Innenriks

Slik skal de farge byggebransjen hvit

Med krav om faste ansettelser og forbud mot nulltimerskontrakter håper byrådsleder Raymond Johansen (Ap) å sette standarden for en ryddig byggenæring.

Det manglet ikke på ambisjoner da byrådslederen presenterte den såkalte «oslomodellen» i en brakkerigg bak Operaen fredag formiddag.

– Oslo kommune skal gå i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sørge for et anstendig arbeidsliv, sa Johansen til forsamlingen, som blant annet besto av nyvalgt LO-leder Hans Christian Gabrielsen og direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Les også: – Det er visse folk du ikke legger deg ut med

Håper å sette standarden

Med god drahjelp fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversida, har byrådet de siste 18 månedene jobbet fram en standardkontrakt med 11 krav som alle kommunens virksomheter pålegges å bruke når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner. Målet med «oslomodellen» er først og fremst å bedre forholdene i bygg- og anleggsbransjen, som de siste årene har vært preget av utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– Seriøse aktører med faste ansatte er i ferd med å bli presset ut av arbeidsmarkedet, sa Johansen, som håper «oslomodellen» kan bli en rettesnor for andre kommuner.

– Som landets nest største byggherre og innkjøper vil vi nå stille strengere krav til bedriftene som leverer til kommunen. Vi bruker innkjøpsmakten og lanserer nå nye standardkontrakter med krav vi håper blir nasjonal standard for et seriøst arbeidsliv, sa Johansen.

LO-lederen var tydelig fornøyd med modellen, som han mener leverer på mye av politikken LO vedtok på sin kongress forrige uke.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Lytter til partene

– I sum er dette et bevis på at vi har et byråd som lytter til partene i arbeidslivet, som lytter til problemene vanlige arbeidsfolk har pekt på lenge, og som presenterer et tydelig regelverk vi håper setter standarden vi kan se konturene av i et nasjonalt regelverk, sa Gabrielsen fredag.

Flere av kravene i den nye standardkontrakten retter seg mot bemanningsbransjen, som har fått en stadig større plass i byggenæringen. En fersk rapport fra byggmiljøene i Oslo og Akershus viser at 40 prosent av byggeplassene har innleid arbeidskraft, og 80 prosent av disse jobber ulovlig.

Byrådet går ikke så langt som å forby bruken av bemanningsbyrå, som deler av LO tidligere har tatt til orde for, men forlanger at ansatte skal betales lønn mellom oppdrag. Dette er noe både Fellesforbundet og BNL har etterlyst. Også Ap-leder Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet å forby såkalte nulltimerskontrakter dersom han vinner valget til høsten.

Utfordrer

I tillegg krever byrådet at leverandører som tar oppdrag for kommunen «i all hovedsak» benytter faste ansatte.

Gabrielsen mener byrådet langt på vei lykkes med å ta tak i problemene knyttet til ulovlige ansettelseformer.

– Det stilles krav om lønn mellom oppdrag, man skal lønne enten på allmenngjorte satser eller på nivå med landsomfattende tariffavtaler, man skal bruke faste ansatte, begrense innleie og begrense antall ledd i kontraktskjeden. På alle disse områdene er Oslomodellen et viktig verktøy i bekjempelsen av useriøsitet, sier Gabrielsen.

Også byrådsleder Johansen tror «oslomodellen» vil utfordre bemanningsbransjen.

– Vektleggingen vi har på faste ansettelser vil være problematisk for bemanningsbyråene å møte. Det vil være lønnsomt for virksomhetene å ha en pool av faste ansatte og en pool av lærlinger, sier han.

Dette er «Oslomodellen»

* Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året. Omtrent halvparten går til investeringer i bygg- og anleggsbransjen.

* I byrådserklæringen fra 2015 lover byrådet i Oslo å styrke arbeidet mot arbeidslivskriminalitet.

* Resultatet er en standardkontrakt som alle kommunens virksomheter pålegges å bruke når de foretar anskaffelser over 500.000 kroner.

I kontrakten stilles det blant annet følgende krav:

* Det skal i all hovedsak benyttes fast ansatte i minst 80 prosent stilling.

* Personell fra bemanningsforetak skal få tarifflønn mellom oppdrag.

* Minst halvparten av arbeidende timer inne bygg- og anleggsfag skal utføres av fagarbeidere.

* Minst 10 prosent lærlinger på kontrakter innen områder med behov for lærlinger.

* Kun ett ledd underleverandører i vertikal kjede.

* Forbud mot kontant betaling og krav om betaling av lønn til den enkeltes bankkonto.

Kilde: Oslo kommune

Roses av regjeringen

– Skal vi vinne kampen mot de kriminelle, må alle bidra.

Det sier statssekretær (H) Morten Bakke i Arbeids- og sosialdepartementet. Han hilser «Oslomodellen» velkommen og mener regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet har banet vei både for Oslo og andre kommuner.

– Regjeringens egen strategi mot arbeidslivskriminalitet, som nylig ble utvidet med flere nye tiltak, gjør det lettere for alle parter – inkludert kommunene – å støtte opp om de seriøse aktørene i arbeidslivet og å bekjempe de useriøse. Det er viktig å understreke at kommunene både har mulighet til og et selvstendig ansvar for å sikre at de kjøper varer og tjenester fra leverandører som følger spillereglene. Skal vi vinne kampen mot de kriminelle, må alle bidra, skriver Bakke i en epost til Dagsavisen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: