Innenriks

Høyrisikokutt i helseinstituttet

Den planlagte nedbemanningen i Folkehelseinstituttet innebærer «høy risiko», mener ledelsen.

1 av 2

Dette går fram av informasjon ledelsen har lagt ut på FHIs intranettside.

«Ledelsen mener at det er høy risiko knyttet til å gjennomføre nedbemanning av 120 årsverk i løpet av 2017 og 2018. Risikoen for å nedbemanne strategisk feil, og for ikke å etterleve lovpålagte forpliktelser og utføre samfunnsoppdraget, vil være høy», heter det her.

Dagsavisen har spurt FHI-direktør Camilla Stoltenberg om hvilke lovpålagte forpliktelser FHI risikerer å ikke klare å etterleve. Stoltenberg svarer ikke direkte på spørsmålet. I stedet skriver hun følgende i en epost:

– Vårt mål er å etterleve de lovpålagte forpliktelsene. Dette er noe av årsaken til at vi først nedbemanner med kun 80 nå, for å gi oss selv erfaringer og litt mer tid.

Les også: Helseministeren krever raske kutt

Har måtte endre planene

Dette innebærer at Stoltenberg har sett seg nødt til å bremse framdriften i nedbemanningen.

– I løpet av 2016 nedbemannet vi med 60. I resten av 2017 og i 2018 må vi redusere antallet årsverk med ytterligere 120 til 150, opplyste Stoltenberg til Dagsavisen 31. januar.

Som Dagsavisen har skrevet flere ganger tidligere, er regjeringens omfattende kutt i FHIs budsjetter bakgrunnen for den pågående nedbemanningen. Fra flere hold har det kommet advarsler om konsekvensene den kan få.

– Jeg er helt sikker på at dette vil gå ut over FHIs samlede faglige kompetanse, uttalte Marc Gayorfar, leder for Norsk Tjenestemannslag i FHI, til Dagsavisen 18. februar.

– Actis frykter at kuttene vil gå på bekostning av kvaliteten og true viktige funksjoner på folkehelseområdet, uttalte organisasjonens generalsekretær, Mina Gerhardsen, 15. mars.

– Mange er avhengige av et robust statlig kompetansemiljø, påpekte styremedlem Dagfinn Haarr i Smittevernlegene, 19. april.

Men det som står fast, er FHIs behov for innsparinger på 90 millioner kroner. Nedbemanningen på 120 årsverk «springer ut av budsjettutfordringen», bekrefter Stoltenberg.

I regjeringens tildelingsbrev til FHI for i år, heter det at «det (er) forutsatt at FHI reduserer antall årsverk i 2017, og styrer mot en betydelig reduksjon i 2018 og 2019».

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Her skal det kuttes

De 80 årsverkene som blir borte i første omgang, altså i år og neste år, er nå fordelt på denne måten:

* Smittevern, miljø og helse: 37.

* Psykisk og fysisk helse: 18.

* Helsedata og digitalisering: 10.

* Instituttstab: 6.

* Helsetjenester: 5.

* Instituttledelsen: 3.

* Vitenskapskomitéen for mattrygghet: 1.

Kuttene innebærer at 11 prosent av årsverkene forsvinner. Stoltenberg kan så langt ikke svare på hvor de siste 40 årsverkene vil bli kuttet.

FHI-direktørens mål er fortsatt å gjennomføre nedbemanningen ved naturlig avgang. Det applauderer Marc Gayorfar, som foruten å være leder for de NTL-ansatte, også er hovedtillitsvalgt i FHI.

Les også: Smittevern i skvis

– Svært bekymret

– Det er likevel slik at de ansatte er svært bekymret over at denne nedbemanningen rammer en allerede overbelastet arbeidsstokk. De føler at dette rammer oss fordi instituttledelsen har vært lojal overfor Helse- og omsorgsdepartementet i den forstand at vi har funnet oss i kutt etter kutt over en årrekke, samtidig som vi har påtatt oss oppgaver og nye mandat uten finansiering, sier Gayorfar.

– At ledelsen nå går inn for ostehøvelkutt så å si over hele linja, gjør ikke bekymringen mindre. Kombinert med naturlig avgang vil dette ramme vilkårlig og ulikt i de ulike fagområdene, og det kan ta lang tid å konsolidere fagmiljøene dersom de svekkes. Det kan ta lang tid å erstatte verdifull spisskompetanse som omtrent alle våre medarbeidere sitter med, fortsetter han.

Gayorfar peker i den forbindelse på at av de 30 ansatte som har søkt om sluttpakke, kommer hele 13 fra området for smittevern, miljø og helse. Dette er det samme området i FHI som ifølge ham har «desidert flest lovpålagte oppgaver».

Les også: Frykter regjeringens kutt vil gå ut over viktig forskning på helsa vår

– Kutte samfunnsoppdrag

– På en måte, og på vegne av mange bekymrede ansatte, hadde jeg foretrukket at Stoltenberg hadde satt noen av våre samfunnsoppdrag på kuttlisten, da realiteten er at vi har et formidabelt underskudd som er påført oss av den politiske ledelsen, sier Gayorfar også.

Les også: På helsa løs i helseinstituttet