Innenriks

– Påfallende hvor ofte hun tas for bløff

Statsminister Erna Solberg hevder at utenforskapet minker.

Saken er oppdatert.

Statsminister Erna Solberg har gjentatte ganger i løpet av valgkampen blitt utfordret på hva hennes regjering har gjort for å bekjempe utenforskap de siste fire årene.

I et forsøk på å gå i rette med kritikerne, la Solberg frem tall for et samlet pressekorps mandag som hun mener beviser at utenforskapet har minsket under hennes lederskap.

Solberg begrunnet påstanden med at antall personer på såkalte helserelaterte ytelser fra Nav har gått ned siden hun overtok regjeringskontorene i 2013.

– Statistisk sett i denne perioden har utenforskapet i Norge blitt mindre. Summen av personer som er på helserelaterte ytelser er blitt mindre, sa Solberg på pressekonferansen.

1.000 flere

Det stemmer ikke med tall Dagsavisen har fått fra Nav. Tvert imot var det i fjor opp mot 1.000 flere som mottok slike ytelser enn da Solberg tok over for snart fire år siden, viser disse tallene.

Av disse, er det kun antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) som har hatt en nedgang siden 2013.

Høyre unnlater å forholde seg til realitetene, mener Aps Marianne Marthinsen.

– Det begynner å bli påfallende hvor ofte statsministeren tas for bløff i valgkampen når det gjelder egne resultater, mener hun.

– I en så viktig sak, synes jeg det er alvorlig hvis hun faktisk tror at utenforskapet går ned. Nav presenterte nettopp tall som viser at antallet uføre øker, særlig blant unge. Isolert sett er det bra at ledigheten går ned, men det er bekymringsfullt når også størrelsen på arbeidsstyrken går ned. Tendensen er at flere skyves helt ut av arbeidsmarkedet tidlig i livet, og det er bekymringsfullt hvis ikke statsministeren tror på det. Det hjelper lite å snakke problemet ned, sier Marthinsen.

Tallforvirring

Etter at Dagsavisen publiserte nettsak om spriket mellom tall og tale på tirsdag, tok Nav kontakt med ønske om å gi en forklaring på hvorfor Dagsavisen og Erna Solberg sitter med ulike tall fra Nav. De skriver følgende i en e-post:

«Nav har sendt over to tallserier på helserelaterte ytelser til Arbeids- og sosialdepartementet. Disse er beklageligvis litt forskjellige grunnet litt ulike måter å ta ut tallene på.»

Vi har ikke fått innsikt i hvordan tallene er blitt beregnet av Nav og hvorfor de gir ulike resultater.

Et døgn etter at Dagsavisen først tok kontakt med Høyre, er dette også forklaringen Tom Erlend Skaug fra Høyres stortingsgruppe lener seg på. Han skriver i en e-post at den kilden som statsministeren har basert seg på viser en liten nedgang i antall mottakere av ytelser fra Nav.

Flere uføre

Solberg erkjente også under pressekonferansen at antall uføretrygdede har økt, men tegnet like fullt et positivt bilde av utviklingen.

– Antall uføretrygdede har økt, men andelen på AAP og andre ordninger har gått ned, sa Solberg.

Hun trakk fram regjeringens aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere som ett av flere vellykkede tiltak.

Det får Aps Marianne Marthinsen til å fnyse.

– Uføretrygd er en helserelatert ytelse, og det er det ikke mulig å snakke seg ut av, sier Marthinsen.