Innenriks

Ferje-revolusjonen er i gang

Bilde 1 av 6

Verdens aller første batteridrevne ferje ble tatt i bruk så sent som i februar 2015. «Ampere» ble da satt inn på sambandet Lavik-Oppedal i Sogn og Fjordane.

– Vi åpnet ballet, konstaterer sikkerhetsdirektør Arild Økland i Nordled.

– Ampere har vært en suksess. Den har ryddet veien for det som skjer nå, mener han.

Og det som skjer nå er altså at det er inngått en rekke kontrakter om bygging av nye elektriske ferjer og ombygging av gammeldagse dieselferjer til den nye teknologien.

I flere fylker

En oversikt fra Statens vegvesen viser at i overkant av 50 bilferjer med batteripakker vil være i drift i løpet av 2020.

Blant annet er det slik at samtlige ferjer i de nye kontraktene til Hordaland fylkeskommune, vil ha batteripakker.

Også i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nordland er det inngått lignende kontrakter, som involverer både fylker og Statens vegvesen.

Fjord1 en sentral i omstillingen fra diesel til elektrisitet i flere av disse fylkene.

– Per i dag har vi 63 ferjer. I perioden 2018-2020 tar vi i bruk 19 nye elektriske ferjer. I tillegg skal vi bygge om fire av de eksisterende ferjene til batteridrift, forteller driftsdirektør André Høyset.

– Vi er kanskje den bransjen som har kommet lengst i det grønne skiftet, tilføyer han.

– Hva er bakgrunnen for denne veldige fornyelsen?

– I nesten alle anbudskonkurranser som utlyses nå, er miljøkravene forsterket. Omstillingene ville nok tatt lengre tid hvis ikke myndighetene hadde stilt slike krav. Samtidig bidrar også nye støtteordninger fra Enova til at den nye teknologien tas i bruk, svarer Høyset.

Det var i november 2014 Stortinget ba regjeringen sørge for at alle kommende ferjeanbud har krav til nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi når teknologien tilsier dette. Vedtaket kom på plass i forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre.

Siden er dette fulgt opp på ulike måter, blant annet ved 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart i revidert nasjonalbudsjett i fjor.

– Pengene kan gå til utvikling innen maritim næring, men også til fylkeskommuner og kommuner, uttalte klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) da til NTB.

– Fantastisk omveltning

Både Vegdirektoratet og fylkene fortjener ros og honnør for den gode framdriften, mener Bellona.

– Innføring av batteriløsninger og lavutslippsteknologi for ferjesektoren, ser så langt ut til å kunne bli et lite eventyr for Norge og en stor seier for klima- og miljøarbeidet, sier seniorrådgiver Jan Kjetil Paulsen.

I en rapport fra 2015, konkluderer Bellona med at sju av ti ferjer vil være lønnsomme med elektrisk drift.

– Dette er en fantastisk stor omveltning, og det går i et høyt tempo, fortsetter Paulsen.

– Her har både ferjeselskapene og norske teknologileverandører og verft gjort en utrolig innsats. Det er utviklet teknologi og løsninger som vil komme til nytte i flere andre sektorer og medvirke til store utslippsreduksjoner fra skipsfarten.

Bellona gleder seg også over at noen av de nye ferjene overgår politikernes krav.

– Mens kravet er 50-60 prosent utslippskutt, velger operatørene 100 prosent elektrisk drift, fordi det er mest lønnsomt. Bellona oppfordrer derfor både Vegdirektoratet og fylkeskommunene til å våge å stille enda strengere krav på framtidige utlysninger, sier Paulsen.

Krav om hydrogenferje

Selv om de nye ferjene omtales som elektriske av blant annet André Høyset i Fjord1, betyr ikke det at strøm blir den eneste kraftkilden.

– Vi bygger hybridferjer, men dieselmotorene skal bare brukes som back up, og de skal gå på miljøvennlig biodiesel, forteller han.

Fjord1 har store ambisjoner om å vinne flere anbud i tiden framover. Det kan tilsi at flåten deres blir enda mer elektrisk om få år.

Også annen ny teknologi er aktuell. Torsdag kunngjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland vil få Norges og verdens første hydrogenelektriske ferje.

Utslippene av CO2 vil bli redusert med 40 prosent hvis batteriferjer blir tatt i bruk på 52 av landets ferjestrekninger, viser en rapport fra DNV GL.

Mer fra Dagsavisen