Innenriks

Arbeidstilsynet ble ikke varslet

Ingen i Oslo kommune varslet Arbeidstilsynet da lærer Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Det ble heller aldri varslet om noen av de 901 alvorlige voldshendelsene i 2016.

Bilde 1 av 4

Det bekrefter Arbeidstilsynet overfor Dagsavisen.

– Arbeidstilsynet har ikke mottatt meldinger fra Oslo Handelsgymnasium eller Utdanningsetaten i Oslo kommune om denne hendelsen, sier tilsynsleder Morten Kjærstad Larsen i Arbeidstilsynet.

Han bekrefter samtidig at loven er krystallklar på dette punktet:

* Ifølge Arbeidsmiljøloven § 5-2 plikter arbeidsgiver å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en ulykke i forbindelse med arbeid, eller når en arbeidstaker blir alvorlig skadet eller dør på arbeidsplassen.

* Varslings- og meldeplikten gjelder også for volds- og trusselepisoder som medfører alvorlig fysisk eller psykisk skade. Dette gjelder enten hendelsen gir varig eller lengre tids arbeidsudyktighet, eller på et senere tidspunkt kan vise seg å være mer alvorlig enn først antatt, for eksempel i form av psykiske ettervirkninger.

Professor emeritus Henning Jakhelln, ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, mener det følger direkte av loven at Clemens Saers’ sak skulle vært meldt til Arbeidstilsynet.

– Slik saken fremstår er dette et lovbrudd fra Oslo kommunes side, fastslår Jakhelln, som er en av Norges fremste eksperter på arbeidsrett.

Les også: Clemens Saers ble skadet for livet av en elev. Nå krever han 250.000 i oppreisning fra kommunen.

Frykter systemsvikt

I dag legger Oslos skoledirektør Astrid Søgnen frem etatens detaljerte årsrapport for arbeidsulykker, vold og trusler mot ansatte i kommunens Arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Slik Dagsavisen skrev i forrige uke viser rapporten at lærere i osloskolen i fjor rapporterte inn totalt 1.940 tilfeller av vold mot lærere, hvorav 901 svært alvorlige; med slag, spark, biting, slag med gjenstander eller trusler med kniv.

Nå viser en gjennomgang hos Arbeidstilsynet at ingen av disse sakene er meldt til Arbeidstilsynet. Det bekymrer professor Jakhelln:

– Når ingen av de 900 andre sakene er meldt inn, er det et spørsmål om vi har å gjøre med en systemsvikt – både når det gjelder meldeplikten, og det som verre er, nemlig å beskytte ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen, sier professor emeritus Henning Jakhelln, og legger til:

– I ytterste konsekvens kunne osloskolen potensielt ha mistet nær 1.000 lærere. Det som har skjedd bør foranledige at Oslo kommune gjør noe og går dypere inn i materien.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Rektors ansvar

Direktør for Utdanningsetaten i Oslo kommune, Astrid Søgnen, svarer i en e-post til Dagsavisen slik på spørsmål om hvorfor alvorlige tilfeller av vold og trusler i osloskolen ikke meldes til Arbeidstilsynet slik loven gir pålegg om:

– Når det gjelder ditt spørsmål om Saers-saken og Arbeidstilsynet, må jeg gjenta at vi ikke kan uttale oss i denne enkeltsaken. Vi har mottatt varsel om oppreisningserstatning og gitt vårt svar, skriver Søgnen.

Generelt understreker hun at rektor plikter å varsle Arbeidstilsynet ved dødsulykker og alvorlige skader. «Ved registrering av hendelser må leder vurdere om saken er av en slik karakter at det skal meldes til Arbeidstilsynet», skriver Søgnen, som bekrefter at ingen saker er meldt inn til Arbeidstilsynet fra osloskolen i 2016.

Hun påpeker også at skolene definerer flere hendelser som alvorlige enn dem som etter loven er regulert som meldepliktige.

– Dette er uansett et område som vi vil følge nærmere opp med skolene, skriver direktør Astrid Søgnen.

Les også: Hver dag utsettes fire oslolærere for grov vold

Hindrer forebygging

Etter at lærer Clemens Saers ble angrepet av en elev, som forsøkte å trenge seg inn i klasserommet der han underviste 15. mai 2014, har han fått varige skader på stemmebåndet etter det fatale strupetaket og utviklet posttraumatisk stressyndrom (PTSD) med hyppige flashback. Skaden er godkjent som yrkesskade, samtidig som den tidligere eleven på Oslo Handelsgymnasium ble dømt til seks måneders fengsel i Oslo tingrett for vold mot læreren. Likevel ble forholdet altså aldri meldt til Arbeidstilsynet.

Gunnar Tellnes er professor i samfunnsmedisin. I tillegg til erfaring som bedriftslege og rådgivende lege i Nav, gjorde han i 20-årsperioden 1979 til 2000 en registrering av alle yrkesskader i Værøy kommune i Lofoten, som senere ble publisert internasjonalt. Han stiller seg undrende til at Utdanningsetaten i Oslo kommune ikke har varslet Arbeidstilsynet i en så alvorlig sak:

– At denne saken ikke er meldt inn både til Arbeidstilsynet og Nav er en stor og alvorlig glipp. Når Arbeidstilsynet ikke varsles om alvorlige avvik, har de heller ikke mulighet til å komme med pålegg for å forebygge at lignende ting skjer igjen, sier Tellnes til Dagsavisen.

Han forteller at erfaringen fra det store kartleggingsprosjektet i Lofoten, viser at det syndes mye mot meldeplikten:

– Vi oppdaget allerede i 1981 at det er en enorm underrapportering av alle typer yrkesskader. Kun en mikroskopisk andel ble innmeldt. Samtidig mener vi å se en utvikling der de alvorlige skadene i dag stort sett blir rapportert inn. Det er også vanlig at Nav etterlyser slik dokumentasjon når legen antyder yrkesskade på sykmeldingen, sier Tellnes, som påpeker at også leger har meldeplikt ved mistanke om yrkesskade.

For Clemens Saers tok det to år å komme tilbake i jobb, der han i dag er avhengig av mikrofon for å kunne undervise, fordi stemmen er så svak. Slik Dagsavisen skrev forrige uke krever han nå 250.000 kroner i oppreisning fra Oslo kommune. Bakgrunnen er påstander om mangelfull risikovurdering av den aktuelle eleven, samt manglende informasjon til lærere om elevens voldshistorikk.

Les også: Forsker: Det nærmer seg en lovløs arena (Dagsavisen pluss - krever abonnement)

– Fortjener bedre

Oslo kommune avviser kravet og mener de ikke kan lastes for det som skjedde.

Høyres bystyrerepresentant, Nicolai Øyen Langfeldt, er opprørt over det som har kommet fram de siste dagene. Han er både kritisk til måten lærer Clemens Saers er blitt behandlet på av sin egen arbeidsgiver, og det faktum at ingen av de 901 alvorlige volds- og trusselepisodene i osloskolen det siste året, er meldt til Arbeidstilsynet.

– Jeg har hatt gleden av å bli undervist av Clemens Saers. Han og alle andre strålende lærere fortjener langt bedre behandling enn hva som er kommet frem de siste dagene. Sånn som dette kan vi ikke ha det i osloskolen. Dette må ryddes opp i, sier Øyen Langfeldt.

Les også: Utdanningsetaten avviser oppreisningskrav (Dagsavisen pluss – krever abonnement)

Mer fra Dagsavisen