Innenriks

Iskaldt nederlag

Stortinget sier nei til regjeringens nye forsøk på å flytte iskanten nordover igjen.

Dette er klart etter debatt og votering om saken i Stortinget onsdag.

Reaksjonene var sterke etter at Dagsavisen i en artikkel den 15. mai, skrev at regjeringen hadde relansert sin omstridte definisjon av iskanten i den oppdaterte forvaltningsplanen for Norskehavet.

– Dette er helt unødvendig av regjeringen. Den vet hva flertallet i Stortinget mener. Jeg regner med at det samme flertallet som sist vil stemme ned dette, uttalte Venstres nestleder Ola Elvestuen til Dagsavisen.

Det han henviste til var daværende klima- og miljøminister Tine Sundtofts forsøk på å flytte iskanten nordover i en melding om Barentshavet i 2015.

Viderefører definisjon

Da innstillingen fra Stortingets energi- og miljøkomité om Norskehavet ble klar sist torsdag, ble det klart at Elvestuen hadde fått rett. Komiteens flertall, og dermed også stortingsflertallet, gjorde nemlig som han hadde regnet med.

I tilrådingen, som ble vedtatt av stortingsflertallet onsdag, heter det blant annet: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, legge fram en faglig oppdatert avgrensing av hele iskantsonen inkludert Vesterisen (som ligger i Norskehavet, journalistens anmerking), basert på best tilgjengelig vitenskapelig kunnskap. I påvente at dette videreføres definisjonen av dette området og rammene for aktivitet som ble fastsatt i den i dag gjeldende forvaltningsplan for Norskehavet.»

I innstillingen finner komiteens flertall også grunn til å påpeke at den «er noe overrasket over at regjeringen nå foretar en endring av iskantdefinisjonen uten at det er gjennomført noen nye faglige vurderinger i dette området.»

I Dagsavisen 15. mai, sa WWF Verdens Naturfond at «Klima- og miljødepartementet forsøker å snikinnføre sin iskantdefinisjon i oppdateringen av forvaltningsplanen for Norskehavet.»

– En viktig seier

Nå konstaterer miljøorganisasjonen at iskanten har fått et pusterom.

– En viktig seier for naturen og for prinsippet om ansvarlig miljøforvaltning i norske havområder, sier miljøpolitisk leder Ingrid Lomelde i en artikkel på WWFs egne nettsider.

Hun konstaterer at stortingsflertallet nå ønsker seg en ny plan for marine verneområder, og en faglig oppdatering av det omstridte spørsmålet om hvor iskanten befinner seg.

– Hvor iskanten defineres på kartet, kan bety svært mye for de artene som lever i iskantsonen i Arktis. Klimaendringene gjør allerede at deres leveområder forsvinner i skremmende tempo (...). Konsekvensene for dyrelivet er store i dag og vil bli enorme i årene framover.

Mer fra Dagsavisen