Innenriks

Setter vannscooter-grenser

Frislippet av vannscootere kan bli kortvarig i mange kommuner.Trist, synes Fremskrittspartiet. Men Høyre-statsråd Vidar Helgesen mener det er bra kommunene tar styring.

Bilde 1 av 2

– Det kom som julekvelden på kjerringa, sier Hvaler-ordfører Eivind Normann Borge (Frp).

Overraskelsen var stor blant mange kommunepolitikere da regjeringen plutselig fjernet vannscooterforskriften 18. mai i år. Det skjedde på tross av at et stort flertall av de kommunene som deltok i høringen mente at regelverket burde opprettholdes da regjeringen sendte forslaget på høring i vinter.

Les også: – Uforståelig at vannscootere sidestilles med fritidsbåter

Vil samarbeide

Øykommunen Hvaler ligger lengst sørvest i Østfold fylke, og er et ettertraktet fritidsområde for folk fra hele regionen som trives på sjøen. Nå er det opp til kommunen selv å bestemme om det blir fritt fram for vannskutere i skjærgården.

– Jeg har forståelse for at folk synes det er moro og spennende med vannscooter. Men det må være i områder som er trygge, og hvor det ikke er tett trafikk, sier ordføreren.

Borge sier kommunen foreløpig ikke har tatt stilling til hvilke begrensninger de vil innføre, men at han ser for seg strenge fartsgrenser nærme land.

– Dersom vi setter fartsgrensen til fem knop inntil 300 meter fra land, dekker vi opp de mange smale sundene i Hvaler og får ned farten.

Ordfører Borge mener det er viktig å samordne reglene langs kysten.

– Jeg tror det kunne være en fordel for alle med et felles regelverk. Vi har henvendt oss til de andre kommunene langs Østfold-kysten for å se om det er mulig å lage et felles regelverk, sier han.

Selv om fjerningen av forskriften kom raskt på for ordføreren, slår han seg til ro med at også de som kan tenkes å kjøpe vannscooter får det travelt denne sommeren. Og han synes det er viktig å sende signalet om at kommunene vil lage strengere regler.

– Det er klokt å signalisere at vi jobber med det, så de som tenker å kjøpe seg vannscooter vet det. Det er sikkert ikke så moro å kjøre i fem knop.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Ikke kjøp

På vestsiden av Oslofjorden melder Kragerø blad Vestmar at ferieperlen Kragerø ønsker å totalforby vannscooter. Også Nesodden kommune utenfor Oslo har tatt til orde for å hindre vannscooterne fri adgang på sjøen. Ordfører Nina Sandberg (Ap) vil få med de andre kommunene i Indre Oslofjord på nye regler.

– Indre Oslofjord er et rekreasjonsområde for en million mennesker, så her må man ta spesielle hensyn. Hensynet til natur, sikkerhet og rekreasjon er avgjørende for at vi ønsker å si nei til vannscootere i dette området.

Regelverket kan ifølge Sandberg bli strengere enn den gamle forskriften la opp til.

– De som vurderer å kjøpe vannscooter bør heller leie, foreslår hun.

Ordføreren tror det blir krevende for de som bruker sjøen å forholde seg til et lappeteppe av regelverk fra kommune til kommune. Hun hadde helst sett at staten fortsatt sa nei til vannscootere.

– Det kan godt hende dette bør være en sak for Stortinget å behandle i neste periode. Dette mener jeg staten er best egnet til å håndtere.

Mer lokal myndighet

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier regjeringen fjernet vannscooterforskriften for å gi mer myndighet til kommunene.

– Norge er et land med lang kystlinje og store variasjoner. De naturlige forholdene er ulike, og vi mener kommunene er best egnet til å regulere dette.

Det har de siste dagene vært en diskusjon mellom vannscooter-forhandlere og friluftslivsorganisasjoner om hvorvidt kommunene kan forby bruk av vannscooter. Det bekrefter statsråden at kommunene har anledning til.

– Ja, etter motorferdselloven kan du forby bruk av vannscooter i vassdrag. Du kan også bruke de lokale reguleringene etter havne- og farvannsloven. Da kan det innebære forbud. Det må vurderes ut fra kriteriene i loven.

Ministeren reager ikke på at reglene for vannscooter kan bli strengere etter at regjeringen fjernet forskriften.

– Vi har gitt kommunene ansvar for å regulere. Det ser vi at flere gjør, og det er helt i tråd med vårt forslag.

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud har lenge jobbet for en likebehandling av vannscootere og båter på sjøen. Han sier kommunene bør gi vannscooterne en sjanse og se, før de kommer med nye reguleringer.

– Det er liten forskjell på moderne vannscootere og båter. Det er ei trist tilnærming at noen vil forby dette, bare fordi de ikke liker farkosten.

Han sender også en spesiell hilsen til vannscooter-førerne.

– Jeg oppfordrer alle som kjører vannscooter til å oppføre seg og ta hensyn på sjøen.