Innenriks

Varsler kutt i Storhaug-støtte

Den statlige støtten til Human Rights Service henger i en tynn tråd dersom det blir en rødgrønn regjering til høsten.

Dagsavisen har spurt samtlige partier på Stortinget om de vil videreføre statsstøtten av Human Rights Service (HRS). Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anbefalte i fjor at HRS burde miste statsstøtten på 1,8 millioner kroner i året, og den offentlige støtten til organisasjonen er blitt debattert en rekke ganger.

Kuttet i Oslo

Etter lokalvalget i 2015 kuttet det nye rødgrønne byrådet den kommunale støtten til HRS. Men hva ønsker partiene nasjonalt å gjøre?

Sosialistisk Venstreparti (SV), Miljøpartiet De Grønne (MDG) sier de vi fjerne støtten og Senterpartiet vil «vurdere» den.

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer følgende på spørsmål om de vil beholde støtten etter valget:

– Vi har ikke gått inn for å gi støtte til dem i våre alternative budsjetter.

Venstre vil også kutte støtten, mens Kristelig Folkeparti (KrF) svarer at de ikke er for «meningsdiktatur», men er mindre skråsikker på om støttenivået er riktig.

Meningsmangfold

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet (Frp) er klare på at de vil beholde støtten. Høyre begrunner det med behovet for meningsmangfold i et demokrati.

– Hvis man som politiker bare vil gi penger til organisasjoner man er enig med får vi en veldig ensidig debatt, og muligheten til å imøtegå kontroversielle meninger forsvinner. Dette er ikke sunt for en åpen rettsstat der ytringsfriheten står sterkt, sier stortingsrepresentant Peter Frølich i justiskomiteen til Dagsavisen.

Vil øke støtten

Han understreker at HRS har synspunkter som er omdiskuterte.

– Og det er ikke alle standpunkter vi kan sympatisere med, men det er kun i autoritære regimer at uenighet fører til forskjellsbehandling og favorisering, sier Frølich.

Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari mener HRS bidrar til å opplyse og undersøke tematikk som tradisjonelle medier og andre interesseorganisasjoner ikke løfter opp på samme måte.

– Fremskrittspartiet mener HRS forvalter statsstøtten på en tilfredsstillende måte, og om noe bør støtten deres øke i framtida, sier han.

Under den blåblå regjeringen har HRS også fått forslagsrett til hvem som skal sitte Utlendingsnemnda.

– Sprer myter

SV mener på sin side HRS ikke oppfyller kriteriene for støtten de får. Det følgende er teksten fra statsbudsjettet som beskriver den ordningen HRS mottar støtte under: «De nasjonale ressursmiljøene har en viktig rolle i å følge innvandrings- og integreringsfeltet. De skal blant annet være en kilde til alternativ kunnskap, formidling av erfaringer og synspunkter fra innvandrere og barna deres. Miljøene skal samle og formidle eksisterende kunnskap og kompetanse på integreringsfeltet basert på erfaring, en bred kontaktflate og solid forankring i ulike innvandrermiljøer.»

– Formålet med ordningen er å bidra til bedre integrering, ikke til aktører som sprer myter og konspirasjoner. SV har derfor foreslått å kutte støtten til HRS, sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til Dagsavisen.

Mer fra Dagsavisen