Innenriks

Prisen for oljestans

Er det mulig å stanse all oljeleting og samtidig beholde velferden og arbeidsplassene? Ja, mener forsker, men det blir dyrt.

Hva vil bli konsekvensene dersom vi stanser all oljeleting i dag? Og er det mulig å demme opp for de manglende inntektene til staten og alle arbeidsplassene petroleumsnæringen skaper?

Det var spørsmålet Samfunnsøkonomisk analyse AS stilte seg på oppdrag fra paraplyorganisasjonen Broen til framtiden, sammensatt av deler av fagbevegelsen og miljøorganisasjoner.

I sitt regnestykke legger forskerne til grunn at Finansdepartementets anslåtte oljepris holder seg, og at alle steder vi i dag tror det finnes olje faktisk gir positive letefunn og at hver eneste dråpe pumpes opp.

Les også: – Alle kan ikke jobbe i offentlig sektor

100 milliarder årlig

Dersom vi allerede i dag skal slutte med all ny oljeleting og si nei til alle nye oljefelt vil prisen bli nærmest astronomisk. 63.000 personer kan miste jobben. For å demme opp for det må staten enten tappe oljefondet eller øke skatter og avgifter betraktelig. Ifølge forskerne kan prisen bli nesten 100 milliarder årlig. Fram til 2060 må offentlige investeringer øke med over 4.100 milliarder.

– Er dette mulig å finansiere? Ja, men det blir ikke lett. Enten må man øke momssatsen vesentlig, eller så må man ta vekk alle skattemessige fordelsbehandlinger. Eller så kan man trekke dette fra oljefondet, sa rapportens forfatter Rolf Røtnes ved Samfunnsøkonomisk analyse AS da rapporten ble debattert i Arendal torsdag.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oljebransjen

Administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, sier de har gjort forsiktige anslag som tilsier at å stanse all olje og gassproduksjon over natta kan gi et tap på 70 milliarder årlig for Norge i all overskuelig framtid.

– For å illustrere det kan det anslagsvis bety at vi må ha 100.000 færre ansatte i offentlig sektor i all framtid enn det vi ellers kunne hatt. Det illustrerer for meg at det vil være dramatisk for norsk økonomi, og vil innebære et langt dårligere velferdstilbud i framtida enn det vi ellers kunne hatt, sier Schjøtt-Pedersen til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han mener klimaeffekten av å stanse all olje- og gassleting vil være minimal så lenge det fortsatt finnes en etterspørsel etter olje og gass i verden.

– Vi vet at verden trenger mer olje og gass, også innenfor 2-gradersmålet. Om vi legger ned vår produksjon kommer den til å bli flyttet til et annet land, for eksempel Russland. Da flyttes bare produksjonen, arbeidsplassene og inntektene dit, uten at det gir noen utslag for klimaet, sier Schjøtt-Pedersen.

Les også: Aps oljegruppe møtes fortsatt

Omstilling

El og it-forbundet er blant forbundene som har bestilt rapporten. Forbundsleder Jan Olav Andersen mener rapporten viser at det er fult mulig å opprettholde velferdsnivået selv om vi faser ut oljevirksomheten.

– Velferd er et spørsmål også om å skape nytt, omstilling og fordeling. Det norske samfunnet har omstilt seg gang på gang og videreutviklet seg over mange år. Vi er ikke i noen annen situasjon nå enn tidligere, sier Andersen.

Han mener også at det vil være uansvarlig å stenge alle oljekraner over natta, men at en omstilling vekk fra oljen uansett vil tvinge seg fram.

– Det er ikke sånn at vi kan velge om vi skal omstille oss vekk fra olje eller ikke. Det handler om vi skal gjøre det i en kontrollert form over flere år, eller om vi skal gå på en kjempesmell til slutt, sier forbundslederen. (ANB)

Les også: 50 år med oljeboring i Norge

Mer fra Dagsavisen