Innenriks

Elsyklene møter ikke vegen

Utbredelsen av elsykler eksploderer. Likevel vil regjeringen bevilge mindre i «tilskudd til gang- og sykkelveger» de neste seks årene enn i år.

Bilde 1 av 2

– Salget av elsykler dobler seg for hvert år som går. I fjor ble det solgt cirka 40.000. I år kan vi få et salg på 80.000, opplyser Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening.

Tall fra Statistisk sentralbyrå bekrefter at det kan gå mot et nytt gullår for elsykkelen i Norge. Bare i løpet av årets tre første måneder ble det importert over 12.000 elsykler. Importen ble mer enn doblet fra februar til mars.

Les også: Veihjelp for el-sykler

– Stor effekt

For to år siden spurte Dagsavisen forsker Aslak Fyhri ved Transportøkonomisk institutt, om hvor mange elsykler som må til før det får effekt på klimautslippene.

– Jeg tenker vi bør opp i 40.000 solgte elsykler årlig før den får stor effekt, var svaret.

Det salgstallet er nå altså passert, selv om det så sent som i 2012 bare ble solgt om lag 2.000 elsykler.

Fyhri påpekte også at «elsykkelen brukes to-tre ganger så mye som vanlige sykler og fører til en helt annen sykkelbruk med lengre reiser.»

Nå understreker trafikkforskeren betydningen av nye gang- og sykkelveier for at den positive utviklingen skal fortsette.

– Bedret infrastruktur er et viktig premiss for å få til mer sykling, men dette skjer ikke over natten. Det tar tid å planlegge, det tar tid å bygge, og befolkningen trenger tid til å skape seg nye vaner, sier Fyhri.

Fyhri sier også at han «opplever at det nå er blitt et slags momentum i utbyggingen» av nye gang- og sykkelveier.

– Hva synes du om at regjeringen vil redusere tilskuddene til dette de neste årene?

– Det er jo litt synd å ta et hvileskjær når man først har fått i gang denne litt trege skuta.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

19 prosent kutt

Regjeringens kuttplaner går fram av Post 62 i Nasjonal transportplan 2018-2029, «Tilskudd til gang- og sykkelveger». For inneværende år er det satt av 123 millioner kroner i tilskudd til kommuner som vil bygge for fotgjengere og syklister. Fra 2018 og fram til og med 2023, skal det brukes et «årlig gjennomsnitt» i 2017-kroner på 100 millioner.

Det tilsvarer et kutt på nær 19 prosent, sammenlignet med årets tilskudd.

Fra 2024 til og med 2029, vil så regjeringen kompensere for reduksjonen med årlige tilskudd på i gjennomsnitt 353 millioner kroner.

Dette planlagte kjempeløftet vil komme altfor sent, mener Naturvernforbundet.

– Stortinget kan ikke akseptere at sykkelsatsingen skyves ut i tid og blir et uforpliktende framtidsønske, sier fagsjef Holger Schlaupitz.

Les også: – Velger elsykkel framfor ny bil

For lite penger

Han tror 100 millioner i året de seks neste årene, på ingen måte vil dekke behovet ute i kommunene, til tross for at de må bidra med en egenandel på minst 50 prosent for å få slike statlige tilskudd.

– Det trengs sykkeltiltak i de fleste kommuner i landet, og det blir ikke mange kilometer av et så lavt beløp, sier Schlaupitz.

– Hva synes du om veksten i salget av elsykler?

– Elsykkel er noe som kan endre transportvanene betydelig, til beste for miljøet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er opptatt av ny teknologi, og da må vi forvente at han og stortingsflertallet legger til rette for gode løsninger for elsykkel, svarer Schlaupitz.

Avviser kritikken

Også Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening, er opptatt av gang- og sykkelveier.

– Gang- og sykkelveier er kjempeviktige. Vi ser at når det er mye snø, så kommer folk for å kjøpe ski, og når det åpner nye fotballanlegg, kommer de for å kjøpe fotballutstyr. Det er helt klart at bedre tilrettelegging øker interessen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) avviser kritikken. Han skriver følgende i en epost til Dagsavisen:

«Det er lagt opp til en kraftig satsing på infrastruktur for sykling i Nasjonal Transportplan. Satsingen fremkommer på ulike poster i budsjettet. I sum er det lagt inn 11,7 milliarder kroner i NTP 2018-2029. Summen omfatter programområdemidler utenfor de ni største byområdene, tilskuddsordningen og sykkelekspressveier i de ni største byområdene.

I tillegg kommer sykkeltiltak på nye veiprosjekt samt tiltak fra programområdemidler og belønningsmidler i de ni største byområdene. (det er foreslått 17,2 milliarder kroner til belønningsmidler. Nøyaktig fordeling på tiltak vil fremkomme som resultat av forhandlinger og avtaler som skal inngås).

Regjeringen har for øvrig kraftig økt satsing på sykkelinfrastruktur i denne stortingsperioden. Bevilgningen er tilnærmet doblet siste fire år, fra 1,26 milliarder kroner 2010-13 til 2,51 milliarder kroner i 2014-17 (midler fra programområde og tilskuddsordning, eksklusiv eventuell sykkelsatsing i belønningsmidler», avslutter Solvik-Olsen.

Kommentar: Hurra for Miljø-Oslo! Endelig kan middelklassen få god samvittighet!

Mer fra Dagsavisen