Innenriks

Kritikken mot regjeringen hardner til

Kritikken øker mot regjeringens hemmelighold av Riksrevisjonens beredskapsslakt.

Av Bjørn S. Kristiansen og Sofie Prestegård

I Stortingets vandrehall mandag forsvarte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) regjeringens hemmeligholdslinje da hun og justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) kom fra et to og en halv time langt lukket møte i et av Stortingets avlyttingssikre rom mandag morgen.

Unødvendig, mente Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Jeg kan ikke si noe fra møtet. Det var et lukket og hemmelig møte – som er veldig uvanlig i Stortinget. Og veldig unødig i denne saken, som burde gått inne i en åpen stortingssal, sa Støre etterpå.

Hemmeligholdet kan få en høy pris, mener Ap-lederen:

– Det kan skade respekten for å unndra ting fra offentligheten, dersom en skjuler noe for å dekke over egne feil. Det er riksrevisor Per-Kristian Foss’ ord, og jeg viser til dem.

Les også: Pressegeneral om hemmelighold: Ekstremt uheldig

Hemmelig

Og her er vi kjernen av saken: Riksrevisjonen kom i fjor med en rapport om regjeringens arbeid med såkalt objektsikring – altså sikring av viktige bygninger og infrastruktur – basert på en undersøkelse i 2015. Rapporten avdekket alvorlige mangler, og deler av den ble hemmeligstemplet. Riksrevisor Per-Kristian Foss laget imidlertid et sammendrag ment for offentligheten. Men også dette sammendraget hemmeligholdes av regjeringen – så godt som alene om å mene at er nødvendig.

Dagens Næringsliv har tidligere fått tilgang til og offentliggjort både sammendraget som riksrevisoren utarbeidet, og et notat utarbeidet av Forsvarsdepartementet der departementet foreslår endringer i sammendraget som systematisk ville dempet eller endret kritikken som var rettet mot regjeringen.

– Det er ikke rikets sikkerhet Forsvarsdepartementet ønsket å beskytte, men Forsvaret og departementet mot Riksrevisjonens kritikk ved å sminke ord og uttrykk, sa Foss til DN i april.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– En skam

Om årsaken til hemmeligholdet og behovet for gårsdagens lukkede møte, sa Støre:

– Jeg vil ikke ilegge dem noe motiv, annet enn at det er fristende å tro at de gjør dette for ikke å få fullt søkelys på egne feil og mangelfull oppfølging.

Kontrollkomiteen har avholdt både en åpen og en lukket høring i saken. Gårsdagens lukkede møte følges av et åpent møte i dag.

– De kommer ikke til å klare å skjule seg fra kritikken som opposisjonen kommer med, sa Venstres Abid Raja, med henvisning til dagens møte.

Raja mente at hemmeligholdet «er en skam».'

Les også: Får krass kritikk etter første lukkede møte på Stortinget på 25 år

Avviser kritikk

Forsvarsministeren avviste kritikken:

– Regjeringen har selvfølgelig ikke gjort noe forsøk på å sensurere kritikk. Hovedkritikken er i det offentlige sammendraget, sa hun.

Justis- og beredskapsministeren mente det lukkede møtet var nødvendig:

– Det mener jeg er svært nyttig, for da blir Stortinget bedre informert om hvordan tilstanden er i dag, sa Amundsen, og la til at regjeringen «er i en langt bedre stilt situasjon i dag».

Han antydet at regjeringen ikke har noen mangler i arbeidet med objektsikring per i dag.

Les også: Tidligere etterretningssjef: Regjeringens plan for Forsvaret allerede utdatert

Kritikken av regjeringens beredskapsarbeid

* Riksrevisjonen pekte i en rapport i fjor på svært alvorlige mangler i arbeidet med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Grunnlaget var en større undersøkelse i 2015.

* Deler av rapporten er hemmeligstemplet, men Riksrevisjonen har utarbeidet et sammendrag ment for offentliggjøring. Forsvarsdepartementet har imidlertid sagt nei.

* Regjeringspartiene Høyre og Frp fikk støtte fra KrF og dermed flertall i Stortinget for å holde sammendraget hemmelig.

* Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har holdt én åpen og én lukket høring i saken.

* I kontrollkomiteen mener Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og KrF at regjeringen har opptrådt «sterkt kritikkverdig» i saken.

* Venstre mener saken er «svært alvorlig og kritikkverdig» for regjeringen, mens Høyre og Frp ikke vil kritisere regjeringen. Det er dermed ikke flertall i Stortinget for formuleringen «sterkt kritikkverdig».

* Kontrollkomiteen har levert en gradert og en åpen innstilling i saken. Stortinget holdt derfor et lukket møte mandag 19. juni, mens det skal være et åpent møte tirsdag.

Kilde: NTB