Innenriks

Strid om bondelønna

Bøndene har hatt «en eventyrlig inntektsvekst» med Høyre/Frp-regjeringen, mener Frp. Ikke regjeringens fortjeneste, svarer Sp, som får delvis medhold fra overraskende hold.

Bilde 1 av 2

I forhandlingene om jordbruksoppgjøret som akkurat nå pågår mellom staten og bondeorganisasjonene, er inntekt et stridstema. Det er en avgrunn mellom bøndenes krav på 1,45 milliarder, og statens tilbud på 410 millioner.

Bøndenes krav ville gitt en inntektsvekst på 9 prosent – statens tilbud betyr en inntektsvekst på 2,25 prosent.

Samtidig har norske bønder hatt god lønnsvekst de senere årene. Representanter for regjeringspartiene har på ulikt vis tatt æren for det – lengst har Frp gått.

Les også: Harde fronter før bondeslag

«Eventyrlig»

Ifølge en pressemelding på partiets nettsider mener landbrukspolitisk talsmann i Frp, Morten Ørsal Johansen, at «med FrP i regjering har bøndene hatt en eventyrlig inntektsvekst med økning langt over andre grupper. Med statens tilbud til jordbruksavtale for neste år har bøndene mulighet til ytterligere økning.»

– Tilbudet viser at Frp sin landbrukspolitikk virker, uttaler Johansen.

– Det er en bløff fra ende til annen. Det Frp først og fremst har gjort, er å skape dårligere rammebetingelser for de små og mellomstore brukene, sier leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Peker på andre forhold

Han sendte nylig et skriftlig spørsmål til landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) om saken.

Av en inntektsvekst på 50.000 kroner i årene 2014 til 2016, peker Pollestad på rentenedgang, bedret markedsbalanse i svinenæringa som har gitt bedre pris, og god drift i Tine som har ført til etterbetaling til melkebøndene som hovedårsak til lønnsveksten.

«Disse forholdene alene utgjør altså ca. 40 000 kr/årsverk av en inntektsvekst på 50 000 kr/årsverk. Ingen av disse forholdene har noe med Høyres/FrPs landbrukspolitikk å gjøre,» skriver Pollestad, som vil vite om statsråden er av en annen oppfatning.

Dale svarer imidlertid at han i stor grad er enig i at «de faktorene han nevner har vært viktig for inntektsøkningen». Han påpeker imidlertid at flere andre faktorer teller med, og nevner blant annet at økte kjøttinntekter i stor grad kan forklares med økt produksjon, som regjeringen har lagt merke til.

– Litt både-og

– Det er vi som sitter i regjering og legger til rette for utviklingen. Så har alle faktorene som Pollestad nevner også en innvirkning på bunnlinja til bøndene, sier Ørsal Johansen.

– Men kan regjeringen ta æren for lønnsveksten i denne perioden?

– Jeg har lyst til å si ja. Men vi kan ikke ta æren for renta, eller at Tine driver godt, selv om rammebetingelsene Tine driver etter skyldes politikken som føres. Så det er litt både-og, sier Ørsal Johansen.