Innenriks

Kulturdepartementet holder tilbake støtten til Islamsk Råd

Kulturdepartementet holder tilbake tilskuddet til Islamsk Råd. Departementet mener det er tvil om rådets virksomhet ivaretas på en tillitvekkende måte.

Av André Lorentsen

Det er andre rate av tilskuddet for 2017 på 650.000 kroner som holdes tilbake, opplyser Kulturdepartementet i en pressemelding onsdag.

– Departementet har et ansvar for at statlige tilskuddsmidler forvaltes på en forsvarlig måte. Dette handler om å etterse at driftstilskudd over Kulturdepartementets budsjetter blir brukt i tråd med de formålene som Stortinget har bestemt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Departementet har etter en helhetsvurdering kommet til at det er tvil om Islamsk Råd Norges virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte.

– Islamsk Råd Norge (IRN) får driftstilskudd fra Kulturdepartementet for å være brobygger, paraplyorganisasjon og dialogpartner, understreker departementet.

Uro

Det har vært uro rundt IRN siden mars i år da det ble kjent at organisasjonen brukte en tildeling på nær en halv million kroner til brobygging, kommunikasjon og dialog, til å ansette den 32 år gamle nikab-bærende kvinnen Leyla Hasic som administrasjonsmedarbeider. Det skapte sterke reaksjoner, og kulturminister Helleland innkalte IRN til et møte der hun klargjorde hva hun forventet av organisasjonen.

– IRN skal være en paraplyorganisasjon for å forene muslimer i Norge. En organisasjon for dialog, for brobygging, et representativt organ for alle muslimer. Jeg opplever ikke at det er det, sa kulturministeren til NTB i april.

Dette er ikke første gang støtten til IRN holdes tilbake. Det samme skjedde i fjor. Da ba kulturdepartementet om en redegjørelse om den interne situasjonen i rådet som følge av at hele styret gikk av i juni.

Islamsk Råd får i 1,3 millioner kroner i årlig statsstøtte.

Nytt møte

– I invitasjonen til møtet understreket jeg behovet for å snakke om rådets rolle som dialogpartner og paraplyorganisasjon for muslimer i Norge. De var innstilt på kun å snakke om nikab, Leyla Hasic og ansettelsen. Jeg ble ikke veldig beroliget av dette møtet, sa kulturministeren til NTB etter møtet.

Tilskuddet til Islamsk Råd Norge utbetales to ganger i året. Forrige utbetaling var i februar. Det er altså juli-utbetalingen som holdes tilbake inntil videre. Departementet varsler at de vil innkalle Islamsk Råd til et nytt møte over sommeren som et ledd i den videre saksbehandlingen.

Norges største muslimske menighet, Det Islamske Fellesskap Bosnia-Hercegovina, trakk seg fra Islamsk Råd i mars på grunn av den omstridte ansettelsen.

Moskeer og muslimske organisasjoner som er misfornøyd med Islamsk Råd Norge og Methab Afsar, dannet i begynnelsen av juni en ny muslimsk fellesorganisasjon. Formålet er å arbeide med religionsdialog, skrev Vårt Land 9. juni.

Islamsk Råd har onsdag ikke besvart NTBs henvendelser. (NTB)

Mer fra Dagsavisen