Innenriks

– Et alvorlig faresignal

Det må flere miljøarbeidere og lærere inn i skolen for å trygge skolemiljøet, mener Audun Lysbakken (SV). Han lover nå lærernorm også for videregående skole.

Som Dagsavisen kunne fortelle i går bruker flere skoler i hovedstaden sivile vektere fra Securitas for å passe på truende og utagerende elever og skape ro i skolen.

Det leser SV-leder Audun Lysbakken som et varsku fra norsk skole.

– Det er et alvorlig faresignal når vektere må til for å sikre et trygt skolemiljø, sier Lysbakken til Dagsavisen.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

– For få voksne

Det er ikke bare i osloskolen vektere blir brukt. I 2003 skrev VG at lærere ved en videregående skole i Kristiansand følte seg så utrygge på skolen at de krevde vektere til å passe på.

Og i 2014 meldte NRK at flere videregående skoler i Bergen benyttet vektere for å hindre kriminalitet og narkotikaomsetning på skolens område.

Lysbakken mener problematikken er tegn på et større problem.

– Jeg mener at dette er nok et eksempel på at norsk skole har for få voksne i forhold til elever. Det bør denne regjeringen og kommende regjeringer gjøre noe med. Det sier seg selv at med de store elevgruppene mange skoler har, er det en utfordring å holde oversikt og ha kontroll, noe jeg tenker er helt avgjørende for å sikre trygghet for lærere og elever, sier Lysbakken.

Men helt andre yrkesgrupper enn vektere bør innta norske skolegårder, mener SV-lederen.

– Jeg tenker at flere miljøarbeidere, helsesøstre og sosiallærere heller enn vektere, er veien å gå. Problemene må tas tak i før de eskalerer, sier Lysbakken.

Han har forståelse for at mange skoler i Kommune-Norge sliter med å få endene møtes, og at det er krevende å få til masseansettelser når budsjettene er stramme.

– Et skikkelig løft med flere miljøarbeidere og helsesøster må staten bidra til med øremerkede midler. Det er helt urealistisk at kommunene skal klare det selv uten mer ressurser, sier SV-lederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Lærernorm for VGS

Det er allerede kjent at SV vil ha framsatt krav om en nasjonal lærernorm på grunnskolenivå, som innebærer at det skal være maks 15 elever per lærer i småskolen og 20 elever per lærer fra 5.–10. trinn. Dette har en estimert kostnad på 2 milliarder kroner.

Nå lanserer SV et løfte om at samme norm bør gjelde for videregående skole (VGS).

– Vi trenger en nasjonal lærernorm også for videregående. Dette er ikke diskutert i norsk skole før, og det er på høy tid at dette settes på dagsorden, sier Lysbakken.

Han har tro på at det mulig å få til et vedtak om en slik norm allerede i neste periode, om det blir et politisk skifte til høsten.

SV-lederen mener likevel det er riktig å starte med en norm for lærertetthet i småskolen, og så ta de andre trinnene trappevis.

– Når vi har gjennomført en nasjonal regel i grunnskolen, bør vi gjøre det samme i videregående skole, mener han.

Mer fra Dagsavisen