Innenriks

– Skattelettene har gavnet folk flest

Frps finanspolitiske talsperson mener skattelettene bidrar til å få flere nordmenn i arbeid.

– Vi har gitt skatteletter på tilsammen nesten 23 milliarder netto i denne perioden. Det har gavnet folk flest, oppsummerer Hans Andreas Limi.

Som finanspolitisk talsperson i Frp har han vært med å forhandle fram skattelettene regjeringen har gitt i denne perioden.

Les også: – Vi merker ikke skattelettene

– Lettere å kjøpe ny bil

Selv om de fleste som har jobb har fått skatteletter som følge av regjeringens politikk, har de største skattekuttene gått til dem som tjener mest.

– På hvilken måte har dette vært en politikk for «folk flest»?

– En gjennomsnittsfamilie har fått en total skattelette på 8.000 årlig. Vi har fjernet arveavgiften og båtavgiften, og lagt om engangsavgiften på bil. Det har gjort det lettere for folk flest å kjøpe seg en ny og miljøvennlig bil, svarer finanspolitiker Limi.

Han understreker at de største kuttene har vært innen inntektsskatt og bedriftsskatt. Kuttene i formueskatt er bare en liten del av totalen, sier han.

Han legger til at regjeringens skatteopplegg også har vært preget av lavkonjunktur i økonomien, etter at oljeprisen startet å falle i 2015.

– Det har derfor vært viktig å redusere selskapsskatten spesielt, for å sikre at norske bedrifter har samme rammebetingelser som utenlandske.

Les også: De aller rikeste drar ifra

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Folk i jobb

Ifølge Limi ser det ut til at det kan komme en opptur i norsk økonomi. Hvis Frp fortsetter i regjering vil partiet prioritere skatteletter til Ola Nordmann, og mindre til de rikeste.

– Hvorfor har dere ikke prioritert dette i forrige regjeringsperiode?

– Når vi har et progressivt skattesystem, er det sånn at når man reduserer skattesatsene gir det størst effekt for dem med høyest inntekt. Det vi ønsker å gjøre nå er å øke bunnfradraget mer, som vi har startet med i denne perioden. Det vil få en umiddelbar effekt for alle som har lønnsinntekt.

– Hvordan skal skattelettelsene fordeles?

– Vi har to hovedprioriteringer i skattepolitikken. Vi vil fjerne kommunenes mulighet til å innkreve eiendomsskatt. Og vi vil redusere inntektsskatten, for å motivere flere til å komme seg over fra offentlige ytelser og over i arbeid.

Les også: Forskere: Ja, ulikheten øker

Sp: – Vi er kritiske

Frp er på helt feil spor her, sier Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Vi har vært kritiske til dette hele veien, sier Vedum.

Han lover en helt annen politikk dersom Sp får sitte i regjering fra høsten.

Da vil de som tjener mest betale mer i skatt, og de som tjener minst betale mindre, ifølge Senterparti-lederen. I deres alternative budsjett legger partiet opp til at alle som tjener mer enn 700.000 i skatt skal betale litt mer, og alle med lavere inntekter skal betale mindre. En gjennomsnittsnordmann med inntekt på 450.000-600.000 får med det omlag tusen kroner mer i skattelette enn med regjeringens skatteopplegg, ifølge partiet selv.

I tillegg vil Senterpartiet at store, multinasjonale selskaper skal betale mer skatt. Og de vil endre avgiftspolitikken.

– Før jul var vi det eneste partiet som gikk imot avgiftsøkningen på drivstoff. Vi mener rene, generelle avgiftsøkninger rammer dem som har minst. Alternativet vårt er at det ikke bør være noen avgiftsøkninger, sier han.

Les også: Derfor øker ulikheten