Innenriks

Bekrefter «verstingliste»

I forkant av årets skolestart har politiet i Oslo utarbeidet en «verstingliste» med nærmere 40 navn på elever under 18 år som knyttes til vold og narkotika. Men trolig er det totale tallet på kriminelle elever i Oslo-skolen nærmere 60.

Det bekrefter politiinspektør Janne Birgitta Stømner.

– Det er riktig at vi har utarbeidet en oversikt på mellom 30–40 unge gjengangere under 18 år, som er registrert hos politiet med fire straffesaker eller mer, sier Janne Birgitta Stømner, leder for Ny felles enhet for forebygging i Oslo politidistrikt.

Felles for nesten alle de unge kriminelle er at de denne høsten tar fatt på et nytt skoleår på videregående skoler i Oslo. I mange tilfeller betyr det at kriminell aktivitet tas med inn i skolehverdagen, og får prege skolemiljøet blant annet med salg av dop. Politiet er bekymret:

– Det er første gang vi har laget en slik oversikt, som har vært relativt arbeidskrevende for oss. Bakgrunnen er at vi ser at tallet på unge gjengangere under 18 år har økt.

– Fra 2006 til 2016 var disse tallene veldig bra, før de nå har økt jevnt i hele 2017. Dette er svært bekymringsfullt, sier Stømner.

Les også: - På slutten låste jeg døra til klasserommet for å beskytte elevene mine

Tettere oppfølging

I går ble det avholdt det som må kunne kalles et «toppmøte» mellom politi og skolemyndighet i Utdanningsetaten i Oslo kommune (UDE).

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) tok selv initiativ til møtet – både for å bli orientert om de kriminelle gjengangerne og for å få en statusrapport for osloskolen ved årets skolestart.

Også politiinspektør Janne Birgitta Stømner og Inga Marte Thorkildsen, byråd for eldre-, helse- og sosialtjenester i Oslo, deltok under møtet sammen med ledelsen i utdanningsetaten.

Hensikten med møtet var blant annet:

* Å legge et løp for å advare skoler om kriminelle gjengangere som starter på skolen denne høsten, og dermed utgjør en spesiell trussel for skolemiljøet.

* Utarbeide en felles mal for hvordan skolene skal møte disse elevene gjennom en samtale.

– Det vil bli tettere oppfølging av disse ungdommene utover høsten. Ett av tiltakene er et samtaleprosjekt der skole, politi og barnevern tar en prat med den unge gjengangeren sammen med deres foresatte. Dette for å vise at «vi er her, ser deg og ønsker å hjelpe og støtte deg», sier Tone Tellevik Dahl, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Langt flere

Selv om politiet så langt kun har detaljkartlagt de unge, kriminelle gjengangerne under 18 år, kom det under gårsdagens møte fram informasjon som tyder på at tallet på elever med kriminell bakgrunn i den videregående skolen i Oslo totalt kan ligge på mellom 50–60 elever.

Dagsavisen vet at det nå er etablert et felles nettverk, som muntlig går under navnet «G8-gruppen», for samarbeid og erfaringsdeling ved skoler som opplever en opphoping av svært krevende elever.

Stovner, Persbråten, Bjørnholt, Holtet, Hersleb, Ulsrud, Hellerud og Etterstad er alle blant disse. Også Kuben er trukket fram som en skole med spesielt store utfordringer knyttet til vold og kriminalitet.

Nytt fra i høst er det også at samtlige videregående skoler i Oslo nå har fått sin egen politikontakt. Tidligere har dette bare gjeldt noen skoler.

Les også: Lærer: – Vi sviktet mange elever

Vil gi skolen navn

Ifølge kilder Dagsavisen har snakket med, har områdedirektør Pål Riis og assisterende skoledirektør Patrick Stark nylig innkalt oslorektorer ved de mest utsatte skolene til et nært forestående møte der de blant annet skal få vite hvilke kriminelle gjengangere som har søkt seg til deres skole dette skoleåret.

– Det er åpenbart at man ønsker å være i forkant ved oppstarten til et nytt skoleår, sier en skoleansatt til avisen.

Etter det Dagsavisen erfarer er planen at hver rektor skal få navn på elever etaten vurderer som «høyrisikoelever» basert på sin kontakt med politiet.

Det er ikke informasjon politiinspektør Janne Birgitta Stømner i oslopolitiet vil bekrefte.

Les også: Skoler jakter på enkle superelever

– Tett samarbeid

– Vi sender ikke over en liste med navn, men det er klart at vi snakker sammen. Vi har et tett og godt samarbeid og vet godt hvem de utfordrende elevene er og hvilke utfordringer skolene har, sier hun.

Direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, svarer slik på spørsmål om hvordan andre elever og ansatte på de utsatte skolene skal sikres et godt og trygt skolemiljø når tungt kriminelle elever går ved samme skole:

– Utdanningsetaten arbeider kontinuerlig for et trygt og godt skolemiljø for alle elever og ansatte. Etaten har i over ti år hatt et tett og godt samarbeid med en rekke instanser, deriblant politi og barnevern om forebygging av rus, kriminalitet, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme blant barn og unge i alderen 12-23 år gjennom SaLTo, skriver Søgnen i en e-post fra etaten.

På Dagsavisens spørsmål om de aktuelle skolene på noen måte vil få ekstra ressurser til å håndtere de spesielle utfordringene kommende høsten, svarer hun:

– De fleste skolene er i økonomisk balanse. Bystyret vedtok i revidert budsjett å bevilge en million kroner til tiltak på utsatte skoler.

Les også: Politiet: Skolevolden øker

Propp i systemet

Politiinspektøren forteller at hun vil ta initiativ til en nærmere vurdering av lovverket som berører dialog og informasjonsflyt mellom skole og politi denne høsten – gjerne via et samarbeid med UDE.

– Tverrfaglig samarbeid er helt avgjørende for å kunne iverksette gode og riktige tiltak.

– Hvis vi har et lovverk som hindrer oss i å jobbe godt og konstruktivt sammen, er dette noe vi må gjøre noe med. Jeg vet blant annet at skolene er sterkt bundet av strenge lover for arkivering av elevinformasjon, sier politiinspektør Janne Birgitta Stømner, som påpeker at Oslo politidistrikt og Oslo kommune gjennom mange år har hatt, og fortsatt har, et meget godt tverrfaglig samarbeid.

– Det er også viktig å huske på at ungdommene vi snakker om her, som sliter med ulike utfordringer, tross alt bare er en liten andel av elevene i osloskolen, sier hun.

Les også:

Ved denne skolen innføres adgangskontroll

– Skolebyråden må på banen

Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

De hemmelige vekterne på Oslo handelsgymnasium

Arbeidstilsynet ble ikke varslet

Slik brukes vektere i osloskolen

Utdanningsdirektøren: De aller fleste elever og ansatte har det bra og trives i Oslo-skolen.

Mer fra Dagsavisen