Innenriks

Politiet: Skolevolden øker

Politiet i Oslo ser stadig flere tilfeller av vold og trusler i skolen. – Dette er noe av det som bekymrer oss aller mest, sier seksjonsleder Jarle Kolstad.

Bilde 1 av 2

Jarle Kolstad er leder for forebyggende enhet hos politiet på Manglerud og Stovner. Han sier dette om utviklingen i forekomsten av vold og trusler i osloskolen:

– Det vi ser generelt er at det er mer vold og mer trusler blant ungdom nå enn før. Gjerningsperson og offer blir yngre og yngre. I tillegg til at volden og truslene går nedover i aldersklassene, ser vi at volden som utøves er grovere. Sosiale medier spiller en forsterkende rolle, sier Kolstad.

Mens tallet på anmeldt kriminalitet i samfunnet forøvrig går ned, ser politiet ikke tilsvarende nedgang i vold og trusler blant barn og unge – snarere tvert imot.

På Stovner videregående skole i Oslo er det inneværende skoleår politianmeldt 20 tilfeller av vold og trusler mot lærere og elever.

* I januar i år ble en kvinnelig lærervikar uten forvarsel slått hardt i ansiktet av en 16 år gammel jente som tok seg inn i klasserommet der læreren drev undervisning. Politiet opplyser at de lot være å reise sak ved en påtaleunnlatelse med to års prøvetid.

* Skoleetatens HR-system viser at fire lærere ved skolen er blitt truet av elever.

* Totalt omhandler 17 av de 20 anmeldelsene trusler/knuffing samt slagveksling/dytting mellom elever.

* Sist skoleår oppsto et alvorlig slagsmål mellom to 18 år gamle elever, der den ene gutten fikk rettet harde slag mot hodet.

* Ifølge en kilde ved skolen har den samme eleven blitt tilkjent voldsoffererstatning for varig men etter vold fra medelev. I en e-post til avisen skriver rektor Terje Wold: «Saken ble politianmeldt og pådømt. Elevene går på andre skoler i år. Jeg har ikke detaljkunnskaper i saken, og vet ikke om offeret ble tilkjent erstatning.»

Kontoret for voldsoffererstatning kommenterer ikke enkeltsaker, men bekrefter at også de ser en økning i tallet på skolevoldssaker:

– Vi har stadig flere saker med forhold som skjer i skoletiden og på skolen. Dette gjelder både vold mot elever og lærere, sier informasjonsansvarlig Ivar André Holm.

Les også: Truet med å brenne ned lærerens hus

Nulltoleranse

Da Stovner-rektor Terje Wold i et intervju med NRK den 9. juni i år kommenterte ungdom og utenforskap, beskrev han situasjonen på Stovner videregående skole slik: «Vi har en rolig skolehverdag uten voldsproblemer.»

– Hvordan harmonerer dette med 20 politianmeldelser for vold og trusler de siste ni månedene?

– Det er forskjell på vold og trusler. Dernest; siden august i fjor har vi hatt en erklært politikk med nulltoleranse på denne type forhold. Dette har gitt en positiv effekt med færre anmeldelser utover i året. Signalet til elevene er at slik atferd ikke tolereres, sier rektor Terje Wold til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

Blir ikke rapportert

Han bekrefter at medlemmene i skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) kun er informert om én av de 20 politianmeldte volds- og trusselhendelsene i skoleåret 2016/2017, nemlig saken de også behandlet der den kvinnelige læreren ble slått.

Heller ikke utdanningsetatens områdedirektør Paal Ris er informert om situasjonen underveis. Rektor svarer dette om hvorfor:

– Vi har tenkt at når vi rapporterer i etatens HR-system har vi gjort det vi skal. Jeg tror de kjenner til mye av det som skjer gjennom uformell dialog.

Dagsavisen vet at bare fire av de 20 politianmeldte forholdene er innrapportert i kommunens interne HR-system.

Ingen er meldt til Arbeidstilsynet.

I en e-post etter intervjuet skriver rektor: «Jeg ser at vi våre rutiner for innrapportering av slike hendelser kan forbedres, og vil gjennomgå dem for å sikre at de er gode nok og at de blir fulgt. Jeg vil også ha løpende dialog med områdedirektøren om slike saker.»

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

«Trykkoker»

Ifølge seksjonsleder Jarle Kolstad ved Stovner politistasjon, er det ikke grunn til å tro at antall volds- og trusselhendelser ved Stovner videregående skole skiller seg vesentlig fra skoler som Hellerud, Hersleb, Holtet, Etterstad, Bjørnholt og Ulsrud, som har lignende elevgrunnlag:

– Jeg tror ikke Stovner skiller seg ut i det hele tatt. Dette er ingen enestående verstingskole selv om noen skoler har større utfordringer enn andre. Tilsvarende problemer viser seg mange steder, sier Jarle Kolstad, og legger til:

– Vi får mange tilbakemeldinger fra miljøarbeiderne rundt omkring på skolene om at det er veldig mye småtrusler og småvold som noen ganger blusser opp i store og alvorliger ting. Vi har vel brukt uttrykket trykkoker, sier Kolstad, som likevel understreker at politiet mener å ha kontroll og at det ikke hersker «svenske tilstander» i hovedstaden.

Virkelighetsbeskrivelsen politiet gir danner et ganske annet bilde enn det direktør i Utdanningsetaten, Astrid Søgnen, tegner av situasjonen i osloskolen. I en kronikk i Dagsavisen 12. juni skriver Søgnen at de aller fleste voldshendelsene skjer i spesialgrupper og spesialskoler med elever med spesielle utfordringer. Hun viser videre til at de videregående skolene bare registrerte 44 hendelser i 2016.

Les også: Arbeidstilsynet ble ikke varslet

Henger seg på

Seksjonsleder Jarle Kolstad forteller at barn helt ned i tiårsalderen utøver vold, men at dette dreier seg om enkelttilfeller.

– Det er spesielt blant ungdommer i 13, 14 og 15 års alder at vi ser mer vold og trusler enn før, bekrefter Kolstad, som mener det eksisterer store mørketall:

– Ansatte på skolene får ikke vite om alt som skjer og flere oppgjør skjer utenfor skolegården, sier Kolstad.

Han opplyser at mens uoverensstemmelser mellom to ungdommer tidligere kunne gå over av seg selv, blir konfliktene nå flyttet over på sosiale medier der flere henger seg på.

– Plutselig er det to grupperinger som står mot hverandre der det ene tar det andre før det ender i vold. Også har vi dem som faktisk liker å slåss. Istedenfor å dempe konflikten, fyrer de oppunder på sosiale medier. Målet er å dra i gang en slåsskamp der de selv kan delta, sier Kolstad.

Les også: - På slutten låste jeg døra til klasserommet for å beskytte elevene mine

Avtaler slåssmøter

Politimannen forteller om mange eksempler på at ungdomsgjenger avtaler møter utelukkende for å slåss. Ofte er det ganske små ting som starter det som ender i en voldelig konflikt:

– Det kan dreie seg om alt fra kjærester og relasjoner, til uenighet i spill eller blikk som andre lar seg provosere av, sier Jarle Kolstad.

Han forklarer at dette er et generelt problem i hele Oslo.

– Stovner videregående skole er ikke i noen særstilling, men vi har vært i dialog med skolen for å snu utviklingen. Dette uroer jo både læringsmiljø og elevene ved skolen. At skolen kjører nulltoleranse i forhold til vold og trusler gjør at politiet kan komme tidligere inn og kanskje avverge voldshandlinger, sier seksjonsleder Jarle Kolstad og legger til:

– Det viktigste er at ungdommene blir mer obs på hva som trigger konflikter og får en større bevissthet rundt ikke å bli en del av det selv.

Les også: Dobling i rapportert skolevold

Mer fra Dagsavisen