Innenriks

Trygt og godt skolemiljø

Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, der de trives og lærer mest mulig.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
"Hei og hå nå tar vi skolesekken på
så skal vi sammen ut på skoleveien gå.
For vi skal leke og regne,
vi skal synge litt og tegne.
Skynd deg nå så skal vi sammen gå."

Om lag 700.000 elever i grunnskolen og videregående skole tar i disse dager fatt på skoleveien. For å sikre at alle elevene – uansett alder, kjønn, religion, rase og bosted skal ha det trygt og godt på skoleveien, i timene og friminuttene på skolen, i leksehjelpen, på SFO og på turer i regi av skolen – har Stortinget vedtatt nye regler om skolemiljøet.
 
Elevene har en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, der de trives og lærer mest mulig. Elevene skal ikke komme til skade og de skal føle at skolen er et trygt sted å være. De skal føle seg trygge på at skolen tar tak hvis noe skjer. Hvis skolemiljøet er trygt, men ikke godt, skal også skolen handle. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Utestenging, isolering og baksnakking skal slås ned på, på lik linje med mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
 
udir.no ligger det en sjekkliste for hvordan skoler kan gå fram i arbeidet med å skape et godt skolemiljø for elevene. Bruk den!
 
Skolenes landsforbund er med i Partnerskap mot mobbing, der vi sammen med 11 andre sentrale organisasjoner i skole og barnehage arbeider mot mobbing og for et godt læringsmiljø. I denne jobben står vi sammen med regjeringen. Vi oppfordrer alle til å ta et tak for et godt skolemiljø.

Mer fra: Innenriks