Innenriks

4 milliarder kr. til sykkelveier

4 milliarder kroner skal brukes til gang- og sykkelveier langs riksveiene utenfor de ni største byene i perioden 2018-2029.

Det opplyser Samferdselsdepartementet i en epost om Nasjonal transportplan, til Dagsavisen.

Dagsavisen stilte spørsmål om dette til departementet 9. mai og etterlyste deretter en tilbakemelding flere ganger. Svaret kom 29. mai.

Les også: Elsyklene møter ikke veien

– Fordeles senere

Hvordan de 4 milliardene vil bli fordelt i løpet av den kommende 12-årsperioden, er så langt uvisst.

«Midler til gang- og sykkelveger langs riksvegene utenfor de ni største byområdene inngår i en samlet ramme på 36,9 milliarder kroner til programområdetiltak til riksveg. Aktuelle gange- og sykkeltiltak vil bli konkretisert i arbeidet med Statens vegvesens handlingsprogram. I rammen på 11,7 milliarder kroner som er nevnt nedenfor, er det lagt til grunn 4 milliarder kroner til gang- og sykkelveger, men den endelige fordelingen av programområdemidlene vil altså skje senere», skriver Samferdselsdepartementet i sin epost til Dagsavisen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sykkelekspressveier

Formuleringen «som nevnt nedenfor» henspiller på et tidligere svar Dagsavisen har fått fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Beløpet på 11, 7 milliarder kroner i perioden 2018-2029 vil omfatte «programområdemidler utenfor de ni største byområdene, tilskuddsordningen og sykkelekspressveier i de ni største byområdene», opplyste statsråden da.

Når det gjelder hva som ellers er ment å skje i de ni største byområdene her til lands, skriver Samferdselsdepartementet følgende i sin nye epost til Dagsavisen:

«Midler til gang- og sykkelveger langs riksvegene i de ni største byområdene inngår i en samlet ramme på 24 milliarder kroner til kollektiv-, sykkel- og gangetiltak i bymiljøavtaler og byvekstavtaler. Midlene vil bli fordelt gjennom forhandlinger med byområdene.»

Les også: Oslo stenger hundrevis av parkeringsplasser i sommer, men det er bare starten. Her er hele planen.

Mer fra Dagsavisen