Innenriks

Regjeringen vil forby ansiktsdekkende plagg i skolen

Regjeringen vil forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle norske utdanningsinstitusjoner. Et lovforslag sendes nå på høring.

Forslaget ble lagt fram av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fungerende integrerings- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp) mandag formiddag.

Det nasjonale forbudet skal gjelde fra barnehage og skole og helt opp til universiteter og høyskoler, både for ansatte og elever. Ifølge Isaksen er utdanningssystemet en spesiell arena der det er ekstra at viktig elever og lærere kan se hverandres ansikt.

– Plaggene hindrer god kommunikasjon, noe som er avgjørende for at elever og studenter skal kunne lære godt, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Han medgir at det ikke er vanlig å regulere folks klesplagg. Ettersom det allerede er anledning til å ha lokale forbud, mener regjeringen dette bør være forankret i nasjonal lov.

Vet ikke omfanget

Sandberg legger vekt på at Frp anser ansiktsdekkende plagg for å være kvinneundertrykkende og mener det er viktig for å sette ned foten for radikale krefter.

– For meg er det uforståelig at en niåring som bruker nikab eller burka, gjør det frivillig, selv om mange hevder det, sa Sandberg.

På spørsmål om han har sett en niåring med burka, svarer Sandberg:

– Vi har sett barn, jeg har ikke spurt hvor unge de er.

Hvor mange barn det kan være snakk om har han ikke tall på. Ingen av statsrådene vet hvor mange elever, studenter eller ansatte i skoler og universiteter som bruker nikab og som dermed vil bli rammet av forbudet.

Vil forebygge

– Ikke mange vil oppfatte dette som et omfattende problem i dag. Derfor er forslaget forebyggende, for vi ser en utvikling. Vi sender et klart og tydelig signal om at det norske samfunnet skal være åpent, sier Sandberg til NTB.

Han avviser at forbudet vil hindre integrering.

– Dette sier noe om hva man ønsker i et integrert samfunn og hvilke krav vi legger på enkeltindivider som kommer til Norge. Hvis man heller ønsker å dekke seg til framfor å integrere seg, så er det kanskje andre steder som er ideelle. Da får de heller velge det, sier statsråden.

– Ofte født i Norge

Isaksen mener på sin side det ikke først og fremst er nyankomne flyktninger eller innvandrere som bruker plagget.

– Det at man går med nikab eller burka betyr ikke automatisk at man er dårlig integrert. De er ofte konvertitter, mange er født i Norge. Det er ikke folk som har kommet til Norge og ikke har tatt til seg det norske samfunnets verdier, sier han.

De fleste muslimske kvinner bruker ikke ansiktsdekkende plagg, legger han til.

Han synes det ville være et større problem å lage en lov som rammer veldig mange mennesker over natten.

– Lovverket må være basert på prinsipper og at vi mener det er riktig uansett om det gjelder få eller mange. Vi vet ikke om det kommer til å bli et større eller et mindre problem om ti år, men nettopp derfor er det fornuftig å ha et lovverk.

– Kan ikke gjøre hva man vil

Regjeringen vil overlate til utdanningsinstitusjonene hva slags sanksjoner som skal benyttes mot dem som bryter forbudet. Begge statsrådene nevner utvisning.

Heller ikke utdanningsministeren mener forbudet rører ved retten til å ta utdanning.

– Det har aldri vært en rett til å kunne gjøre akkurat hva man vil på en utdanningsinstitusjon, sier Røe Isaksen.

Forbudet skal også gjelde i introduksjonsprogrammer for flyktninger og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Det skal gjelde for både elever og ansatte. (NTB)

Mer fra Dagsavisen