Innenriks

Vil stanse veier

Daglig aksjoneres det nå mot byggingen av en ny skogsbilvei i Marka. – Markaloven må endres, mener Rasmus Hansson.

MDGs stortingsrepresentant har ingen problemer med å forsvare Naturvernforbundets aksjoner for å stanse anleggsmaskinene.

– Jeg har stor sympati for aksjonene som nå pågår i Marka, sier Hansson.

– I neste stortingsperiode vil jeg fremme forslag om en endring av markaloven slik at vi unngår en ny bølge av veiutbygginger i Marka. Denne saken illustrerer tydelig at loven gir altfor stort rom for større naturinngrep som svekker natur- og opplevelsesverdier i Norges viktigste friluftsområde, sier Hansson.

Les også: Kjemper mot vei

– Ikke skogbruket

Dagsavisen omtalte protestene mot den nye skogsbilveien første gang i mai. Byggingen av den knapt 2 kilometer lange veistrekningen, gjennomføres for Løvenskiold Skog med tillatelse fra Fylkesmannen. Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA), mener tillatelsen er gitt på feil grunnlag.

– Den store svakheten ved markaloven er at den ikke omhandler skogbruket. Det gjør at denne veien kan bygges i Norges aller viktigste friluftsområde, sier Gjermund Andersen, styreleder i NOA.

Tirsdag fikk NOA stanset anleggsmaskinene for første gang. Skogsjef Carl Gustaf Rye-Florentz hos Løvenskiold uttalte da at «vi er overrasket over demonstrasjonen til Naturvernforbundet». Han viste i den anledning til både grundig saksbehandling og endelige tillatelser til veibyggingen, samt til at Klima- og miljødepartementet har avvist NOAS anmodning om utsatt iverksettelse av prosjektet.

Nå har NOA trappet opp aksjonene sine.

– Vi stanset anleggsmaskinene i går, i dag og skal også gjøre det i morgen, forteller Andersen, som forteller at disse «nålestikkene» skal fortsette inntil Sivilombudsmannen har ferdigbehandlet en klage fra NOA.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Farlig presedens

Rasmus Hansson mener regjeringen burde ha grepet inn for lengst, og stanset veiarbeidet mens NOAs klage behandles av Sivilombudsmannen.

– Det er trist at regjeringen ikke tar ansvar og sikrer en best mulig behandling av saken, sier han.

Markaloven, som trådte i kraft i 2009, gjelder for om lag 1.700 kvadratkilometer med naturområder i Oslo og 11 kommuner i Akershus, Buskerud og Oppland.

– Det er et paradoks at vi får en såpass stor veiutbygging i Marka kort tid etter at markaloven ble vedtatt. Jeg frykter at denne saken kan legge en farlig presedens der det åpnes for nye skogsbilveier hver gang skognæringen synes at en ny vei kunne være «kjekt å ha», sier Hansson.

– Denne veien framstår som et rent bekvemmelighetstiltak og gir relativt liten gevinst for skogbruket, mener han.

Les også: Bommen på Galgeberg skal bli bomstasjon

Mer fra Dagsavisen