Innenriks

Etterlyser kompetanse hos UDI og UNE

Rettssikkerheten for homofile asylsøkere må sikres, mener både SV og Ap.

– Jeg er opprørt over at Norge gir avslag til så mange personer som har søkt asyl på grunnlag av seksuell legning, sier Kari Elisabeth Kaski, 1. kandidat for SV i Oslo.

Mandag skrev Dagsavisen om fem homofile asylsøkere som fikk avslag på søknadene sine i Norge, men opphold i andre vestlige land. Nå etterlyser SV og Ap en gjennomgang av utlendingsmyndighetenes kompetanse i saker der asylgrunnlaget er seksuell orientering.

Ifølge UDIs egne tall fra 2002 til mars 2017 har 410 personer oppgitt seksuell legning somgrunn for asylsøknaden. Av disse har 176 har fått innvilget opphold mens 234 har fått avslag. Det innebærer at totalt 57 prosent av søkerne har fått avslag på søknadene sine.

Les også: Avslag i Norge, opphold i utlandet

– Regjeringen svikter

– Kriteriene som legges til grunn for asylbehandlingen i dag må evalueres, det er grunn til å tro at rammene er snevre, mener Kaski.

I vår foreslo SV at det måtte gjøres en gjennomgang av kompetansen til UDI og UNE i slike saker. Her stemte de sittende regjeringspartiene imot, og viste til at det står i handlingsplanen at de skal gjennomføre det.

– Jeg ble svært overrasket over at vi ble nedstemt, sier Kaski til Dagsavisen.

Ap var blant partiene som stemte for SVs forslag.

– Vi trenger en gjennomgang av UNE og UDIs kompetanse til å vurdere søknader som er basert på seksuell orientering, mener Jon Reidar Øyan, leder for homonettverket i Ap.

– De klarer ikke å svare på når denne gjennomgangen skal gjøres, og det vitner om en handlingslammet regjering, ifølge Øyan.

Han synes at regjeringen svikter en sårbar gruppe.

– Faren er stor for at desperate mennesker med beskyttelsesbehov feilaktig sendes ut av landet, sier Øyan.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Kompetansen er god

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, Fabian Stang (H), ser ikke behovet for endrede retningslinjer.

– Jeg mener at UDI og UNEs oppfølging på dette saksfeltet er god.

Ifølge Stang blir ingen deportert hvis det er reell fare for at de blir utsatt for alvorlige overgrep.

– Som i andre asylsaker må det imidlertid også i disse sakene vurderes om det anførte asylgrunnlaget er troverdig.

Avdelingsdirektør i UDI, Ingrid B. Olram, forteller at intervjumetodene deres er forankret i solid forskning, men erkjenner at det kan være et vanskelig felt.

– Vi ser at det alltid finnes et forbedringspotensial, og jobber stadig med å forbedre kompetansen, skriver hun.

Øystein Sehl, seksjonssjef i UNE, svarer følgende:

– Vårt samfunnsoppdrag baserer seg på at vi setter rettssikkerheten først. Når vi behandler disse sakene handler det ikke om å avslå flest mulig, men å gi beskyttelse til de som trenger det.

Les også: De er både opposisjonelle og homofile. Det ga Jamal og Said dobbel straff i Syria