Innenriks

Moskéleder tilsto underslag

En av Islamsk Råds betrodde menn har tilstått å både ha underslått offentlige trosmidler og ha trikset på selvangivelsen.

Bilde 1 av 4

Av Katrine Strøm og Vilde Blix Huseby

Den tillitsvalgte moskélederen tilsto på alle punkter unntatt ett under rettssaken i Drammen tingrett i går.

Nå risikerer han sju måneders fengsel for bedrageri og underslag – der underslaget av offentlige trosmidler regnes som det mest alvorlige.

– Det er en uheldig situasjon for enhver organisasjon, også for Islamsk Råd, sier generalsekretær i Islamsk Råd Norge (IRN), Mehtab Afsar, om saken.

Les også: Møtt med rasisme i barneskolen

IRN fjernet informasjon

Den første delen av tiltalen mot mannen ble kjent allerede tidligere i sommer. Da skrev avisen Drammens Tidende at han var tiltalt for å ha svindlet til seg nesten 150.000 kroner fra Nav og for forsøk på å få utbetalt banklån ved å forfalske selvangivelsen.

Mannen satt da både i en lederposisjon i en moské i Drammen og i Islamsk Råd Norges (IRN) styre. Han trakk seg fra begge verv da avisen omtalte saken.

Samtidig fjernet Islamsk Råd all informasjon om mannen og at han hadde sittet i deres styre fra sine nettsider, uten et ord om hva som hadde skjedd. Eks-styremedlemmets navn dukker ikke lenger opp i noen artikler på nettsiden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Underslag på 245.000

I retten i går kom det fram at den mest alvorlige delen av tiltalen hittil ikke har vært kjent. Ikke bare har den tillitsvalgte mannen forsøkt å svindle Nav for penger. Han har også underslått totalt 245.000 kroner fra Drammen og omegns tros- og livssynsforum (DOTL). Det tilsto mannen i går.

Mannen hadde tillitsvervet som kasserer i DOTL, som er del av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Her hadde han vært tillitsvalgt i ulike roller helt siden oppstarten for ti år siden.

– Det føles som et skikkelig mageplask, og er veldig vanskelig, sier sogneprest i Fjell menighet og leder av DOTL, Ivar Flaten, som var den som oppdaget underslaget.

Han var i går innkalt som vitne i Drammen tingrett.

– Men når man sitter såpass høyt oppe i et tillitsverv, så er det viktig å ta et slikt misbruk alvorlig. Selv om det er ubehagelig og kan være skadelig for vårt renommé som dialogorganisasjon, sier Flaten om at de valgte å anmelde.

– Et stort tillitsbrudd

Flaten oppdaget underslaget etter at Drammens Tidende hadde skrevet om mannens Nav-bedrageri i sommer.

Sognepresten gikk til banken og oppdaget at kassereren hadde tatt ut store summer til privat bruk i perioden mellom juni i fjor og mars i år. Fra mannen tiltrådte som kasserer i fjor skal han flere ganger ha overført mellom 5.000 og 10.000 kroner til egen konto. Det største uttaket var på 60.000. På det meste sto det 100.000 mindre på DOTLs konto enn det skulle.

Store deler av pengene forumet forvalter er offentlige tilskudd. DOTL får gjennom STL årlige overføringer fra Kulturdepartementet til lokalt dialogarbeid.

– Dette er alvorlig på minst to nivåer. Det ene er at han har misbrukt økonomien vår. Han har disponert vår konto som sin egen, og tatt ut ganske store summer. Det andre er at dette utgjør et stort tillitsbrudd, med tanke på både hans rolle i lokallaget og hans andre verv i offentlige organisasjoner, sier Flaten.

Kassereren valgte selv å trekke seg etter å ha blitt avslørt.

Vil ikke kommentere

Han har ikke ønsket å si noe om saken.

– Vi ønsker ikke å kommentere dette, sier den tiltaltes advokat Christer Carl Gustaf Almquist og viste til belastningen hans klient har opplevd gjennom medieomtalen.

Under rettssaken i tingretten i går oppga mannen at han hadde fått økonomiske problemer etter å ha sagt opp jobben etter en konflikt. Han sto etter hvert uten inntekt, og hadde også forbrukslån å betjene, oppga han.

– Min anseelse er betydelig svekket, og min familie vil bære belastningen med seg videre, sa mannen.

Mens aktor la ned påstand om sju måneders fengsel, mente forsvareren at erkjennelsen av straffskyld samt at mannen har betalt tilbake størsteparten av beløpet burde telle formildende.

Aktor Temina Sharif var uenig. Hun mente også det bør være straffeskjerpende at underslagssaken skal ha startet idet mannen tiltrådte som kasserer og vedvarte helt til rett før rettssaken kom opp denne måneden.

Dommen faller torsdag i neste uke.

Så ikke dette komme

Islamsk Råd sier at de kun har kjennskap til denne saken gjennom media.

– Siden han har trukket seg fra Islamsk Råd, anser vi det som en privatsak som han håndterer selv, sier rådets generalsekretær Mehtab Afsar om saken.

Sogneprest og DOTL-leder Flaten er både overrasket og rystet over at noe slikt kunne skje.

– Vi har hatt et bra samarbeid ellers. Og det var jo også en fjær i hatten for oss lokalt da han ble valgt inn i Islamsk Råds styre. Og med på å bestyrke tilliten vi hadde til ham, når andre også viste ham så stor tillit, sier Flaten.

Også Anne Grethe Spæren Rørvik, som ledet forumet fram til februar, er overrasket:

– Han var veldig ok å samarbeide med. Tjenestevillig og hyggelig, med mange gode refleksjoner. Dette er bare veldig, veldig trist, sier Rørvik.

Nyeste fra Dagsavisen.no: