Innenriks

– Dommen må være en vekker

Opposisjonen krever svar fra innvandringsminister Per Sandberg (Frp) på hvorfor Frankrike og Norge har så ulik vurdering av sikkerheten i Afghanistan, etter at en fransk domstol stanset en asylretur til Norge.

Bilde 1 av 2

Oppsiktsvekkende, sier SVs Karin Andersen om dommen i Frankrike, der en asylretur til Norge ble stanset. Den franske dommeren mente afghaneren ville bli videresendt tilbake til Afghanistan, hvor han risikerer forfølgelse.

– Dommen viser at vi er på ville veier. Dette bør være en vekker som gjør at flere er villige til å revurdere asylpolitikken. Dommen viser at andre europeiske land vurderer at det er farlig å sende tilbake. Hvis Norge sender tilbake til steder der det ikke er trygt, bryter vi våre folkerettslige forpliktelser, sier Andersen.

Les også: Fransk domstol stanset asylretur til Norge

Krever svar

Etter at Dagsavisen skrev om den franske dommen har Ap tatt opp saken i Stortinget.

– Det vekker oppsikt at en fransk domstol mener Norges sikkerhetsvurderinger er feilaktige og nekter å returnere hit. Dette er et land vi sammenligner oss med. Derfor var det naturlig å be innvandringsministeren svare på om norsk praksis er i tråd med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier Stein Erik Lauvås, Aps innvandringspolitiske talsperson.

Opposisjonen har gjentatte ganger stilt spørsmål ved sikkerhetsvurderingene.

– Regjeringen viser bare til Landinfo og andre kanaler og svarer ikke på noe. Jeg er ikke betrygget, sier Lauvås.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Regjeringens ansvar

I fjor vedtok Stortinget å fjerne kravet om at det skal gjøres en individuell vurdering av om det er «rimelig» å henvise en asylsøker til internflukt. Det er i strid med anbefalinger fra FN og eksperter på flyktningrett. Innstrammingene har gjort det mulig å avslå og uttransportere afghanske asylsøkere i stor skala.

– Dommen er vel også et resultat av innstrammingene som Ap stemte for?

– Jeg skjønner at man ser alt i sammenheng. Vi har vært med på forliket. Men dette handler om hvordan man praktiserer regelverket og hvilke sikkerhetsvurderinger som ligger til grunn. Det må være klinkende klart at Norge står ved internasjonale forpliktelser, og det er det regjeringens ansvar å garantere for, sier Lauvås.

Les også: – Illustrerer Norges rigiditet

Må lovendring til

Det holder ikke, mener Andersen i SV, som kommer til å foreslå at rimelighetskravet gjeninnføres.

– Ap sier det handler om å gjøre vurderinger. Da lurer jeg på hvordan de har tenkt å sjekke det? Vil det være sikkerhetsvurderinger basert på FN og andre kilder på bakken, som kan gjøre oss tryggere på at det tas menneskelige hensyn? Hvis ikke Ap konkretiserer på et helt annet nivå, gir det ingen holdepunkter for forandring. Det må en lovendring til, som vi har sett i sakene om lengeværende asylbarn, sier hun.

– Rimelighetsvilkåret er viktig. Vi vet at hjemsendte flyktninger uten nettverk er sårbare for å bli rekruttert av Taliban og andre krigsherrer.

Espen Teigen, politisk rådgiver for Per Sandberg, viser til at statsråden vil svare i Stortinget vedrørende dommen i Frankrike.

Nyeste fra Dagsavisen.no: