Innenriks

Dette bør Solberg si til Trump

Hva bør statsminister Erna Solberg (H) ta opp når hun skal møte verdens mektigste mann denne uka? Innspillslisten er i hvert fall lang.

Under G20-møtet i Hamburg fra fredag denne uka får statsminister Erna Solberg (H) en ny sjanse til å møte USA omstridte president, Donald Trump. Norge er nemlig invitert som Gjesteland under det tyske formannskapet i G20.

– Det blir helt sikkert mulighet til å snakke kort, men om det blir et ordentlig møte, det får vi se, sa Solberg til NRK fredag.

Får hun den muligheten, vil Solberg understreke at internasjonale handelsavtaler er viktige for Norge.

NHO: Snakk om klima

NHO-leder Kristin Skogen Lund mener klima bør opp på agendaen i et møte med Trump, som har trukket USA ut av Parisavtalen.

– Klimautfordringene er omfattende og global, og verden trenger at USA leder an for løsningene, sier NHO-lederen.

Hun er forøvrig enig med statsministeren i at Norge bør ta opp frihandel.

– Trump må forstå at frihandel bringer folk ut av fattigdom og at proteksjonisme ikke er veien å gå, sier Lund.

Den amerikanske presidenten har som kjent uttalt seg tvetydig om sitt forhold til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og handelspolitikk.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Bruk klar tale

Miljøpolitisk leder i WWF, Ingrid Lomelde, mener det er vel så stor grunn til å ta opp klimapolitikk som handelspolitikk for å berge verdensfreden.

– Trump synes å like klar tale, så hun kan begynne med å si: «Hei. Har du skjønt hvor mye det haster?» Denne uka la FNs klimasjef fram en ny rapport som viser at vi har tre år på oss for å snu trenden.

– Klarer vi ikke det, må vi forberede oss på både en enda mer kritisk flyktningsituasjon og økt konfliktnivå i verden, sier Lomelde.

Klimakrisen er også noe finansverdenen nå må forholde seg til hvis vi skal unngå en ny global finanskrise, legger hun til.

En rådgivende gruppe til G20 har anbefalt at alle selskaper nå må begynne å rapportere på klimarisiko.

– Dette bør også Solberg ta opp om hun får sjansen, mener den miljøpolitiske lederen.

Kvoteflyktninger

Amnesty International Norge ønsker at Solberg ta opp Trumps innreiseforbud.

– Solberg må be Trump om å ta tilbake innreisestopp for alle flyktninger, eller i det minste tillate at de flyktninger som allerede har fått en avtale om gjenbosetting i USA kan komme ditt uten forsinkelse, sier generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty.

Han viser til at USA tradisjonelt har spilt en svært viktig rolle med å ta imot mange tusen kvoteflyktninger hvert år.

– Hvis presidenten nå setter en midlertidig stopp for all overføring av flyktninger til USA, betyr det ikke bare at tusenvis av mennesker kastes tilbake i stor nød og usikkerhet. Det er også et alvorlig tilbakeslag for arbeidet med å finne en løsning for den globale flyktningkrisen, sier han.

Mer fra Dagsavisen