gjennom at de har samlet opp dokumentasjon om kommunikasjonen med IRN over flere år.

Usikre på talspersonene

STL er bekymret for at støyen rundt IRNs kan svekke den større tros- og livssynsdialogen i Norge.

– Hele samarbeidsklimaet rundt religion og livssyn står på spill her. Vi er redd for at hele «oss mot dem-tenkningen» som vi ser hos en del politikere skal bli styrket av denne situasjonen, sier Joys.

Hun mener norske muslimer trenger gode, tydelige og samlende talspersoner.

– Det opplever vi ikke at er tilfelle nå, sier Joys.

– Vurderer dere å ta inn andre representanter for muslimske organisasjoner enn Islamsk Råd, som den nye organisasjonen etablert av tre moskeer som er misfornøyde med IRN?

– Foreløpig har vi ikke sett noe til den organisasjonen. Men det er klart at det får tida vise. Foreløpig blir det mer som et spørsmålstegn, svarer Joys.

– Men dere utelukker det ikke?

– Det kommer helt an på hvordan de organiserer seg, sier styreleder Thoresen.

En eventuelt ny samarbeidspartner for STL må etablere seg enten som et trossamfunn eller en paraplyorganisasjon av trossamfunn. De er usikre på hvilken form den nye organisasjonen har per i dag. I tillegg er det formelt krav at nye medlemmer godtas enstemmig av STL. Det betyr at Islamsk Råd må være enig.

Les også: – Ansettelsen av en kvinne i nikab virker forstyrrende

Afsar som «sentral»

Kontroversene rundt generalsekretær Mehtab Afsar har vært en stor del av debatten rundt IRN. I en sak bygget på anonyme kilder på Minervanett før sommeren ble det hevdet at STL har bedt Afsar om å trekke seg.

– Er det Afsar som skaper problemene med dårlig tillit og kommunikasjon?

– Han er jo talsmannen for IRN. Så det er klart at hans måte å håndtere alle tingene på blir veldig viktig. Det er ingen tvil om det. Han spiller en helt sentral rolle. Også mellom samarbeidsrådet og IRN, svarer Thoresen.

– Ville problemene blitt løst hvis Mehtab Afsar gikk av?

– Det er et stort spørsmålstegn, sier styrelederen, og suppleres av Sender:

– Jeg har lang erfaring med Islamsk Råd, gjennom Det mosaiske trossamfunn, lenge før han kom. Da var det et utpreget tett og nært forhold mellom Islamsk Råd, de rundt dem og storsamfunnet. Vi ringte hverandre, ga hverandre råd og gråt på skulderen til hverandre, med saker som var felles. Det gikk ganske fort over da Mehtab kom. Nå har vi sett at det offentlig er skrevet mye om at det er mange som kvier seg for å ta verv i Islamsk Råd. Det har de selv sagt, at de har problemer med å finne deltakere. Da er jo det første spørsmålet de bør spørre, om de internt sett har noe som hindrer det.

– Har dere bedt Afsar om å trekke seg?

– Det har vært en kommunikasjon om hva som er mest gunstig for å få til en god dialog. Men det er hvert enkelt samfunn som bestemmer hvem de skal ha i Samarbeidsrådet som sine representanter, svarer Joys.

– Vi har gitt dem et godt råd, svarer Sender.

De er alle tre samstemte på at IRN må ta ballen nå.

– Det er deres interne problemer som har skapt en usikker situasjon. Det er klart det har vært krevende for dem. Men det er vi som har blitt skadelidende. Vi har prøvd, men vi kan ikke bestemme noe som helst. Vi har gitt et godt råd om hva vi tenker kan forbedre situasjonen. Nå er det opp til dem, sier Sender.

Les også: Islamsk Råd avfeier kritikken fra kirken

– Skal ha takhøyde for uenigheter

Leder av Islamsk Råd Mehtab Afsar vil ha dialog med STL.

Av Vilde Blix Huseby og Sofie Prestegård

Dagsavisen har henvendt seg til generalsekretær Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge med sju spørsmål der kritikken fra STL kommer fram: Alt fra samarbeidsproblemene og den svekkede tilliten til påstanden om «offermentalitet» og den mulige utestengelsen.

Dagsavisen har også spurt Afsar om han tror forholdet mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og Islamsk Råd Norge (IRN) ville blitt bedre om han trakk seg, og hva han mener han selv kan bidra til å løse kommunikasjonsproblemene mellom STL og IRN.

Afsar ønsker å gi følgende svar på kritikken og de sju spørsmålene:

– I STL jobber vi med saker gjennom dialog der vi skal ha takhøyde for uenigheter. Det dere viser til tar vi direkte opp med våre dialogpartnere i STL.

Nyeste fra Dagsavisen.no: