Innenriks

US Marines: Værnes kan bli hovedbase for amerikanske soldater i Europa

De amerikanske marinestyrkene vil vurdere øke sitt nærvær i Norge og kan gjøre flyplassen i Nord-Trøndelag til en europeiske hovedbase.

FOTO: NED ALLEY/NTB SCANPIX

Den norske regjeringen har en avtale med amerikanske myndigheter om at inntil 330 marinesoldater kan drive rotasjonsbasert øving og trening i Norge i 2017. Fra norsk hold har det hele tiden vært presisert at stasjoneringen ikke er permanent.

Kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsdepartementet Lars Gjemble bekrefter overfor VG at Norge og USA nå diskuterer nytten av å videreføre denne avtalen utover 2017.

Dersom Værnes blir hovedbasen i Europa for de amerikanske marinestyrkene, kan være snakk om en dobling av dagens styrke på 330 soldater.

– Vår nåværende styrke i Europa er satt til om lag 650 marinesoldater, og denne styrken kan bli plassert her, sier marinekorpsets kommandør for amerikanske styrker i Europa, general Niel E. Nelson til nettstedet military.com , som først omtalte nyheten.

Overfor NTB ønsker Lars Gjemble å avdramatisere saken. Han presiserer at ingen avgjørelser er tatt enda.

– Marinekorpsets rotasjonsbaserte trening og øving på Værnes er en prøveordning som fungerer godt i dag, og som er under evaluering. Det er for tidlig å kommentere på om ordningen videreføres og hva innretningen eventuelt blir, sier han.

Da de amerikanske styrkene landet i januar var det til store protester fra Russland, som beskyldte Norge for å forverre sikkerheten i Europa ved å tillate amerikanske soldater i Norge. Listetopp for SV, Lars Haltbrekken, frykter en stasjonering av amerikanske styrker kan forverre Norges forhold til Russland, og er spesielt bekymret fordi Donald Trump er amerikanernes president.

– En av de tingene vi fryktet med den rotasjonsstyrken som er der nå er at den vil bli omgjort til en fast utstasjonering. Da vil vi få amerikanske soldater fast på norsk jord under ledelse av Donald Trump, en heller ustabil president. Vi frykter at det bidrar til å forverre forholdet til Russland, sier Haltbrekken til NRK.

(NTB)