Innenriks

Flere fornøyd med Listhaugs jobb

Halve befolkningen mener regjeringen gjør en god jobb når det gjelder innvandring og integrering, ifølge en ny undersøkelse.

Sylvi Listhaug står i spissen for regjeringens innvandrings- og integreringspolitikk (Per Sandberg er           konstituert som innvandrings- og integreringsminister mens Listhaug er i permisjon). Halvparten mener regjeringen gjør en god jobb på feltet, mens 45 prosent mener regjeringen gjør en dårlig jobb.

Av Sofie Prestegård og Bjørn S. Kristiansen

GARDERMOEN (Dagsavisen): Flere mener regjeringen håndterer innvandrings- og integreringsfeltet godt, sammenlignet med 2015.

Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort.

Undersøkelsen ble tatt opp i februar i år, før Sylvi Listhaug (Frp) gikk ut i permisjon. En tilsvarende undersøkelse er gjort både i 2015 og 2016.

Les også: Folk flest mener innvandring er bra

Folket er splittet

Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering. Det er en markant økning siden 2015. Da mente 33 prosent at regjeringen Solberg gjorde en god jobb på dette feltet.

– Det er veldig positivt, og viser at folk forstår nødvendigheten av en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav. Vi er nødt til å holde asylanttilstrømmingen under kontroll om vi skal lykkes med integreringen og trygge det norske velferdssamfunnet. Det opplever jeg bred støtte til over hele landet når jeg er ute og reiser, sier Listhaug til Dagsavisen.

Samtidig: Folket er splittet.

Det er fortsatt en hel del, nærmere bestemt 45 prosent, som mener de blåblå ikke leverer. Her er Oslo-innbyggerne blant dem som er minst positive til Listhaugs arbeid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Størst støtte blant eldre

Det er de over 40 som er mest fornøyd med regjeringens jobb på innvandringsfeltet, mens de mellom 25–39 er minst fornøyd.

Ipsos-undersøkelsen viser også at det er de med lavest utdanning, som i størst grad mener regjeringen håndterer feltet godt. Høyest er andelen blant dem som kun har fullført grunnskole.

Les også: Giske: Frp jukser med tall om familieinnvandring

– Restriktiv

Lørdag skrev Dagsavisen om en annen del av Ipsos-undersøkelsen, som viste at flertallet i den norske befolkningen mener innvandring i all hovedsak er positivt for landet.

Kristin Rogge Pran i Ipsos mener noe av forklaringen ligger i den opplevde tilstrømningen til Norge det siste året.

Ved årsskiftet 2015/2016 la regjeringen fram 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken, som en oppfølging av et asylforlik i Stortinget. En rekke av disse forslagene ble vedtatt i Stortinget og asylpolitikken ble strammet inn. Samtidig har flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia vanskeliggjort det å søke beskyttelse i Europa.

– Hvis man sammenligner med befolkning i andre land har Norge hatt en restriktiv politikk. Vi har ikke opplevd store utfordringer med innvandringen og tok ikke imot så mange. Det kan nok ha påvirket resultatet, sier Pran til Dagsavisen.

Les også: – Nyttig å regne på innvandring

Misnøye med integrering

Også inntrykket av integreringen er bedre enn i fjor, og det er de over 60 år som synes integreringen fungerer best. Men hele 40 prosent mener integreringen fungerer dårlig. 43 prosent svarte det samme 2016.

Les også: – Multikulturalismen er død