Innenriks

Minst 300 barn grovt misbrukt

Minst 300 barn er blitt utsatt for grove seksuelle overgrep som nordmenn har bestilt og sett på over internett. Dark Room-komplekset omfatter nå 84 saker.

Av Steinar Schjetne

– Flere av overgrepene framstår som tortur, opplyser Vest politidistrikt i en oppdatering av pedofili- og overgrepsetterforskningen som har fått navnet Operasjon Dark Room.

Etterforskningen omfatter nå hele landet. Samtlige tolv politidistrikter har én eller flere Dark Room-tilknyttede saker på sine bord. Hos noen av dem er det snakk om flere titalls saker som gjelder seksuelle overgrep mot barn, besittelse og spredning av bilder og filmer som viser overgrep mot barn og ikke minst en stor mengde tilfeller av direktestrømming av bestilte overgrep.

Saken begynte å rulle i januar 2016, da politiet fant et par tusen overgrepsbilder og et par hundre videofiler i en datamaskin hjemme hos en ålesunder. Gjennom analyse av innholdet på maskinen, fant politiet fram til personer mannen hadde delt overgrepsbilder med eller mottatt bilder fra.

Siden den gang har politiet enten opprettet eller etterforsket 84 saker som gjelder seksuelt misbruk av barn. Bare siden forrige oppdatering i november i fjor, er det opprettet 33 nye saker – 13 av dem tilhører Vest politidistrikt, mens 20 saker er sendt til andre politidistrikter.

Bestiller overgrep på nett

Vest politidistrikt, med bistand fra Kripos, har avdekket en stor mengde overgrep som er blitt direktestrømmet på nettet gjennom webkameraer. Ofrene i sakene er barn, helt ned i spedbarnsalder, som gjentatte ganger blir utsatt for svært grove overgrep.

Politiet har funnet minst 300 barn som er blitt utsatt for denne type overgrep. Direktestrømmingen skjer blant annet fra Filippinene. Overgrepene som vises, er bestilt ned i minste detalj av norske nettbrukere.

– Vi ser at bestillinger og gjennomføring av slike overgrep har pågått over flere år. Mange av de fornærmede barna i disse sakene lever i fattigdom eller er uten nære omsorgspersoner, og blir kynisk utnyttet av vestlige menn, skriver Vest politidistrikt.

I direktestrømming-sakene mener politiet at flere hundre voksne tilrettelegger for eller gjennomfører de seksuelle overgrepene som er bestilt.

Reiseguide for pedofile

Blant materiale som har etterforskningen har avdekket, er oppskrifter på hvordan man bestiller direktesendte overgrep og hvordan man i Kambodsja og Nepal kan kjøpe prostituerte barn å forgripe seg på.

To dokumenter som etterforskerne har frigitt framstår som detaljerte reiseguider, med anbefalinger om hvor man får tilgang på barn og hvordan man skal oppføre seg for å få tilbud om å begå overgrep mot å betale for det.

Dokumentene er tilsynelatende skrevet av personer som selv har vært på de forskjellige stedene og som synes å være meget erfarne i sin omgang med barneprostituerte. «Gutter og jenter kan bli funnet i alle aldersgrupper, men de yngre blir ikke avertert like åpent, for å forhindre trøbbel med loven», ifølge forfatteren.

Erfaringsutvekslingene, som politiet kaller dem, blir gjort i forskjellige diskusjonsfora på nettet.

Et annet eksempel fra etterforskningen er et kort utdrag fra en chat, hvor en norsk mann bestiller en seks år gammel jente som skal utsettes for overgrep: «Hva vil du gjøre med henne», spør tilbyderen på Filippinene.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

47 utspringssaker

Til sammen er 47 saker som har sitt utspring i Dark Room sendt ut av politidistriktet, to av dem til Danmark og Sverige. Samtlige av landets tolv politidistrikter etterforsker nå en eller flere saken som er tilknyttet eller har sprunget ut av etterforskningen i Bergen.

– Flere av politidistriktene i Norge har nå opprettet egne prosjekter på overgrepssaker mot barn på nett. I flere av sakene ser vi at flere av de samme brukerne går igjen, står det i oppdateringen til Vest politidistrikt.

Vest politidistrikt har påtaleavgjort seks saker, hvorav tre saker er avgjort med tilståelsesdom. Det er tatt ut tiltalebeslutning i to saker og en sak er avgjort med forelegg. I en av sakene der det er tatt ut tiltale gjelder fysiske seksuelle overgrep mot egne barn. De øvrige sakene gjelder befatning med overgrepsmateriale via chat og/eller bildedeling. I tillegg er fem saker ferdig etterforsket, men ikke påtaleavgjort. (NTB)

Mer fra Dagsavisen